بازده (Yield) چه معنایی دارد؟


yield

معنی: محصول، سودمندی، بازده، حاصل، ثمر دادن، ارزانی داشتن، تسلیم کردن یا شدن، واگذار کردن معانی دیگر: (محصول یا نتیجه و غیره) دادن، به بار آوردن، موجب شدن، تسلیم شدن یا کردن، گردن نهادن، بازده داشتن، تولید کردن، محصول دادن، خم شدن، تا شدن، درهم شکستن، خم پذیر بودن، قابل انعطاف بودن، اعطا کردن، سپردن، اذعان کردن، خستو شدن، معترف شدن، بار، برداشت، پست تر بودن، مادون بودن، در رتبه یا درجه ی پایین تر بودن، تبدیل شدن به، شدن، (قدیمی) پرداختن، جبران کردن، (سهام) نسبت سود به بها، درصد سود، (انفجار اتمی) قدرت انفجار برحسب کیلوتن یا مگاتن

بررسی کلمه

• (1) تعریف: to give forth or produce (a product, result, or quantity).
مترادف: give, produce
مشابه: bear, beget, breed, cause, disgorge, earn, engender, fetch, generate, net, pay, return

[ترجمه ترگمان] این کسب وکار سود عظیمی را در آن سال به دست آورد
[ترجمه گوگل] کسب و کار سود سالیانه را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] این دستور پخت نان دو قرص نان به دست می دهد
[ترجمه گوگل] این دستور العمل نان دارای دو لوب است
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: to give up; surrender; relinquish.
مترادف: relinquish, surrender
متضاد: defy, resist, retain, withhold
مشابه: abandon, cede, concede, grant, hand over, release, resign, submit

[ترجمه ترگمان] او کیف پولش را در اختیار مجرم قرار داد
[ترجمه گوگل] او کیف پول خود را به جنایتکار آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (1) تعریف: to be productive; furnish results.
مترادف: bear, produce
مشابه: deliver, earn, fructify, provide

[ترجمه ترگمان] شکی نیست که تلاش های ما به خوبی انجام خواهد شد
[ترجمه گوگل] شکی نیست که تلاش های ما به خوبی انجام خواهد شد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: to surrender, esp. to a pressure, force, or emotion.
مترادف: bow, capitulate, give way, succumb, surrender
متضاد: hold out, withstand
مشابه: accede, acquiesce, bend, buckle, cave in, comply, concede, defer, fold, give, soften, submit, truckle

[ترجمه ترگمان] در آخر تسلیم وسوسه شد تا شرط بندی کند
[ترجمه گوگل] در نهایت، او وسوسه به جای شرط گذاشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (3) تعریف: to give way; to move or be moved as a response to persuasion or force.
مشابه: accede, become, give way

[ترجمه ترگمان] از او خواهش کرد که تجدید نظر کند، اما تسلیم نمی شد
[ترجمه گوگل] او از او خواسته بود که او را بازبینی کند، اما او عملکرد نداشت
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] بعد از اینکه خیلی بهش حمله کردیم، در بسته شد
[ترجمه گوگل] بعد از ریمینگ، درب قفل شده به دست آمد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] در این تقاطع، شما باید بازده ترافیک در اطراف منحنی را به دست آورید
[ترجمه گوگل] در این تقاطع، باید به ترافیک در اطراف منحنی حرکت کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

• (2) تعریف: a thing or amount produced or yielded.
مترادف: production
مشابه: crop, fruit, gain, harvest, interest, net, output, proceeds, produce, product, profit, receipts, return, revenue

[ترجمه ترگمان] باغ ما محصول بسیار خوبی از گوجه و لوبیا امسال می دهد
[ترجمه گوگل] باغ ما وعده داده است عملکرد عالی از گوجه فرنگی و لوبیا در سال جاری
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

جمله های نمونه

[ترجمه ترگمان] یک مرد شجاع ممکن است سقوط کند، اما نمی تواند تسلیم شود
[ترجمه گوگل] یک مرد شجاع ممکن است سقوط کند، اما او نمیتواند عمل کند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] زنبوره ای پیر هیچ عسل ندارند
[ترجمه گوگل] زنبورهای قدیمی عسل ندارند
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] خیلی ساده است که تسلیم وسوسه شوید و پول زیادی خرج کنید
[ترجمه گوگل] این بسیار آسان است که به وسوسه ها برسید و پول زیادی را صرف کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] مجبور شدیم شهر رو تسلیم کنیم
[ترجمه گوگل] ما مجبور شدیم شهر را اداره کنیم
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] بهتر است برای مدتی تسلیم اندوه خود شوید، پس شما می توانید با احساسات خود مقابله کنید
[ترجمه گوگل] بهتر است برای یک زمان به غم و اندوه خود برسید، پس شما قادر خواهید بود با احساسات خود مقابله کنید
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

[ترجمه ترگمان] ارتش قول داده است که قدرت را تسلیم کند
[ترجمه گوگل] ارتش وعده داده است که قدرت را به دست آورد
[ترجمه شما] ترجمه صحیح تر را بنویسید

مترادف ها

efficiency, usefulness, utility, expedience, expediency, yield, earning power, productivity, profitableness

growth, result, outcome, upshot, resultant, product, yield, heir, fruitage, harvest, outgrowth, perquisite, resume

abandon, surrender, concede, cede, assign, relegate, give, transfer, abdicate, admit, quitclaim, title, make over, remise, vest, entrust, intrust, give over, yield

تخصصی

[حسابداری] بازده
[خودرو] بازده
[شیمی] محصول، بهره
[عمران و معماری] تسلیم - جاری شدن - تسلیم شدن - ریختن - سیلان
[برق و الکترونیک] بهره دهی - محصول واژه ای که درصد تولیدات آغاز شده ای را بیان می کند که منطبق بر هر دو تعاریف مکانیکی و الکتریکی است . این واژه برای قطعات فعال و غیرفعال به کار می رود. در صنایع نیمرسانا، محصولات بر اساس نوع دسته بندی می شوند: پولک تولید شده ( درصد پولکهایی که به انتهای فرایند تولید می رسند)، پولک آزمون شده ( کسری از بازده (Yield) چه معنایی دارد؟ تراشه ها در هر پولک که منطبق بر تعاریف هستند )، سر هم کردن ( درصد واحدهای که به درستی سر هم می شوند )، و محصول آزمایش نهایی ( درصد واحدهای بسته بندی شده ای که بر تعاریف مکانیکی و عملکردی منطبق هستند ).
[مهندسی گاز] له شدن، بهره دهی، بازده
[نساجی] بازده - راندمان
[ریاضیات] محصول، حاصل، باردهی، بهره دهی، بازده، تشکیل دادن، دادن، بارآوردن، دستاورد
[خاک شناسی] عملکرد
[آب و خاک] عملکرد،محصول،تولید

به انگلیسی

• crop, harvest, return, produce; income, profit
produce, supply, bear (profit, harvest, fruit, etc.); give; relinquish; surrender; comply; withdraw
if you yield to someone or something, you stop resisting them; a formal use.
if you yield something that you have control of or responsibility for, you allow someone else to have control or responsibility; a formal use.
if something yields, it breaks or moves because of force or pressure on it.
if something such as a discussion, meeting, or investigation yields a particular result or information, it produces it.
if an area of land or a number of animals yields a particular amount of food, this amount is produced by the land or the animals.
a yield is an amount of food produced on an area of land or by a number of animals.
if a tax or investment yields an amount of money or profit, you get this money or profit from it.
see also yielding.

ییلد فارمینگ چیست - Yield Farming زبان ساده (راهنمای مبتدیان)

ییلد فارمینگ Yield Farming به معنای کشاورزی بازده است، این مفهوم به کسب سود بیشتر از سرمایه اشاره دارد. به طور کلی ییلد فارمینگ یک روش سرمایه گذاری سودآور است اما ممکن است برای کاربران مبتدی چندان سرمایه گذاری مناسبی نباشد. دراین مقاله مفهوم ییلد فارمینگ، روش های کسب درآمد از آن و خطرات احتمالی موجود را بررسی می‎‎‎‎‎‎کنیم.

ییلد فارمینگ Yield Farming چیست؟

ییلد فارمینگ روشی برای کسب سود بیشتر از دارایی های دیجیتال در پلتفرم های DeFi (امورمالی غیرمتمرکز) است. محصول هدف ییلد فارمینگ عموما صرافی های غیرمتمرکز و پلتفرم های وام دهی در DeFi هستند.

سیستم وام دهی DeFi به این گونه کار می‎‎‎‎‎کند که شخصی دارایی خودرا به شخص متقاضی وام برای مدتی قرض می‎‎‎‎‎دهد، پلتفرم وام دهی نیز وظیفه برقراری ارتباط بین این دو شخص را دارد. در نهایت کسی که وام گرفته مقداری بهره پرداخت می‎‎‎‎‎کند و شخصی که سرمایه خود را به اشتراک گذاشته، در ازای این همکاری سود قابل توجهی دریافت می‎‎‎‎‎‎کند. (به شخص وام دهنده ییلد فارمر "Yield Farmer" می گویند).

صرافی های غیرمتمرکز(DEX) نیز برای ارائه خدمات خود، نیاز به تامین استخر های نقدینگی خود دارند تا بتوانند با تامین جفت ارز ها، پاسخگوی معاملات کاربران در سریع ترین زمان باشند. برای ییلد فارمینگ در صرافی های غیرمتمرکز باید سرمایه خود را در استخرهای نقدینگی برای مدت زمانی، به اصطلاح قفل کنید و به عنوان پاداش بخشی از درآمد صرافی را دریافت کنید.

میزان سود دریافتی، حداقل میزان سرمایه گذاری و مدت زمان سرمایه گذاری در پلتفرم ها و ارزهای دیجیتال مختلف، متفاوت است. بنابراین انتخاب در دقت و تحقیق کافی قبل از انجام ییلد فارمینگ یک امر ضروریست.

ییلد فارمینگ در نگاه اول ممکن است شباهت های زیادی به سپرده گذاری (Staking) داشته باشد. به همین جهت قبل از این که در مفهوم ییلد فارمینگ عمیق شویم یک تعریف خلاصه از استیکینگ را بررسی می کنیم تا تفاوت های آن دو را بهتر درک کنید.

استیکینگ Staking در مقابل ییلد فارمینگ Yield Farming

استیکینگ (Staking) به نوعی شبیه به سپرده گذاری در سیستم بانکداری است. در ازای سپرده گذاری می‎‎‎‎‎توانید درصدی سودسالانه مشخص دریافت کنید. اما نکته مهم این است که استیکینگ به عنوان یک روش اجماع، برای تایید و اعتبارسنجی تراکنش ها در بلاکچین های مختلف استفاده می‎‎‎‎‎شود. بلاکچین ها از الگوریتم های اجماع برای اعتبارسنجی تراکنش ها و ایمن کردن شبکه استفاده می‎‎‎‎‎کنند. الگوریتم های اجماع انواع مختلفی دارند، شناخته شده ترین و کاربردی ترین آن ها الگوریتم های اثبات سهام (PoS) و اثبات کار(PoW) هستند. به عنوان مثال بازده (Yield) چه معنایی دارد؟ بلاکچین بیتک‎‎‎‎‎وین از الگوریتم اثبات کار و بلاکچین اتریوم از الگوریتم اثبات سهام برای تایید تراکنش ها استفاده می‎‎‎‎‎کنند.

بنابراین در بلاکچین هایی که از اثبات سهام (Proof Of Stake) استفاده می‎‎‎‎‎‎‎کنند می‎‎‎‎‎توانید از طریق استیک (Stake) کردن، علاوه بر کسب سود سالانه شانسی برای اعتبارسنجی تراکنش و ساخت بلاک جدید را در بلاکچین داشته باشید و پاداش قابل توجهی به دست آورید. برای اطلاعات بیشتر می توانید مقاله آموزش Staking (سپرده گذاری) را مطالعه کنید.

آیا ییلد فارمینگ Yield Farming یک سرمایه گذاری پر خطر است؟

اگرچه ییلد فارمینگ می‎‎‎‎‎‎‎‎تواند بسیار سودآور عمل کند و نسبت به سایر سرمایه گذاری ها پربازده تر باشد، اما به همان نسبت یک سرمایه گذاری پرخطر نیز به حساب می‎‎‎‎‎آید و برای شروع باید محتاطانه عمل کنید و قبل از هر حرکتی اطلاعات خودرا دراین باره تکمیل کنید.

ییلد فارمینگ ممکن است خطرناک باشد اما نه از نظر فنی. چراکه فرآیند ییلد فارمینگ از طریق قراردادهای هوشمند انجام می شود، این قراردادهای هوشمند هستند که مسؤلیت اجرای شرایط را دارند. بنابراین ییلد فارمینگ از نظر فنی خطری ندارد، مگر این که از یک پلتفرم غیرقابل اعتماد استفاده کنید. ضرر احتمالی که در ییلد فارمینگ وجود دارد، نوسان قیمت در بازار ارزهای دیجیتال است. برای مثال فرض کنید؛ 10 سکه اتر ETH را به مدت یک ماه ییلد کرده اید. و با احتساب APY (سود سالانه) به اندازه 25 درصد سود دریافت می‎‎‎‎‎‎کنید. اما اگر طی این یک ماه، ارزش ETH به اندازه 50 درصد کاهش یابد عملا شما ضرر خواهید کرد. پس باید به این مسئله دقت داشته باشید که در مدت زمانی که توافق به ییلد فارمینگ کرده اید، نمی‎‎‎‎‎توانید به دارایی خود دسترسی داشته باشید در نتیجه باید یک ارز دیجیتالی را انتخاب کنید که احتمال کاهش قیمت آن کم تر باشد.

بهترین پلتفرم های ییلد فارمینگ Yield Farming

همانطور که گفته شد فرآیند ییلد فارمینگ توسط قراردادهای هوشمند اجرا می‎‎‎‎‎‎‎‎‎شود. یک قرارداد هوشمند اگر دارای خطای کدنویسی نباشد، ایمن ترین و قابل اعتماد ترین راه برای اجرای شرایط است. اما اگر دارای خطای کدنویسی باشد می‎‎‎‎‎‎‎‎‎تواند راهی برای حمله هکر ها به وجود آورد و به غیرقابل اعتماد ترین راه ممکن تبدیل شود.

برای اینکه بتوانید به ییلد فارمینگ اعتماد داشته باشید و از چنین حوادثی در امان باشید. نیاز به انتخاب یک پلتفرم قابل اعتماد و ایمن دارید. در ادامه به معرفی و بررسی کوتاهی از بهترین پلتفرم های موجود میاندازیم.

1- پلتفرم وام دهی Compound

کامپاند Compound یک پلتفرم وام دهی قدرتمند و با سابقه است و جزو قدرتمند ترین پلتفرم های ییلد فارمینگ به حساب می‎‎‎‎‎‎آید. Compound رابط کاربری ساده ای دارد و حتی کاربران مبتدی نیز می‎‎‎‎‎‎توانند به راحتی از آن استفاده کنند. در مقاله جداگانه ای به صورت تصویری و گام به گام مراحل انجام ییلد فارمینگ در پلتفرم Compound را آموزش دادیم که از لینک زیر می‎‎‎‎‎‎توانید به آن دسترسی داشته باشید. توصیه می‎‎‎‎‎‎کنم برای شروع ییلد فارمینگ از کامپاند Compound استفاده کنید چون علاوه بر رابط کاربری آسان، سود سالانه منصفانه ای ارائه می‎‎‎‎‎دهد و از نظر درجه سختی جزو دسته بندی آسان قرار می‎‎‎‎‎گیرد. توکن COMP ارز بومی این پلتفرم است و نشان حاکمیتی نیز دارد. شما با ییلد فارمینگ در این پلتفرم علاوه بر کسب سود، مقداری توکن COMP نیز دریافت می کنید و این گونه می‎‎‎‎‎‎توانید دونوع سود دریافت کنید.

2 - پلتفرم وام دهی Aave

آوی Aave نیز یک پلتفرم مطمئن و معروف در حوزه وام دهی دیفای (DeFi) است. یک پلتفرم غیرمتمرکز و منبع باز که می‎‎‎‎‎توانید دارایی های خود را قرض دهید و سود مرکب دریافت کنید. سودی که به شما تعلق می‎‎‎‎‎گیرد با توکن AAVE پرداخت می‎‎‎‎‎شود. می‎‎‎‎‎‎توانید تا 15 درصد APR برای وام دادن در پلتفرم Aave دریافت کنید. این پلتفرم نیز رابط کاربری آسانی دارد.

3 - صرافی UniSwap

Uni Swap یک صرافی غیرمتمرکز (DEX) و یک بازارساز خودکار (AMM) بسیار محبوب برپایه بلاکچین اتریوم است. برای تامین نقدینگی در این پلتفرم باید دو طرف استخرنقدینگی را به نسبت 50 به 50 به اشتراک بگذارید. و در ازای این همکاری درصدی از درآمد صرافی به همراه توکن UNI را دریافت کنید. توکن UNI ارز بومی این صرافی است و نشان حاکمیتی نیز دارد.

4 - صرافی PancakeSwap

پنکیک‎‎‎‎‎‎‎سوآپ (Pancake Swap)، یکی از محبوب ترین صرافی های غیرمتمرکز (DEX) و برپایه زنجیره هوشمند بایننس (Binance Smart Chain) برای مبادله توکن هایی با استاندارد BIP-20 طراحی شده است. این صرافی از یک بازارساز خودکار (AMM) برای معامله کاربران استفاده می‎‎‎‎‎کند. ارز بومی این پلتفرم CAKE است که یک توکن کاربردی با نشان حاکمیتی است. APY در این پلتفرم می‎‎‎‎‎تواند تا 400 درصد نیز بالا رود.

5 - پلتفرم InstaDapp

یکی از پبشرفته ترین پلتفرم های جهان برای استفاده از قابلیت های دیفای (DeFi) است. کاربران می‎‎‎‎‎‎توانند پورتفولیو دیفای خود را در این پلتفرم ایجاد کنند و آن را مدیریت کنند. توسعه دهندگان نیز می‎‎‎‎‎توانند با استفاده از زیرساخت ها، پلتفرم خودرا بسازند. از آگوست 2021 تاکنون بیش از 9.4 میلیارد دلار دراین پلتفرم برای ییلد فارمینگ قفل شده است. اگرچه Insata Dapp یکی از قدرتمندترین پلتفرم های موجود است و ابزار های جذابی دراختیار می گذارد، اما به علت پیچیدگی هایی که دارد توصیه می‎‎‎‎‎کنم برای شروع ییلد فارمینگ از یک پلتفرم ساده تر استفاده کنید.

برخی از پلتفرم های مطرح و محبوب دیگر برای ییلد فارمینگ در زیر آورده شده؛

  • Curve Finance
  • Balancer
  • SushiSwap
  • Yearn.Finance
  • Venus Protocol

سخن پایانی

اگر با اطلاعات کافی و چشمان باز به ییلد فارمینگ بپردازید. می‎‎‎‎‎‎‎‎تواند یک سرمایه گذاری سودآور و به مراتب سودآورتر از استیکینگ یا دیگر سرمایه گذاری ها باشد. اما توجه داشته باشید ییلد فارمینگ دارای پیچیدگی های خاصی است و به کاربران مبتدی توصیه نمی‎‎‎‎‎‎‎شود. همچنین برای کسب سود قابل ملاحظه باید مقدار زیادی از سرمایه خودرا به اشتراک بگذارید. درمقابل در استیکینگ سود کمتری به دست می‎‎‎‎‎‎‎آورید، اما با دانش اندک و سرمایه پایین نیز می‎‎‎‎‎‎‎توانید شروع به کار کنید و از بابت خطرات احتمالی خیالتان راحت تر باشد.

در آخر در نظر داشته باشید این مقاله صرفا جنبه آموزشی و اطلاع رسانی داشته و هیچ گونه سرمایه گذاری را رد یا توصیه نمی‎‎‎‎‎‎‎کند، بنابراین مسئولیت تمام سرمایه گذاری ها برعهده شخص شما خواهد بود.

mehdi ahmadi

mehdi ahmadi

برنامه نویس بکند و فرانت با 3 سال سابقه کار، علاقه مند به حوزه متاورس و کریپتو و برنامه نویس سالیدیتی، عاشق نویسندگی ام و سعی دارم اطلاعات اندکم را با شما به اشتراک بگذارم

ترجمه انگلیسی “بازده”

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “بازده” عبارت است از efficiency, yield, output, turnover, revenue .

عبارت های فارسی دیگر که معادل یا مشابه عبارت فارسی “بازده” هستند و یا کلمات این عبارت را دارند نیز در ذیل به همراه معادل انگلیسی آنها، برای شما آورده شده است:

شما می توانید با کلیک بر روی علامت بلندگو در کنار لغات، تلفظ انگلیسی آن ها را نیز گوش دهید.

efficiency, yield, output, turnover, revenue

income, revenue, earnings, admission, emolument, hatch

income, revenue, earnings, profits, gainings

dividend, revenue

operation, بازده (Yield) چه معنایی دارد؟ turnover, revenue, proceeds

ترجمه مهمترین کلمات فارسی به انگلیسی

ترجمه فارسی به انگلیسی لغات دوستی و عشق

ترجمه فارسی به انگلیسی لغات نسبت های فامیلی و خانواده

ترجمه فارسی به انگلیسی لغات مناسبت ها و روزهای خاص

ترجمه فارسی به انگلیسی لغات ورزش فوتبال

نکاتی در خصوص ترجمه “بازده” به انگلیسی

نکته 1– نکته مهمی که در ترجمه فارسی به انگلیسی “بازده” باید به آن نیز توجه نمائید این است که این ترجمه در چه متن و یا محیطی قرار است استفاده شود. مثلاً آیا عبارت فارسی “بازده” یک عبارت و اصطلاح فارسی عامیانه است و یا رسمی و یا تخصصی است. این موضوع در انتخاب معادل انگلیسی “بازده” نقش تعیین کننده ای دارد.

نکته 2– زمانی که قرار است متن فارسی را به انگلیسی ترجمه کنید، حتما لازم نیست همیشه عین ترجمه فارسی “بازده” به انگلیسی منعکس شود.

زیرا یک متن مخصوصاً متن تخصصی می تواند به صور مختلف ترجمه شود. مثلا

1- ترجمه تحت الفظی عبارت فارسی. مثلاً اینکه تک تک کلمات عبارت “بازده” را به انگلیسی تبدیل کنیم که به این کار ترجمه تحت الفظی عبارت “بازده” می گویند.

2- و ترجمه محتوایی عبارت “بازده” به انگلیسی که از نظر محتوی هیچ فرقی با متن اصلی ندارد و مفهوم را به دقت و به درستی ترجمه می کند و تازه در نوشته های تخصصی بیشتر کاربرد دارد.

نکته 3– در فارسی بدلیل عدم اعراب گذاری روی حروف در کلمات ممکن است در نوشته یکی باشند ولی در تلفظ و معنی یکسان نباشد. مثلاً “پر” در یک نوشته می تواند به معنی ” پَر پرنده ” باشد و یا ” پُر “. (حتی همین عبارت “بازده” نیز ممکن است جور دیگری تلفظ شود که معنای متفاوتی داشته باشد.)
پس در انتخاب معادل انگلیسی “بازده” دقت کنید که در متن مبدا و اصلی معنی واژه ها به چه صورت است تا در ترجمه انگلیسی آن دچار اشتباه نشوید.

نکته 4– ترجمه فارسی به انگلیسی در متون تخصصی ظرافت خاصی را می طلبد:
مثلاً “پیش پرداخت” را می توان به صورت “prepayment” و همچنین “advnace payment” ترجمه نمود. در نوشته های انگلیسی ترجمه دوم شایع و رساست.

جستجو در متون تخصصی خارجی موضوع را روشن می کند و مفهوم نگارش ما را در ذهن خواننده انگلیسی زبان بهتر منتقل می کند. در خصوص ترجمه انگلیسی کلمه یا اصطلاح “بازده” هم آیا این موضوع صدق می کند؟

پس بهترین راه در ترجمه کردن معنی از فارسی به انگلیسی خصوصاً در مباحث تخصصی، چک کردن معنای دقیق انگلیسی به انگلیسی کلمات خصوصاً در دیکشنری تخصصی آن موضوع می باشد.

راهنمای کلی ترجمه متون فارسی به انگلیسی

بطور کلی زمانیکه می خواهید متن یا عبارتی را از فارسی به انگلیسی ترجمه و معنی کنید نکات ذیل را حتماً مدنظر خود قرار دهید.

– معنی متناسب با متن را پیدا کنید:

همانطور که می دانید اکثر کلمات انگلیسی، دارای معانی متعددی هستند. گاهی، این معانی با هم در تناقضند. مثلا کلمهٔ oath که هر دو معنی “قسم” و “فحش” را میدهد.
در برخی موارد نیز، معانی یک کلمه تاحدی به هم نزدیک است که انتخاب معنی درست و متناسب با متن، برای مترجم سخت و پیچیده می‌شود.

این مهارت با تمرین ترجمه، به آسانی حاصل می‌شود. به عبارت دیگر، انتخاب معنی درست و مقتضی متن، در ترجمه‌های بعدی آسانتر خواهد بود. آیا این موضوع در خصوص ترجمه انگلیسی efficiency, yield, output, turnover, revenue برای عبارت فارسی “بازده” صدق می کند؟

– انگلیسی مدرن صرف فعل ندارد و بیشتر به واسطه استفاده از فعل های کمکی و تغییر ساختار جمله عبارات و معانی پیچیده را می رساند.

گذشته از اختلافات کوچک در تلفظ، نکات کوچک گرامری و انتخاب واژه های تا حدی متفاوت زبان انگلیسی در مناطق مختلف جهان به یک شکل صحبت می شود و انگلیسی زبان های جهان به سادگی میتوانند از طریق این زبان با هم ارتباط برقرار کنند.

– انگلیسی جنسیت ندارد:

در زبان انگلیسی اسامی جنسیت ندارند. برخلاف نزدیکترین زبان ها به این زبان یعنی آلمانی و فرانسه که هر دو دارای جنسیت برای اسامی هستند در انگلیسی چنین قاعده ای نداریم. جنسیت اسامی تنها محدود به زبان های آلمانی و فرانسه نیست.

بخش بزرگی از زبان ها مانند تمام زبان های شرق اروپا (روسی و بیشتر زبان های اسلوایی)، زبان عربی و زبان های نزدیک به آن، زبان اسپانیایی و زبان های نزدیک به آن دارای جنسیت برای اسامی هستند.

پس در ترجمه فارسی به انگلیسی “بازده” از این منظر کار شما بسیار ساده می شود.

– در زبان انگلیسی افعال صرف نمی شوند:

در زبان انگلیسی افعال تقریبا صرف نمی شوند. این موضوع هم برخلاف بخش بزرگی از زبان ها از جمله آلمانی، فرانسه، روسی، عربی، اسپانیایی و حتی فارسی است.

صرف نشدن فعل ها، استفاده از آنها را در جمله بسیار ساده می کند؛ که این موضوع در ترجمه انگلیسی “بازده” سبب می شود کار شما ساده گردد.

تلفظ در زبان انگلیسی یکی از اولین نکاتی است که توجه شما را جلب می کند. بر خلاف فارسی در انگلیسی کلمات الزاما به آن صورتی که گفته می شوند نوشته نمی شوند و این سبب اشتباهاتی خصوصا برای زبان آموزان مبتدی می شود.

به این نوع از کلمات با تلفظ یکسان و املای متفاوت در زبان انگلیسی، Similar Words گفته می شود.

در واقع انگلیسی ساختار یکپارچه ای برای تلفظ واژه ها ندارد. به همین دلیل باید تلفظ واژه ها را به صورت جداگانه حفظ کنید. این موضوع در طول یادگیری لیست واژه های ضروری زبان انگلیسی بسیار با اهمیت است.

کلمات مرتبط با ترجمه بازده به انگلیسی

بیشتر زمان ها یا tenses در زبان انگلیسی تقریبا فاقد معادل و ترجمه فارسی هستند. یعنی مثلا زمان حال ساده را نمی تواند با با هیچ یک از زمان ها در فارسی معادل کرد.

این موضوع برای زمان هایی مثل زمان حال کامل به مراتب بیشتر به چشم می آید. یادگیری معنای دقیق این زمان ها از طریق تمرین ممکن خواهد بود.

افعال عبارتی یا phrasal verbs که اصطلاحاً به آن ها افعال دوکلمه ای نیز گفته می شود، افعالی هستند که از ترکیب حرف اضافه با یک فعل ساخته می شوند و معنایی کاملا متفاوت نسبت به فعل اصلی دارند. این افعال در فارسی معادل ندارند و در ابتدا برای فارسی زبان ها گیج کننده به نظر می رسند. لیست مهمترین افعال عبارتی (دوکلمه ای) Phrasal Verbs زبان انگلیسی را می توانید در EnglishVocabulary.ir مشاهده نمائید.

– ریشه کلمات، پسوندها و پیشوندهای زبان انگلیسی

معمولاً دانستن ریشه کلمات انگلیسی، دانستن لیست پسوندهای انگلیسی و لیست پیشوندهای انگلیسی کمک بزرگی به یادگیری زبان انگلیسی می کند و به طور فزاینده ای سبب افزایش دامنه واژگان زبان انگلیسی در فرد می شود.

در زبان انگلیسی برای حالت فاعلی، مفعولی و ملکی ضمایر شخصی متفاوتی داریم که معادل فارسی ندارند. البته یادگیری این ضمایر معمولا خیلی سخت نیست و با کمی تمرین می توانید به آنها مسلط شوید.

– برخی کلمات معادل فارسی ندارند:

معادل، ترجمه و معنی مناسب فارسی برای برخی از کلمات انگلیسی گاهاً وجود ندارد یا هنوز برای آن کلمه ای ساخته نشده است. سعی نکنید آن‌ها را حتماً ترجمه کنید. به عنوان مثال چنانچه متنی مربوط به علم کامپیوتر را ترجمه می‌کنید، حتما می دانید که واژهٔ “windows” نیازی به معادل فارسی ندارد.

در واقع بیان معادل فارسی “پنجره‌ها” برای این کلمه در این متن، اشتباه است. این نکته را می‌توانید با کسب آشنایی از واژگان هر حوزه علمی رعایت کنید.

– آیا می توان به این راحتی یک متن تخصصی فارسی (مثل مقاله فارسی، پایان نامه فارسی، کتاب تخصصی فارسی و …) را به متن انگلیسی تبدیل کرد؟

آیا با دانش زبانی دست و پا شکسته می توان دل به دریای متون تخصصی زد؟ بله، تبدیل متن انگلیسی به فارسی راحت تر است، اما اگر قرار است متن، ترجمه فارسی به انگلیسی شود، آنجاست که توان علمی، میزان آشنایی به زبان انگلیسی و دقت نظر مترجم اهمیت زیادی پیدا می کند.

در زبان فارسی ما برای حالت معرفه حرف تعریف نداریم. در حالی که در انگلیسی حرف تعریف the نشان دهنده معرفه بودن یک اسم است. این تفاوت باعث ناآگاهی بسیاری از فارسی زبانان از نحوه استفاده از حرف تعریف the در زبان انگلیسی می شود.

استفاده نابه جا این حرف تعریف در بین زبان آموزان و مترجمین مبتدی بسیار رایج است. با گذشت زمان به استفاده درست از حرف تعریف عادت می کنید.

ساختار استفاده از حروف اضافه در فارسی و انگلیسی تا حد زیادی متفاوت است. در واقع حروف اضافه بین این دو زبان قابل معادل سازی نیستند.

گاهی در یک جمله فارسی از حرف اضافه استفاده می کنیم در حالی که در معادل انگلیسی همین جمله هیچ حرف اضافه ای وجود ندارد (برعکس این موضوع هم زیاد اتفاق می افتد.).

– همواره سعی کنید در مکالمه و یا ترجمه فارسی به انگلیسی، از ساختار و کلماتی استفاده نمائید که خود افراد انگلیسی زبان (نیتیو) آن ساختار و کلمات را بکار می برند.

طبیعی است که برای این هدف لازم است شخص ترجمه کننده آنقدر متن انگلیسی خوانده باشد و نسبت به کالوکیشن ها و همایندهای زبان انگلیسی آشنا باشد تا بتواند به مانند انگلیسی زبان های نیتیو، مفهوم را منتقل کند.

مجدداً تاکید میکنیم که صرفاً با ابتکار و خلاقیت های شخصی، بدون تسلط به کالوکیشن های زبان انگلیسی به هیچ وجه این امر میسر نخواهد بود.

– امروزه با پیشرفت دانش و تکنولوژی، استفاده از ترجمه ماشینی فارسی به انگلیسی “بازده” نظیر ترجمه عبارت و متن با گوگل ترنسلیت Google Translate توسط عده ای، زیاد به چشم میخورد.

همچنین بروز و ظهور نرم افزارهای ترجمه انگلیسی “بازده” و اخیراً نیز اپلیکیشن های اندروید و اپلیکیشن های ios برای ترجمه فارسی به انگلیسی عبارت “بازده” بوجود آمده اند.

شاید بتوان برای استفاده روزمره در محاوره های انگلیسی و یا در زمان آموزش از این ابزارهای رایگان و آنلاین استفاده نمود و به آن ها بسنده کرد، ولی در ترجمه هایی که در محیط ها رسمی نظیر جلسات کاری، پرزنت و ارائه در سمینارها و نمایشگاه ها، بستن قراردادهای تجاری، ترجمه و سابمیت مقالات علمی و تخصصی در مجلات و نشریات خارجی، ترجمه کتاب های تخصصی و پایان نامه ها و . قرار است ارائه شود و یا ارزش مادی یا معنوی بالایی داشته باشد، حتماً باید سعی کنید از یک مترجم متخصص برای ترجمه فارسی به انگلیسی استفاده نمائید.

سوالات متداول ترجمه بازده به انگلیسی

در این قسمت مهمترین سوالاتی که در خصوص ترجمه و معنی کلمه فارسی بازده به انگلیسی پرسیده می شود آورده شده است. امیدواریم با مطالعه این پاسخ ها به جواب مورد نظرتان دست پیدا کنید.


بازده به انگلیسی چگونه نوشته می شود؟

ترجمه و معنی انگلیسی کلمه و یا عبارت یا اصطلاح فارسی “بازده” عبارت است از efficiency, yield, output, turnover, revenue.

بمنظور انتخاب دقیق معنی و ترجمه “بازده” به انگلیسی حتماً ادامه مطلب را مطالعه کنید.

اگر نیاز دارید تا بدانید کلمه یا عبارت فارسی بازده به انگلیسی چی میشه حتماً مطالب این صفحه را مطالعه نمائید. زیرا به شما یاد می دهیم که چطور بین ترجمه های efficiency, yield, output, turnover, revenue بهترین ترجمه انگلیسی را برای بازده انتخاب کنید.

معنی “بازده” به انگلیسی عبارت است از: efficiency, yield, output, turnover, revenue. همانطور که می بینید چندین کلمه معادل انگلیسی “بازده” است. برای اینکه متوجه شوید کدام یک از این کلمات معنای بهتری برای مقصد ترجمه شما می باشد، این مطلب را مطالعه نمائید.

اگر نیاز دارید تا بدانید کلمه یا عبارت فارسی بازده به انگلیسی چی میشه حتماً مطالب این صفحه را مطالعه نمائید. زیرا به شما یاد می دهیم که چطور بین ترجمه های efficiency, yield, output, turnover, revenue بهترین ترجمه انگلیسی را برای بازده انتخاب کنید.

برای تلفظ عبارت “بازده” در زبان انگلیسی، کلیک کنید

معادل یک کلمه یا عبارت فارسی ممکن است چندین کلمه انگلیسی باشد. بعنوان مثال معادل انگلیسی “بازده” عبارت است از efficiency, yield, output, turnover, revenue. برای اینکه در ترجمه فارسی به انگلیسی “بازده” دچار اشتباه نشوید، حتماً این مطلب را بطور کامل مطالعه کنید.

برای یادگیری معنی انگلیسی لغت یا عبارت فارسی “بازده” می توانید از چند روش استفاده نمائید.
1- استفاده از ورد لیست ( یا همان لیست لغات)
2- استفاده از فلش کارت های انگلیسی
3- بازی های واژگان انگلیسی
4- یادگیری لغت efficiency, yield, output, turnover, revenue در جمله
5- یادگیری کالوکیشن های efficiency, yield, output, turnover, revenue
بمنظور آشنایی با هر کدام از این روش ها می توانید این مطلب را مشاهده نمائید.

راهنمایی بر کالیبریشن اسپرسو

کالیبریشن اسپرسو برای هر باریستا یک برنامه روزمره است. این یک فرآیند ضروری است که اطمینان می دهد مشتریان بهترین و با ثبات ترین طعم ممکن را از قهوه دریافت می کنند.

اساساً ، شما به دنبال عصاره گیری مقدار مواد محلول مناسب از قهوه با استفاده از مقدار مناسب آب هستید. برای رسیدن به این هدف ، باید پارامترهای اسپرسو را تغییر دهید. سه پارامتر اصلی عبارتند از دوز (Dose)، بازده(Yield) و زمان ، که همگی تأثیر زیادی بر طعم دارند.

هنگام کالیبریشن ، باید فقط یک پارامتر را یکجا تغییر دهید ، در غیر این صورت می توانید به راحتی رد پارامتری که طعم اسپرسو شما را تغییر داده است گم کنید.

میزان عصاره گیری نیز مهم است. هنگامی که مقدار کافی قهوه در آب عصاره گیری نشود- under-extraction- اسپرسو اغلب طعم ترش به خود می گیرد. اگر قهوه زیادی عصاره گیری شود - over-extraction - در آن صورت اسپرسو می تواند طعم خشک ، تلخ یا سوخته داشته باشد.

برای کالیبره کردن با دقت بیشتر به تجهیزات زیر نیاز دارید:

یک یا دو ترازو دیجیتال: برای اندازه گیری دوز و بازده اسپرسو

تمپر صاف( و توزیع کننده) متناسب با پورتافیلتر شما: این یک کیک قهوه یکنواخت ایجاد می کند که عصاره گیری را افزایش می دهد.

بسکت پورتافیلتر دقیق: با استفاده از این موارد ، اطمینان حاصل کنید که تمپر شما گیر نمی کند و به کیک قهوه آسیب نمیرساند.

پورتافیلتر نیکد(Naked) : به شما این امکان را می دهد که خیلی راحت تر چنلینگ را - یعنی در زمانی که کیک قهوه آسیب می بیند یا ناهموار می شود - تشخیص دهید.

پارامتر اول: دوز

دوز مقدار قهوه آسیاب شده ای است که شما در پورتافیلتر خود قرار می دهید و به طور معمول به گرم اندازه گیری می شود.

از دوز مصرفی برای تغییر مستقیم زمان یا طعم اسپرسو استفاده نمی شود. این فقط باید برای تعیین بازده - وزن اسپرسوی عصاره گیری شده- استفاده شود. برای حفظ نسبت مناسب قهوه به آب (Ratio) ، باید دوز و بازده شما متناسب افزایش یابد.

عواملی وجود دارد که بر دوز شما تأثیر می گذارد:

عمق و قطر بسکت ها متفاوت است. شما باید مقدار مناسب قهوه را در بسکت خود قرار دهید. به عنوان مثال ، یک بسکت 18 گرمی بین 16 تا 20 گرم قهوه را در پورتافیلتر جای میدهد.مقدار بیشتر یا کمتر از آن میتواند با تغییر بیش از حد هد اسپیس روی اسپرسو شما اثر بگذارد.

تاریخ برشته شدن قهوه: بعد از برشته شدن دانه ها ، سطح CO2 و رطوبت آنها تغییر میکند. به منظور کاهش تأثیر هر دو عامل ، توصیه می شود با گذشت زمان از تاریخ برشته کاری ، مقدار دوز خود را افزایش دهید.

درجه رست: رست های روشن تر از رستهای تیره کمتر محلول هستند ، به این معنی که عصاره گیری رست روشن نسبت به رست تیره در دوزهای یکسان زمان بیشتری طول می کشد. دوزهای پایین تر (بین 17 تا 19 گرم) ،برای خنثی کردن حلالیت کم آنها، با رست های روشن بهتر کار می کنند.

انتخاب وزن دوز می تواند مشکل باشد. ممکن است دریابید که باید آنرا تغییر دهید. این امر بر بازده و زمان شما تأثیر می گذارد ، پس شما باید از ابتدا شروع کنید!

اگر فکر می کنید اسپرسوی شما ممکن است به دوز بالاتری نیاز داشته باشد ، سعی کنید آن را با مقدار کم ، مانند 0.2 گرم افزایش دهید تا به سطح مناسب برسد. به همین ترتیب ، اگر طعم بازده (Yield) چه معنایی دارد؟ خیلی شدید باشد ، کاهش دوز به میزان مشابه ممکن است کمک کند.

هنگامی که در مورد دوز تصمیم گرفتید ، باید سعی کنید آن را در بقیه مراحل تغییر ندهید. ثابت نگه داشتن دوز ، کنترل سایر پارامترهای اصلی - زمان و بازده - را بسیار آسان می کند.

پارامتر دو: بازده (Yield)

بازده وزن خیس اسپرسویی است که شما عصاره گیری کرده اید. برای درک بازده ، دو نکته اصلی وجود دارد که باید در نظر بگیرید:

  • هرچه بازده بالاتر باشد ، آب بیشتری از قهوه عبور داده می شود - به معنی سطح عصاره گیری بالاتر.
  • هرچه بازده بالاتر باشد ، غلظت اسپرسو کمتر است.

نسبت (Ratio) به ما کمک می کند تا بازده را در رابطه با دوز تعریف کنیم. نسبت 1:2 توسط موسسات قهوه تخصصی به عنوان نقطه شروع توصیه می شود. این بدان معناست که به ازای هر گرم قهوه موجود در بسکت ، دو گرم آب اضافه خواهید کرد.

اگر برای دستیابی به نتایج خوب با نسبت 1: 2 دچار چالش شدید ، پس از چند تلاش باید نسبت ها را تغییر دهید. نسبت های با آب کمتر ، مانند 1:1.5 ، به معنای اسپرسویی غلیظ تر است، در حالی که یک نسبت با آب بیشتر ، مانند 1:2.5 ، ممکن است اجازه دهد برخی از طعم های ظریف تر ظاهر شوند.

پارامتر سه: زمان عصاره گیری

زمان مدت زمانی است که اسپرسو عصاره گیری می شود. این آخرین متغیری است که باید روی آن تمرکز کنید و همچنین انعطاف پذیرترین پارامتر است.

اسپرسوهایی که در مدت زمان کمتری استخراج می شوند معمولاً اسیدیته بیشتر و بادی کمتری دارند ، در حالی که اسپرسوهایی که برای مدت طولانی تری عصاره گیری می شوند اغلب شیرین تر و تلخ تر هستند.

همچنین باید بدانید که تغییر درجه آسیاب بر زمان عصاره گیری اسپرسو شما تأثیر می گذارد. تشبیه "سنگ و شن" اغلب برای کمک به باریستاهای کم تجربه استفاده می شود تا درک کنند که چگونه درجه آسیاب بر جریان آب از میان قهوه تأثیر می گذارد.

در نظر بگیرید که چگونه آب از میان سنگ ها و شن ها عبور می کند. فضای بین دو سنگ بسیار بیشتر از فاصله بین دو دانه شن است. آب با سرعت بیشتری از شکافهای بزرگتر عبور می کند. هرچه آسیاب درشت تر شود ، سرعت عبور آب از قهوه سریعتر است و برعکس.

اگر فهمیدید که شات شما خیلی سریع در حال عصاره گیری است ، در نتیجه یک آسیاب ریزتر باعث طولانی تر شدن زمان عصاره گیری و در نتیجه طعم متعادل تری می شود. به همین ترتیب ، اگر زمان عصاره گیری کوتاه تری می خواهید ، باید از آسیاب درشت استفاده کنید.

هنگام تغییر دادن آسیاب ، همیشه مطمئن شوید که با تغییرات کوچک اینکار را انجام دهید.حتی یک تغییر کوچک در سایز آسیاب میتواند تفاوت زیادی در عصاره گیری اسپرسو ایجاد کند.

همچنین باید آسیاب خود را به طور مرتب با آسیاب کردن مقدار کمی قهوه "Purge" کنید. با این کار هر قهوه قدیمی یا کهنه ای که ممکن است روی تیغه های آسیاب گیر کرده باشد ، پاک می شود.

چشیدن اسپرسو

هنگامی که دوز خود را پیدا کردید ، به بازده مورد نظر خود رسیدید و در مورد زمان مناسب تصمیم گرفتید ، باید اسپرسو خود را هم بزنید و میل کنید.

شما باید به دنبال ایجاد تعادل در بین اسیدیته و طعم های شیرین و تلخ قهوه باشید تا اجازه ظهور نت های لطیف تری را بدهند.

چشیدن به شما کمک می کند تا قدمهای بعدی را نیز تشخیص دهید:

  • نت های ترش یا نمکی ، کمبود شیرینی و پایان سریع روی زبان همه نشان دهنده این است که قهوه شما کم عصاره گیری شده است.بازده را افزایش دهید یا آسیاب خود را ریزتر کنید.
  • تلخی ، خشکی و پایان توخالی اغلب به این معنی است که اسپرسو بیش از حد عصاره گیری شده است. بازده خود را کاهش دهید و یا قهوه را درشت تر آسیاب کنید.
  • شیرینی ، اسیدیته ی زنده ، تمیزی و پایانی ماندگار همه نشانه های اسپرسویی است که به اندازه عصاره گیری شده است.

همچنین مهم است که اسپرسو را با شیر میل کنید ، زیرا مشتریان شما قصد دارند نوشیدنی های بر پایه شیر سفارش دهند. قندها و چربی های موجود در شیر می توانند طعم اسپرسو را به شدت تغییر دهند و اغلب شیرینی آن را افزایش دهند و نت های اسیدی یا تلخ آن را کمرنگ کنند.

نکاتی برای پیشرفت بیشتر

همزمان فقط یک پارامتر را تغییر دهید. این به شما کمک می کند پیگیری کنید که چگونه عصاره گیری شما تغییر می کند و علت آن چیست. به عنوان مثال ، اگر آسیاب خود را تنظیم می کنید ، زمان و دوز و بازده را ثابت نگه دارید.

متغیرهای دیگر را ثابت نگه دارید. یک بستر توزیع شده ی قهوه به طور یکنواخت در پورتافیلتر ایجاد کنید و بعد از هر شات با همان روش تمپ کنید. توزیع نکردن غیر یکنواخت یا سبک تمپ کردن ،عصاره گیری را تحت تاثیر قرار میدهد.

هر بار پارامترهای خود را ثبت کنید و دریابید کدام بهترین نتیجه را دارد. این به شما کمک می کند تا این کار را با سرعت و موفقیت بیشتری انجام دهید.

هیدراته بمانید. کالیبریشن اسپرسو اغلب اوقات شامل چشیدن مقدار زیادی اسپرسو در مدت زمان کوتاه است ، که می تواند روی کام شما تأثیر بگذارد و طعم های لطیف هر اسپرسوی را پنهان کند. همچنین می تواند به این معنی باشد که شما در نهایت بیش از حد کافئین دریافت کنید ، که می تواند باعث سرگیجه ، لرزش ، تنگی نفس و افزایش ضربان قلب شود. قبل ، حین و بعد از کل فرآیند باید مقدار زیادی آب بنوشید.

چه یک باریستای باتجربه باشید و چه نباشید ، کالیبره کردن اسپرسو می تواند یک کار دلهره آور باشد. با این حال ، درک هر مرحله از این فرایند ، می تواند بسیار ارزشمند باشد.

وقت لازم را بگذارید ، دقیق باشید ، و در نهایت همیشه به اسپرسویی خوشمزه دست پیدا خواهید کرد.

ییلد فارمینگ (Yield Farming) در دیفای (DeFi) چیست و چگونه کار می‌کند؟

Yield Farming در فارسی به معنای کشاورزی بهره است. به عبارتی ییلد فارمینگ یا فارمینگ بهره، کسب کریپتو بیشتر با استفاده از خود کریپتو است. در این روش شما مقداری از ارز دیجیتال خود را از طریق قرارداد‌های هوشمند به دیگران قرض می‌دهید و در ازای آن، سودی را به شکل همان رمز ارز دریافت می‌کنید.

در این مقاله تمام آنچه را که باید درمورد ییلد فارمینگ باید بدانید را بیان می‌کنیم. همچنین نحوه کسب سود از این روش در سیستم‌های دیفای را نیز بررسی خواهیم کرد.

ییلد فارمینگ چیست؟

ییلد فارمینگ به زبان ساده به معنای قفل کردن ارز‌های دیجیتال و دریافت سود از آن است. این روش را می‌توان شبیه سهامداری تلقی کرد. با این حال پیچیدگی‌های زیادی در پس‌زمینه آن وجود دارد. کاربران این حوزه که تامین‌کنندگان نقدینگی (LP) نام دارند، وجوهی را به استخر‌های نقدینگی ییلد فارمر‌ها اضافه می‌کنند.

استخر‌های نقدینگی اساسا یک قرارداد هوشمند حاوی بودجه هستند. کاربران در ازای ارائه نقدینگی به استخر، مقداری پاداش دریافت می‌کنند. این پاداش از کارمزدهای ایجاد شده در پلتفرم اصلی دیفای یا منبع دیگر تامین می‌شود.

برخی از استخر‌های نقدینگی از چندین توکن جهت ارائه پاداش استفاده می‌کنند. سپس آن توکن‌ها ممکن است دوباره در استخر دیگر ذخیره شوند. بنابراین استراتژی‌های فوق‌العاده پیچیده‌ای در پس‌زمینه وجود دارد. اما ایده اصلی، سپرده‌گذاری در استخر نقدینگی و دریافت پاداش در ازای آن است.

ییلد فارمینگ معمولا با استفاده از توکن‌های ERC-20 در شبکه اتریوم انجام می‌شود. همچنین پاداش‌ها نیز معمولا نوعی توکن ERC-20 است. اگرچه در آینده ممکن است این اکوسیستم تغییر کند. درحال حاضر بیشتر این فعالیت‌ها در اکوسیستم اتریوم انجام می‌شود.

ییلد‌ فارمر‌ها معمولا وجوه خود را بین پروتکل‌های مختلف جهت دستیابی به بیشترین بازدهی جابه‌جا می‌کنند. این کار باعث می‌شود که انگیزه اقتصادی جهت جذب سرمایه بیشتر به پلتفرم‌های دیفای فراهم شود. درست مانند صرافی‌های متمرکز، نقدینگی تمایل به جذب نقدینگی بیشتری دارد.

چه‌چیزی باعث توسعه ییلد فارمینگ شد؟

راه‌اندازی توکن COMP (توکن حاکمیتی اکوسیستم Compound Finance) باعث ایجاد علاقه شدید به ییلد فارمینگ شد. توکن‌های حاکمیتی، حق حاکمیتی را به دارندگان خود اعطا می‌کنند. با این حال نحوه‌ی توزیع این توکن‌ها باید به گونه‌ای باشد که اکوسیستم همچنان غیرمتمرکز باقی بماند.

یکی از راه‌های متداول برای راه‌اندازی یک بلاک‌چین غیرمتمرکز، توزیع توکن‌های حاکمیتی به صورت الگوریتمی و بر مبنای میزان دارایی است. به عبارتی، کاربران با ارائه یک توکن در استخر نقدینگی، مقداری از توکن مدنظر خود را به شکل پاداش دریافت می‌کنند.

راه‌اندازی توکن COMP به این نوع مدل توزیع محبوبیت بیشتری بخشید. از آن زمان، پروژه‌های دیفای هرکدام طرح‌های نوآورانه ای برای جذب نقدینگی به اکوسیستم‌های خود ارائه کرده‌اند.

ارزش کل قفل‌شده (TVL) چیست؟

شاخص TVL میزان کل کریپتو و سایر بازار‌های پولی قفل‌شده در پروژه‌های دیفای است. به عبارتی دیگر، TVL میزان کل نقدینگی قفل‌شده در تمام استخر‌های نقدینگی است. این یک شاخص مفید جهت بررسی سلامت دیفای و مجموعه ییلد فارمینگ است.

وب‌سایت Defi Pulse مکان مناسبی جهت بررسی این شاخص است. همچنین پروژه‌هایی که بیشترین میزان اتریوم یا سایر توکن‌ها را در استخر خود دارند، قابل ردیابی هستند. به اکثر مواقع، هرچه دارایی های یک استخر بیشتر باشد، بازدهی بیشتری نیز خواهد‌داشت.

ییلد فارمینگ چگونه کار می‌کند؟

ییلد فارمینگ ارتباط نزدیکی با مدلی به نام بازار ساز خودکار (AMM) دارد. این مدل شامل ارائه دهندگان نقدینگی (LP) و استخر‌های نقدینگی می‌شود.

ارائه‌دهندگان نقدینگی وجود خود را به یک استخر نقدینگی واریز می‌کنند. این استخر بازاری را ایجاد می‌کند که در آن کاربران می‌توانند توکن قرض داده، وام گرفته یا آن‌ها را مبادله کنند. استفاده از این پلتفرم‌ها مستلزم پرداخت کارمزد است. در نهایت سهم LPها از طریق مجموع کارمزدها به آن‌ها پرداخت می‌شود. موارد گفته‌شده اصول کلی یک مدل AMM است.

علاوه بر کارمزد، توزیع یک توکن جدید، می‌تواند انگیزه دیگری جهت افزودن وجوه به استخر نقدینگی باشد. به عنوان مثال ممکن است راهی برای خرید یک توکن در بازار آزاد وجود نداشته‌باشد. بنابراین یک استخر نقدینگی ممکن است شرایط را جهت دریافت آن توکن فراهم کند.

قوانین توزیع، همه مبتنی بر پروتکلی است که یک پروژه دیفای ارائه می‌دهد. با این حال وجه اشتراک همه آن‌ها دریافت پاداش به نسبت میزان نقدینگی است که به استخر نقدینگی ارائه می‌دهد.

وجوه سپرده‌شده به طور معمول استیبل‌کوین‌های متصل به دلار آمریکا هستند. برخی از رایج‌ترین استیبل‌کوین‌های مورد استفاده در دیفای شامل BUSD، USDC، USDT، DAI و … است. همچنین برخی از اکوسیستم‌ها، توکن‌هایی را ضرب می‌کنند که نشان‌دهنده توکن سپرده شما در اکوسیستم است. به عنوان مثال اگر ETH را به اکوسیستم Compound واریز کنید، توکن cETH دریافت خواهید کرد. بنابراین پیچیدگی‌های زیادی در لایه‌های زیرین این روش وجود دارد.

پاداش ییلد فارمینگ چگونه محاسبه می‌شود؟

به طور معمول پاداش ییلد فارمینگ به صورت بازده سالانه محاسبه می‌شود. برخی از معیار‌های رایج در این روش شامل نرخ درصد سالانه (APR) و بازده درصدی سالانه (APY) است. تفاوت این دو روش در این است که APR اثر مرکب را در نظر نمی‌گیرد اما APY این کار را انجام می‌دهد. اثر مرکب به معنای سرمایه‌گذاری مجدد سود جهت ایجاد بازدهی بیشتر است.

در نظر داشته‌باشید که این دو شاخص تنها تخمین و پیش‌بینی هستند. حتی تخمین دقیق پاداش‌ها در کوتاه‌مدت نیز بسیار دشوار است. دلیل این امر، رقابتی و پر‌نوسان بودن این بازار است.

از آن‌جا که APR و APY از بازار‌های قدیمی منشاء می‌گیرند، بازار‌ها دیفای به معیار‌های خود جهت محاسبه بازده نیاز دارند. با توجه به سرعت بالای دیفای، بازده تخمینی هفتگی یا حتی روزانه منطقی‌تر به نظر می‌رسد.

وثیقه در دیفای به چه معناست؟

هنگام گرفتن قرض از پلتفرم‌های دیفای، چهش پوشش وام خود باید وثیقه بگذارید. این وثیقه به‌ عنوان بیمه برای وام شما عمل می‌کند. میزان و نوع این وثیقه با توجه به پلتفرم‌های مختلف متفاوت است. بنابراین ابتدا قوانین مرتبط با اکوسیستمی که در آن کار می‌کنید را به دقت مطالعه کنید.

با کاهش قیمت توکنی که وام گرفته‌اید، ممکن است ارزش وثیقه شما از آستانه مورد نیاز پلتفرم کمتر شود. در این صورت، پلتفرم مربوطه دارایی شما را به عنوان وثیقه نقد می‌کند. درست مانند آنچه که در بازار فیوچرز در حین معامله‌گری ممکن است اتفاق بیفتد. برای جلوگیری از این اتفاق می‌توانید به ارزش وثیقه خود اضافه کنید.

به‌طور معمول اکثر پلتفرم‌ها با مفهومی به نام وثیقه اضافی کار می‌کنند. این بدان معناست که وام‌گیرندگان باید ارزش بیشتری نسبت به وام خود باید وثیقه بگذارند. دلیل این امر جلوگیری از ضرر سیستم در صورت سقوط‌های شارپی بازار است.

بنابراین اگر نرخ وثیقه یک پلتفرم ۲۰۰ درصد باشد به این معناست که در ازای ۱۰۰ دلار ارزش ورودی، ۵۰ دلار وام دریافت خواهید‌کرد. اگرچه برای جلوگیری از انحلال وثیقه خود بهتر است بیشتر از این مقدار وارد کنید. بنابراین قبل از دریافت وام از یک پلتفرم، ابتدا نرخ وثیقه آن را بررسی کنید.

ریسک‌های ییلد فارمینگ

کشاورزی بهره آن‌چنان ساده نیست. استراتژی‌های پر‌سود بسیار پیچیده هستند و تنها به افراد حرفه‌ای در این حوزه توصیه می‌شود. علاوه بر آن، این روش بیشتر مناسب افرادی است که دارایی زیادی جهت واریز به استخر‌های نقدینگی دارند. اگرچه با سرمایه‌های کم نیز می‌توان از این روش استفاده کرد.

یکی از خطرات آشکار ییلد فارمینگ، قراردادهای هوشمند است. با توجه به ماهیت DeFi، بسیاری از پروژه‌ها توسط تیم‌های کوچک با بودجه محدود ساخته می‌شود. بنابراین احتمال وجود اشکال بازده (Yield) چه معنایی دارد؟ در قراردادهای هوشمند ساخته‌شده توسط این تیم‌ها را افزایش می‌دهد.

حتی در پروژه‌های بزرگ‌تر نیز همواره باگ‌های متعددی در این قراردادها کشف می‌شود. بنابراین با توجه به ماهیت غیر قابل تغیر بلاکچین‌ها، این اشکالات می‌تواند به از دست‌دادن سرمایه کاربر منجر شود. بنابراین هنگام واریز دارایی خود در یک قرارداد هوشمند، باید این را در نظر بگیرید.

قابلیت ترکیب‌پذیری یکی دیگر از مواردی است که علاوه بر مزیت یک ریسک در دیفای به حساب می‌آید. همان‌طور که بیان کردیم، پروتکل‌های دیفای غیرمتمرکز و بدون واسطه هستند. بنابراین به‌راحتی می‌توانند با یکدیگر ادغام‌شده و در کنار یکدیگر کار کنند. اما این مورد یک ریسک نیز به حساب می‌آید. تنها کافی است که یکی از اجزای یک اکوسیستم به درستی کار نکند؛ آن‌گاه کل مجموعه دچار اشکال می‌شود. بنابراین هنگام واریز نقدینگی به یک استخر، باید تمام پروتکل‌هایی را نیز که با آن ادغام‌ شده‌اند را بررسی کنید.

پلتفرم‌ها و پروتکل‌های ییلد فارمینگ

استراتژی‌های کشاورزی بهره ساعت به ساعت در حال تغییر است. هر پلتفرم استراتژی، قوانین و ریسک‌های مخصوص به خود را دارد. تا این‌جا ایده کلی و ریسک‌های موجود در ییلد فارمینگ را بیان کردیم. در ادامه یک لیست از پروتکل‌هایی را که هسته‌ای اصلی ییلد فارمینگ را تشکیل می‌دهند، مورد بررسی قرار می‌دهیم.

Compound Finance

کامپاند یکی از پروتکل‌های اصلی اکوسیستم ییلد فارمینگ است. در این پلتفرم کاربران دارایی‌های خود وام می‌دهند یا قرض می‌گیرند. تنها با اتصال به کیف پول اتریوم و واریز وجه به استخر نقدینگی، می‌توان پاداش‌هایی را با اثر مرکب دریافت کرد. همچنین نرخ پاداش به صورت الگوریتمی بر اساس عرضه و تقاضا تنظیم می‌شود.

MakerDAO

Maker یک پلتفرم اعتباری غیرمتمرکز است که از استیبل‌کوین DAI به عنوان پاداش استفاده می‌کند. هر کس می‌تواند فضایی به‌نام Maker vault باز‌کرده و در آن دارایی‌های مانند USDC، BAT، ETH یا WBTC را قفل کند.

Synthetix

این پروتکل به کاربران این اجازه را می‌دهد تا توکن SNX یا ETH را به استخر‌های نقدینگی اضافه کنند و در ازای آن دارایی‌های مصنوعی دریافت کنند. این دارایی‌های می‌توانند ارز‌های فیات، رمز ارز‌های پایه یا کالا‌های قابل ارزش‌گذاری باشد. این پلتفرم قصد دارد در آینده از تمام دارایی‌های قابل ارزش‌گذاری به عنوان دارایی‌های مصنوعی پشتیبانی کند.

Aave یک پروتکل غیرمتمرکز جهت ارائه وام و استقراض است. نرخ بهره بر اساس شرایط بازار فعلی به صورت الگوریتمی تنظیم می‌شود. وام‌دهندگان در ازای وجوه خود توکن a دریافت می‌کنند. این توکن‌ها بلافاصه جهت ایجاد سود مرکب سپرده‌گذاری می‌شوند. این پروتکل یکی از محبوب‌ترین پلتفرم‌های بین کاربران ییلد فارمینگ است.

UniSwap

Uniswap یک صرافی غیر متمرکز است که امکان مبادله توکن‌های غیر قابل اعتماد را فراهم می‌کند. LPها جهت ایجاد یک بازار، حداقل ارزشی معادل دو توکن را واریز می‌کنند. سپس معامله‌گران در مقابل آن استخر نقدینگی معامله می‌کنند. سود LPها از طریق کارمزدی که از معامله در استخر نقدینگی ایجاد می‌شود، تامین می‌گردد.

Curve Finance

Curve Finance یک صرافی غیرمتمرکز است که به طور خاص جهت مبادله استیبل‌کوین‌ها طراحی شده‌است. برخلاف Uniswap، این صرافی به کاربران این اجازه را می‌دهد که مبادلات استیبل‌کوین‌هایی بازده (Yield) چه معنایی دارد؟ با ارزش بسیار بالا را با کمترین اصطکاک انجام دهند.

Balancer

Balancer یک صرافی غیرمتمرکز مانند Uniswap و Curve است. تفاوت اصلی آن با دو مورد قبل امکان تخصیص توکن‌های سفارشی به استخر‌های نقدینگی است. همچنین مانند Uniswap، ارائه‌کنندگان نقدینگی در ازای کارمزد معاملاتی که در استخر نقدینگی انجام می‌شود، پاداش دریافت می‌کنند.

Yearn.Finance

Yearn.Finance یک اکوسیستم جهت خدمات وام‌دهی مانند Aave و Compound و … است. هدف این اکوسیستم استفاده از الگوریتمی جهت دستیابی به سود‌آورترین خدمات وام‌دهی است. وجوه واریز شده به توکن Y تبدیل می‌شوند و به صورت دوره‌ای جهت دستیابی به سود مرکب سپرده‌گذاری می‌شوند.

سخن‌پایانی

در این مقاله به بررسی ییلد فارمینگ به عنوان جدیدترین روش کسب سود غیرفعال از بازار ارز دیجیتال پرداختیم. این روش اگرچه سود‌های مناسبی را می‌تواند به ارمغان بیاورد، با این‌حال ریسک‌های موجود در آن را نیز باید درنظر بگیرید. همچنین اگر جهت اتصال کیف پول خود به این پلتفرم‌ها، حتما از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید تا امنیت دارایی‌هایتان را تامین کنید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.