بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟


مقایسه بازده کوتاه مدت عرضه ها ی عمومی اولیه سهام با بازدهی بازار در بازار فرابورس ایران و بورس اورا ق بهادار تهران

پژوهشگران متعددی از جمله ایبسون،بتی ،ریتر،آگاروال و ریورلی در زمینه عرضه های عمومی اولیه وجود بازده عادی وغیر عادی مثبت در کوتاه مدت و بازده منفی در بلند مدت به ثبت رسانده اند.همچنین در زمینه قیمت گذاری و تخصیص قیمت سهام کمتر از واقع از جمله موارد دیگر می باشد که به ثبت رسیده است.در ایران آقای باقر زاده ،دموری و خانم علیپور بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ بازده مثبت در کوتاه مدت با تحقیق در شرکتهای عضو بورسی به ثبت رسانده اند.هدف تحقیق حاضر مقایسه بازده کوتاه مدت عرضه های عمومی اولیه سهام با بازدهی بازار در بازار فرابورس و بورس اوراق بهادار تهران بوده و بدین منظور در این تحقیق به بررسی بازده کوتاه مدت عرضه های عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و فرا بورس ایران بیشتر از بازدهی بازار مربوطه ،پرداخته شده است.همچنین بررسی میانگین زمانی وبالاترین بازده کوتاه مدت عرضه های عمومی اولیه در بازار های فوق الذکر می باشد.دوره زمانی تحقیق از ابتدای سال 1387 تا پایان سال 1390 بوده وقلمرو مکانی بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران می باشد.در این تحقیق 24 شرکت در بورس اوراق بهادار و 31 شرکت در فرابورس ایران که عرضه عمومی اولیه داشته به عنوان نمونه آماری انتخاب شده و داده های مربوط به آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.نتایج تحقیق نشان می دهد در سازمان بورس که بدنه ای محکم واستوار داشته بازده سهام شرکتهایی که برای اولین بار عرضه عمومی شده است طی 3 ماه پس از تاریخ عرضه بیشتر از بازدهی بازار بوده وبه صورت مثبت می باشد.همچنین در سازمان فرابورس ایران که یک سازمان نوپا برای بازارهای خارج از بورس می باشد بازده سهام شرکتهایی که برای اولین بار عرضه شده است طی 3 ماه پس از تاریخ عرضه با بازدهی بازار تفاوت معناداری ندارد اما در بالاترین عرضه بازدهی شرکتها بیشتر از بازدهی بازار فرابورس است.همچنین بازده کوتاه مدت شرکتهای دولتی در مقایسه با شرکتهای خصوصی مورد بررسی قرار گرفته و ار لحاظ آماری دارا تفاوت معناداری نمی باشد.لازم به ذکر است که در انجام فعالیتهای فرعی تحقیق این مهم حاصل شد که در دوره مورد تحقیق بازده شرکتهای دولتی از بازده شرکتهای خصوصی در هر دو بازار بیشتر می باشد کلید واژه ها:بازده کوتاه مدت عرضه های عمومی اولیه،بازده کوتاه مدت عادی بازار و متوسط بازده

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی امکان استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌‏ای در بازار بورس اورا ق بهادار تهران

‏این مقاله قصد دارد نتایج بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ حاصل از تحقیق پیرامون امکان استفاده از مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای در بورس اوراق بهادار تهران را بیان کند.از آن جایی که هر مدل بنابر مفروضاتی ساخته می‌شود به کارگیری آن مدل توسط سایر محقیقن جهت سنجش اعتبار نتایج آنها از اهمیت ویژ‌ه‌ای برخوردار خواهد بود. با توجه به، ناکارایی بازار سرمایه ایران که در تحقیقات گذشته نشان داده شده است پرسش اصلی این است که آیا مدل .

عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

تحقیق حاضر به بررسی بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران و شناسایی عوامل موثر بر آن در قلمرو زمانی سال های 1385- 1390 پرداخته است. بدین منظور شرکت های نمونه با استفاده از روش بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ نمونه گیری سرشماری از میان شرکت های واگذارشده دولتی مشمول اصل 44 قانون اساسی و شرکت های غیر دولتی انتخاب شده اند. برای تحلیل آماری هم از روش داده های تابلویی استفاده شده است.

اثرات روانی کوتاه مدت توافق برجام بر بازدهی سهام شرکت های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران

یکی از عواملی که می‌تواند بر بازدهی شاخص‌کل و بازدهی سهم‌های شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار اثرگذار باشد، اتخاذ و اعمال سیاست‌های مختلف در سطح کلان و بین‌المللی است. در این مقاله اثر توافق و اجرای برجام بر بازدهی شاخص‌کل و سهم‌های منتخب بررسی می‌شود. درحقیقت این مطالعه به دنبال بررسی، چگونگی تأثیر برجام بر روند بازدهی سهام شرکت‌های فعال در بازار بورس اوراق بهادار تهران است. به‌همین من.

شناسایی عوامل موثر بر بازده غیرعادی بلندمدت سهام عرضه عمومی اولیه در بورس اوراق بهادار تهران

در این تحقیق وجود بازده غیرعادی در سهام شرکت‌های تازه وارد به بورس اوراق بهادار تهران و برخی عوامل احتمالی موثر بر آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از تحلیل داده‌ها بیانگر وجود بازده غیرعادی مثبت طی 24 ماه پس از عرضه اولیه سهام شرکت‌های نمونه در بورس اوراق بهادار تهران است. از میان نه متغیر؛ عمر شرکت، اندازه شرکت، افق زمانی پیش‌بینی سود هر سهم، نسبت اهرمی، نسبت حاشیه سود خالص، شرایط عمومی با.

مقایسه بازدهی کوتاه و بلندمدت عرضه های عمومی اولیه شرکت های مشمول واگذاری سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی با سایر عرضه های عمومی اولیه و بازدهی بازار

بازدهی سهام عرضه های عمومی اولیه در بازه زمانی کوتاه مدت و بلندمدت، همواره مورد توجه فعالین بازار بوده است. در ایران و پس از ابلاغ سیاست های اصل 44 توسط مقام معظم رهبری، عرضه های اولیه با ورود شرکت های دولتی مشمول این اصل رنگ و بوی دیگری به خود گرفت. در این تحقیق به مقایسه بازدهی کوتاه و بلند مدت سهام شرکت های دولتی واگذار شده به عموم در قالب اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی و بازدهی سایر عرض.

بررسی نحوه اثرگذاری هزینه های بازاریابی شرکت ها بر بازدهی کوتاه ‏مدت و بلند مدت سهام در عرضه اولیه

از آنجایی که اغلب شرکت‌ها مبالغ زیادی را صرف امور بازاریابی بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ می‌کنند، اطمینان از اثرگذاری مخارج بازاریابی بر ارزش شرکت برای مدیران اهمیت زیادی دارد. عرضه اولیه عمومی می‌تواند بستر مناسبی برای سنجش کارایی این هزینه‌ها فراهم نماید. هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه مخارج بازاریابی با بازدهی کوتاه‌مدت و بلند‌مدت سهام در فرایند عرضه اولیه عمومی است. به این منظور اطلاعات مربوط به 119 شرکت که بین سال‌های.

پیش بینی بازدهی بورس بالای ۵۰ درصد

بازار سهام در سال ۱۴۰۰ یکی از راکدترین روزهای عمر خود را تجربه کرد، به طوری که سال را در محدوده یعنی یک میلیون و ۳۴۵ هزار واحد به پایان رساند.

به گزارش بورس تابناک، تقریبا همه کارشناسان معتقدند که بعد از رشد غیرمتناسب ارزش معاملاتی در سال های ۹۸ و ۹۹، چنین رکودی قابل پیش‌بینی بود با این حال، اکنون مهمترین مساله‌ای که بازار سرمایه با آن مواجه است، یعنی «اعتماد» سخت به دست می‌آید.

برای ترمیم اعتماد سرمایه‌گذاران، در سال ۱۴۰۰ مصوبه‌هایی وضع و گام‌هایی برداشته شد که برخی معتقدند اگرچه آثار کوتاه مدتی به دنبال نداشت، اما می‌تواند زمینه رشد منطقی بازار را در سال ۱۴۰۱ به دنبال داشته باشد.

در این زمینه، فردین آقابزرگی تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرد: سال ۱۴۰۰ در حقیقت بخشی از واکنش‌ها و عکس‌العمل‌ها به آنچه در سال ۱۳۹۹ رخ داده بود، آشکار شد؛ یعنی افزایش بی‌حد و اندازه قیمت سهام شرکت‌ها در دو سال گذشته، به نوعی که در سال ۱۳۹۸ شاهد رشد ۱۸۷ درصدی و در سال ۱۳۹۹ شاهد رشد ۱۵۵ درصدی بودیم.

وی اضافه کرد: این دو رشد از نظر تکنیکال حکم می‌کرد که یک دوره رکود و حتی همراه با بازدهی منفی پیش رو داشته باشیم؛ یعنی افزایش قابل توجه دو سال، و عدم تناسب میزان سودآوری و عملکرد شرکت‌ها نسبت به قیمت معاملاتی‌شان و بطور خلاصه فاصله بیش از اندازه و غیرکارشناسی بین ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی، نتیجه خود را در سال ۱۴۰۰ نشان داد.

آقابزرگی اضافه‌کرد: البته در کنار این عامل، متغیرهای دیگری نیز اثرگذار بود؛ از جمله اینکه در سالی که گذشت، عواملی همچون افزایش نرخ بهره بانکی و نرخ موثر اوراق منتشر شده توسط دولت، تمرکز نقدینگی را از بازار سهام به اوراق بدهی متمرکز کرد.
به گفته وی، موضوع مهم بعدی، تردیدها و ابهام‌ها درخصوص رفع تحریم‌ها و همچنین عدم قابلیت پیش‌بینی سمت و سوی کاهش یا افزایش نرخ ارز بود؛ که این دو پارامتر همچنان مشخص نیست.

این تحلیلگر بازار سرمایه با یادآوری رشد سایر بازارها در سال ۱۴۰۰ و تاثیر آن بر بازار سهام گفت: در سالی که گذشت، رشد نقدینگی و همچنین افزایش تورم در بازارهایی مانند مسکن، خودرو، ارز و طلا موجب پس زدن بازار سهام شد؛ یعنی در عین حال که بورس اصلاح می‌کرد، سایر بازارها رشد می‌کردند و به این ترتیب، بورس از این بازدهی عقب ماند.

آقابزرگی ادامه داد: به این عوامل بنیادی، باید کاهش بنیه اقتصادی دولت به عنوان بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور نیز اشاره کرد؛ زمانی که منابع درآمدی دولت حاصل از صادرات کاهش پیدا می‌کند، سایر بنگاه‌ها نیز تضعیف می‌شوند و این مساله ارزش سهام بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد؛ چنانچه در گزارش بسیاری از شرکت‌ها مشاهده می‌کنیم که سود آنها، حاصل ِافزایش نرخ محصول بوده نه افزایش فروش.

او در ادامه به بسته حمایتی ۱۰ ماده‌ای دولت اشاره کرد و گفت: اگر چه آثار این اقدامات در میان‌مدت خود را نشان می‌دهد اما در سالی که گذشت نیز تا حدود زیادی انتظارات را برآورده کرد و حداقل روند رو به اصلاح منفی متوقف شد.

اشاره آقابزرگی به مصوبه ۱۰ ماده‌ای دولت برای حمایت از بازار سهام بود که در هفته اول دی‌ماه به تصویب رسید و می‌توان آن را نخستین گام‌های دولت برای آغاز بهبود بازار سرمایه و بازگشت اعتماد سهامداران دانست.

بر اساس آن مصوبه، سال ۱۴۰۱، سقف قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌ها ۵ هزار تومان برای هر مترمکعب یعنی به نرخ صادراتی خواهد بود. همچنین سوخت گاز کارخانه‌های فولادی ۴۰ درصد قیمت خوراک پتروشیمی خواهد بود، پیش از این، مرجع تعیین‌شده ۱۰۰ درصد بود که اکنون به ۴۰ درصد رسیده، یعنی هر مترمکعب حداکثر ۲ هزار تومان خواهد بود. نرخ خوراک صنایع سیمانی نیز معادل ۱۰ درصد قیمت نرخ خوراک پتروشیمی است.

انتشار اوراق دولتی در بازار با رعایت ۵۰ درصد جریان ورودی منابع به بازار سرمایه از دیگر بندهای این مصوبه است؛ یعنی در ماه‌هایی که جریان ورودی نقدینگی بیشتر است، اوراق دولتی منتشر شود.

آقابزرگی در این خصوص اضافه‌کرد: این مصوبه هر چند آثاری کوتاه‌مدت بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ را به دنبال داشت، اما در میان‌مدت و در یکی دو سال آینده آثار خود را بهتر نشان می‌دهد و به مرور شاهد جریان نقدینگی به سوی بازار سرمایه خواهیم بود.

ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی سهم‌ها کارشناسی‌تر و توجیه‌پذیرتر شده استاو با امیدواری به بازار امسال ادامه داد: بازار سهام اکنون مدار اصلی خود را پیدا کرده است و جای نگرانی یا تردید در خصوص اینکه بورس در سال ۱۴۰۱ اصلاح منفی داشته باشه وجود ندارد.

به اعتقاد آقابزرگی، اگر چه هنوز نگاه بدبینانه‌ای به بازار سهام وجود دارد اما شاهدیم که ارزش ذاتی و ارزش معاملاتی سهم‌ها کارشناسی‌تر و توجیه‌پذیرتر شده است.

این تحلیل‌گر بازار سرمایه در پیش‌بینی وضعیت بازار سهام در ۱۴۰۱ گفت: با فرض ثابت بودن شرایط اقتصادی و سیاسی حال حاضر و اینکه در جریان سیاست‌های پولی، تغییر قابل توجهی نداشته باشیم، انتظار تحقق رشد معقول و منطقی خواهیم بود.

او اضافه کرد: در سالی که گذشت بازار سهام از همگامی با رشد بازارهای موازی جا ماند؛ بنابر این، بخشی از بازدهی که انتظار است در سال ۱۴۰۱ محقق شود، مربوط به جبران کسری بازدهی نسبت به سایر بازارهای موازی نسبت به ۱۴۰۰ است.

آقابزرگی ادامه داد: به دلیل پیش‌بینی تورم ۳۰ تا ۳۵ درصدی، تبدیل نقدینگی به دارایی مالی جذابیت پیدا می‌کند و از آنجا که رشد بورس با رشد سایر بازارهای موازی متناسب نبوده، انتظار بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ می‌رود بخش قابل توجهی از جریان نقدینگی به سمت بازار سهام حرکت کند؛ ضمن اینکه اقداماتی از جمله بسته ۱۰گانه حمایت از بازار سرمایه، اثر خود را نشان خواهد داد.

پیش بینی بازدهی بالای ۵۰ درصد در سال ۱۴۰۱

محسن عباسلو از تحلیلگران بازار سرمایه نیز در ارتباط با بازار سهام در سال ۱۴۰۰ گفت: مهمترین عامل ریزش بازار سرمایه که از ۱۹ مرداد ۱۳۹۹ اتفاق افتاد و به دنبال آن در بازار سهام در سال ۱۴۰۰ وارد رکود شد، رشد بدون پشتوانه بازار سرمایه در سال‌های پیش از آن بود و اینکه هیچ برنامه‌ریزی درستی برای آن سرمایه‌ها وجود نداشت و باعث شد شاخص کل از عدد 2 میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد سقوط کند.

درست است که در یک دوره افزایش شاخص باعث شده بود ارزش بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ سهام از قیمت واقعی بیشتر شود اما اکنون عمده بازار ارزنده‌اندبه گفته وی، دولت(دوازدهم) در زمانی که با کسری بودجه مواجه شده بود، تامین مالی و جبران کسری بودجه را از طریق بورس انجام داد و این مساله ضربه سنگینی به بورس وارد کرد؛ البته دولت برای تامین مالی راهی جز این نداشت؛ دولت یا باید از بانک مرکزی استقراض می‌کرد که تورم سنگین‌تری به همراه داشت یا اینکه از بورس تامین مالی می‌کرد.

عباسلو، مهمترین مساله این روزهای بازار سهام را «بی‌اعتمادی» بیان کرد و گفت: درست است که در یک دوره افزایش شاخص باعث شده بود ارزش سهام از قیمت واقعی بیشتر شود اما اکنون عمده بازار ارزنده‌اند اما خریداری وجود ندارد چون بی‌اعتمادی در بازار اتفاق افتاد.
این تحلیل‌گر بازار سرمایه اضافه‌کرد: بی‌اعتمادی بسیار شدیدی در بازار اتفاق افتاده و هنوز هم ادامه دارد و همچنان اعتماد سرمایه‌گذاران جلب نشده؛ این در حالی است که بیشتر سهم‌ها ارزنده‌اند و هیچ فرصتی از نظر ارزندگی نظیر بازار مسکن، خودرو، طلا، ارز و . رقیب بازار سرمایه نیست اما عمده سرمایه‌گذاران به دلیل بی‌اعتمادی نسبت به بازار سهام، همچنان تمایلی به این بازار نشان نمی‌دهند.
وی گفت: تنها راهی که می‌توان این بی‌اعتمادی را به بازار برگرداند، حمایت همه‌جانبه حاکمیت، دولت، مجلس و قوه قضائیه است؛ چنانچه در سالی که گذشت حمایت‌هایی را از طرف دولت دیدیم که تا حدودی اثرگذار بود اما سرمایه‌گذار باید اثرات این حمایت‌ها را ببیند تا بتواند آرام آرام به بازار اعتماد کند.

در سالی که گذشت حمایت‌هایی را از طرف دولت دیدیم که تا حدودی اثرگذار بود اما سرمایه‌گذار باید اثرات این حمایت‌ها را ببیند تا بتواند آرام آرام به بازار اعتماد کندعباسلو با تاکید بر اینکه امسال بورس شرایط بهتری خواهد داشت، گفت: بازدهی بالای ۵۰ درصد برای بازار سرمایه پیش‌بینی می‌شود.

به گفته وی، روند بورس در سال ۱۴۰۱ به چند عامل دیگر بستگی دارد؛ اینکه جنگ روسیه و اوکراین به کجا بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ ختم می‌شود؟ –به دلیل تاثیر روی قیمت نفت و کامودیتی‌ها– سرانجام برجام چه می‌شود؟ و برای نرخ ارز چه اتفاقی می‌افتد؟

این تحلیل‌گر بازار سرمایه اظهار داشت: در کل فکر می‌کنم سال آینده بازار سرمایه از امسال وضعیت بهتری خواهد داشت.

13 نکته که قبل از “ورود به بازار سهام” باید بدانید

استفاده از نمودارهای تحلیل تکنیکال

آموزش و یادگیری مهمترین ابزار شماست که در مواقع خطر و در بحران های مالی به کمک شما می آید.

قبل از ورود به بازار سهام، گوشزد کردن نکات زیر حیاتی است.

1 – اصول اولیه سرمایه گذاری در بازدهی چه سهم‌هایی بیشتر است؟ بورس را بدانید

مهمترین اصلی که همواره مورد تاکید و توصیه مسئولان و فعالان کارکشته بازار است سرمایه گذاری با سرمایه مازاد است.

تشکیل سبد سهام به منظور کاهش ریسک سرمایه گذاری است.

گاهی یک شرکت یا صنعت دچار رکود یا کاهش تقاضا می‌شود، یا اینکه یک مرتبه اخباری منفی از یک صنعت به گوش می‌رسد که تاثیر خود را روی قیمت سهام می‌گذارد. در چنین شرایطی داشتن سهام از چندین صنعت، می‌تواند از کاهش شدید ارزش دارایی‌های شما جلوگیری کند.

2 – مانند یک حرفه‌ای فکر و معامله کنید

برای خودتان فکر کنید. از دیگران کپی برداری نکنید.

تلاش کنید تا مهارت های فکری و قدرت تحلیل خود را در زمینه های مختلف گسترش دهید و به مرور به تحلیل‌گر تجربی تبدیل شوید.

مطالب سایت بورسینس می‌تواند در این زمینه به شما کمک کند.

3 – روند بازار را تشخیص دهید

یکی از نکات مهمی که یک سرمایه گذار باید انجام دهد وضعیت کلی بازار صعودی یا نزولی است سپس تصمیماتش را بر اساس آن تعیین کند.

4 – یادبگیرید مسئولیت پذیر باشید

در بورس برای برانگیختن احساس ترحم دیگران پولی دریافت نخواهید کرد.

شما هم مسئول سود و هم مسئول زیان‌های خود هستید، نه شخص دیگر.

5 – معامله را بعنوان بخشی از زندگی عادی‌تان بپذیرید

اگر قصد حرفه‌ای شدن در این بازار دارید، باید به مانند یک فعالیت اصلی روی سرمایه‌گذاری در بورس زمان بگذارید.

معامله در بورس کار خارق العاده‌ای نیست، سرمایه گذاری جزئی از زندگی عادی شماست.

6 – به اندازه‌ای سرمایه وارد بورس کنید که توان از دست دادن آن را دارید

آیا تحمل از دست دادن همه سرمایه خود را دارید؟

ریسک سرمایه گذاری در بورس بسیار بیشتر از اوراق مشارکت و بانک است. اما بازده مورد نظر شما هم بیشتر خواهد بود.

7 – با مبالغ کم شروع کنید

همانطور که در راهنمای اولیه بورس نیز نوشته‌ایم، بهتر است با کم شروع کنید.

بورس همیشه فرصت‌های زیادی برای سودآوری در اختیارتان قرار می‌دهد. برای شکار همه آنها عجله نکنید.

8 – به ارزش ذاتی سهم توجه کنید

خیلی از کسانی که سرمایه گذاری‌شان سریع به زیان تبدیل می‌شود به خاطر این است که نمی‌دانند ارزش واقعی یک سهم چقدر بوده و حاظرند به هر قیمتی آنرا بخرند.

9 – عقیده و اظهار نظر دیگران را به دقت بررسی کنید

نظرات دیگران در بهترین حالت فقط برای خود آنها مفید هستند.

عموماً سهامداران از موفقیت‌های خود با شجاعت و اغراق صحبت می‌کنند.

اما سهامداران حرفه ایی حرکات بازندگان بازار را هم مرور می‌کنند.

10 – اخبار مهم را پیگیری کنید

اخبار پیرامون اوضاع سیاسی، اقتصادی، صنایع و شرکت ها را پیگیری کنید تا از تغییراتی که باعث بوجود آمدن تغییرات در صنایع خاص و شرکت‌های مختلف می‌شود مطلع شوید.

11 – به تک معیار اکتفا نکنید

بسیاری از سرمایه گذاران تنها بر مبنای خاص (مثل نسبت P/E) خرید و فروش می‌کنند.

حتما جوانب دیگر سهم را نیز مد نظر داشته باشید.

برخی از معیارهای انتخاب سهام را در این مطلب بخوانید.

12 – قبل از هر سرمایه گذاری به نمودار آن دقت کنید

در برخی از موارد با بررسی نمودار قیمت یک سهم یا صنعت یا کل بازار (شاخص بورس، اطلاعات زیادی دستگیرتان می‌شود. به آنها توجه داشته باشید. برای مشاهده نمودار قیمت سهام این راهنما را بخوانید.

13 – به نقد شوندگی سهام دقت کنید

نقدشوندگی بالاتر، یعنی اینکه بتوانید سهام خود را به راحتی با قیمت مناسب بفروشید.

سهام نقد شونده در مواقع خروج از سهم یا بازار، شما را در برابر ریسک‌های درون سهمی بیمه می کند.

برخی افراد در قیمت نامناسب سهام یک شرکت را خریداری می‌کنند و انتظار کسب سود در کوتاه‌مدت را نیز دارند.

سوال اینجاست چرا یک فرد، یک دارایی که در مدت کوتاهی رشد چشم‌گیری بسیار بالاتر از ارزش ذاتی داشته را خریداری می کند؟

دلیلی که به نظر می آید درست باشد این است که معامله‌گر تصور می‌کند روند فعلی ادامه خواهد یافت، ولی اکثر اوقات اینگونه نیست.

توصیه‌های یک معامله‌گر بورس به تازه‌کاران

1 – به طور کلی وقتی قیمت یک سهم بالاتر می‌رود، همچنان که در حال رشد است، عرضه‌ها نیز بیشتر می‌شود (مخصوصا در محدوده های مقاومت)

2 – وقتی قیمت سهمی در حال کاهش شدید است، همینطور که قیمت کاهش می‌یابد تقاضا نیز کم کم بیشتر می‌شود (مخصوصا در محدوده حمایت)

3 – اگر یک سهم داشتید که چندین روز پشت سرهم با صف خرید و تقاضای بالا رشد کرده بود، مواظب حجم معاملات بالا باشید. وقتی عرضه از تقاضا بیشتر شد و قیمت آخرین معامله در حال منفی شدن بود فورا سهم را بفروشید.

4 – هیچوقت سهمی را که نزدیک مقاومت قرار دارد خریداری نکنید. وقتی مقاومت شکسته شد و قیمت در بالای سطح مقاومت تثبیت شد، یک استراتژی این است که وارد شوید و حدضرر را روی مقاومت شکسته شده که حالا تبدیل به حمایت شده قرار دهید.

5 – وقتی افت قیمت یک سهم شروع شده و به نظر می‌رسد ادامه‌دار است، منتظر نمانید که قیمت به روند صعودی برگردد، محدوده حمایت سهم را در نظر بگیرید و اگر زیر محدوده حمایت مهم (یا مثلا 10 درصد پایین‌تر از قیمت خرید) رسید، فورا و بدون معطلی سهم را بفروشید.

متاسفانه خیلی از افراد در چنین مواقعی به جای رفتار منطقی، به دنبال اخبار مثبت می‌گردند تا خودشان را دلگرم کنند. امیدواری شما برای برگشت روند صعودی به سهمی که در حال سقوط است هیچ تاثیری در روند سهم نخواهد گذاشت. پس واقع بین باشید.

6 – کم شدن سود شما نیز نوعی ضرر است. وقتی سهمی رشد کرد، حدضرر را بالاتر ببرید. مثلا اگر سهمی را با قیمت 550 تومان خریداری کرده اید و سهم به 650 تومان رسیده است، حال بهتر است حدضرر را که قبلا (بر فرض مثال) روی 500 تومان بوده به 600 تومان تغییر دهید.

7 – هیچکس نمی‌تواند کل سودهای بازار را بدست آورد. وقتی مشاهده کردید یک سهم همچنان در حال رشد است و بیش از 100 درصد رشد کرده، به هیچ وجه به فکر ورود نباشید و حسرت نخورید که ای کاش این سهم را داشتم.

حتی بررسی روزانه قیمت اینگونه سهم‌ها گاهی اوقات کننده وسوسه کننده است.

دلیل اینکه گفته می‌شود وارد اینگونه سهم‌ها نشوید این نیست که حتما این سهام محکوم به سقوط است.

هیچکس نمی‌داند قیمت سهام تا چند روز دیگر روی چه قیمتی خواهد بود، مسئله این است که با این رشد نجومی، ورود به سهم‌هایی که رشد زیاد داشته‌اند ریسک بالایی دارد.

8 – سهم‌هایی که با شدت سقوط می‌کنند، معمولا پس از سقوط رشد شارپی را نیز خواهد داشت.

بنابراین همیشه زمانی که چند سهمی که در حال افت شدید زیر نظر بگیرید و موقعی که دیدید سهم از صف فروش در حال رسیدن به قیمت‌های مثبت است تصمیم به خرید را با لحاظ کردن سایر شرایط بگیرید.

البته که همیشه جای شک و شبهه وجود دارد که این مثبت شدن پایان سقوط است یا نه.

برای موفقیت در بورس، مطالب بورسینس را دنبال کنید.

قصد شروع سرمایه‌گذاری در بورس را دارید؟ اولین قدم این است که افتتاح حساب رایگان را در یکی از کارگزاری‌ها انجام دهید:

برای سرمایه‌گذاری و معامله موفق، نیاز به آموزش دارید. خدمات آموزشی زیر از طریق کارگزاری آگاه ارائه می‌شود:

سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر (مورد مطالعه بورس اوراق بهادار تهران)

سرمایه گذاری در سهام از استراتژی سوداگرانه در بازار سرمایه است که با تحلیل سهام، محقق می‌شود.تعیین ارزش ذاتی از اهداف روش‌های تحلیل سهام است. که کمک می‌کند سهام پربازده شناسایی شود. CANSLIM از جمله روش‌های تحلیل سهام است که ترکیبی از متغیرهای روش‌های بنیادی و تکنیکی است که هدف آن شناسایی سهام‌های صعودی HiFlyer)) می‌باشد که این‌گونه سهام، قابلیت کسب بازده بالا را دارند یعنی نرخ بازده مورد انتظار آن در مقایسه با سایر سهام بیشتر است. مدل قیمت گذاری دارایی‌های سرمایه ای (CAPM) نیز از جمله روش‌هایی است که کمک می‌کند نرخ بازده مورد انتظار پیش‌بینی شود که در حقیقت برآورد ارزش ذاتی سهام است. این مدل مشابه روش CANSLIM در جهت شناسایی سهام‌های پربازده است که در این پژوهش سنجش عملکرد و توان تبیین روش CANSLIM و مقایسه آن با مدل CAPM در انتخاب سهام برتر مورد بررسی قرار گرفته است. تحقیق در یک دوره زمانی 5 ساله (1388-1384) در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است که نمونه گیری و انتخاب این مجموعه از بین شرکت‌هایی است که در این 5 سال، هر سه ماه یک‌بار توسط بورس اوراق بهادار تهران به عنوان 50 شرکت فعال در بورس معرفی شده‌اند. این گروه از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس، با ویژگی HiFlyer مدل CANSLIM تطابق داشته است و ضمناً این گروه شرکت‌ها پربازده ترین سهام را دارا می‌باشند که با مفروضات مدل CANSLIM و CAPMسازگار است. برای انتخاب نمونه، آن شرکت‌هایی که به اندازه نصف بعلاوه یک (تعداد سری‌های 50 شرکت فعال منتشر شده در بورس تقسیم بر2 بعلاوه یک)، تکرار شده‌اند به عنوان نمونه انتخاب شده و مورد بررسی قرار گرفته است. این تحقیق بر پایه روش تحقیق توصیفی، اکتشافی و مقایسه ای از نوع همبستگی است. کلیه اطلاعات آن از نرم افزار ره آورد نوین و سایت رسمی بورس اوراق بهادار تهران استخراج گردیده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی با استفاده از شاخص‌های گرایش مرکزی و انحرافی استفاده شده است. در این پژوهش سهم‌هایی که هفت مشخصه CANSLIM را دارا بودند جزء سهام با ویژگی HiFlyer شناسایی شد و سهم‌هایی که بازده واقعی آنها بیشتر از بازده مورد انتظار آنها بود، جزء سهام پربازده از منظر ریسک و بازده محسوب شد. در این پژوهش چون تعداد سهام با ویژگی HiFlyer بیشتر از تعداد سهام مورد تأیید توسط CAPM بود. نتایج مطالعه نشان می‌دهد که توان تبیین روش CANSLIM در انتخاب سهام برتر از منظر ریسک و بازده بیشتر از CAPM است. به عبارت دیگر با بررسی نتایج فوق رابطه مثبت بین بازدهی حاصل از روش CANSLIM و بازدهی بازار حکایت از برتری روش CANSLIM در انتخاب سهام دارد

پربازده‌ترین و زیانده‌ترین سهم‌ها را بشناسید

مدت زمان نزول و اصلاح قیمت در بازار سرمایه بسیار طولانی شد و نزدیک به 6 ماه است که سهامداران روی خوش ندیده‌اند اما؛ هستند سهم‌هایی که سود خوبی عاید همراهان خود کرده‌اند.

پربازده‌ترین و زیانده‌ترین سهم‌ها را بشناسید

به گزارش سرمایه نگر ، شاخص کل بورس تهران در ۶ ماهه منتهی به ۱۷ اسفند ماه، افت ۲۷ درصدی داشته و از قله تاریخی خود فاصله بسیاری گرفته و مدت‌ها است در محدوده یک میلیون و ۲۰۰ هزار واحد در نوسان است.

طولانی شدن اصلاح قیمت‌ها و عدم تغییر شرایط حاکم بر بازار از یک سو و خنثی بودن بازار نسبت به خبرهای مثبت از سوی دیگر، سبب شده تا روند معاملات فرسایشی شود و در چنین شرایطی کمتر سرمایه‌گذاری دست به پرتفوی خود می‌زند.

در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۷ اسفند ماه ۶۲ درصد از نمادهای حاضر در جریان معاملات بازار سهام افت قیمت داشتند و تنها ۳۸ درصد از کل نمادها در مجموع رشد قیمت داشته‌اند.

بورس

نگاهی به روند اصلاح قیمت‌ها در ۶ ماهه گذشته نشان می‌دهد که بیش از همه سهامداران، سرمایه‌گذاران دو صندوق سرمایه‌گذاری بیشترین ضرر را تمحمل شده‌اند.

بر اساس این گزارش، نماد «کاریس» افت قیمت فاحش و عجیب ۹۵ درصدی داشت و از قیمت ۲۴۷۰۰ تومان سقوط خود را آغاز کرد و هم اکنون به قیمت ۱۰۰۰ تومان بین سهامداران خرید و فروش می‌شود. «آگاس» نیز با ثبت زیان ۸۰ درصدی در مدت یاد شده دومین سهم زیانده محسوب می‌شود و «لپارس» نیز ۷۷ درصد از ارزش خود را از دست داد.

در تصویر ذیل نام ۲۰ شرکت که بیشترین افت قیمت در ۶ ماهه اخیر داشته‌اند، را مشاهده می‌کنید؛

بورس

در سوی دیگر معاملات، این «کباده» بود که با صف خریدهای مداوم خود بازده مطلوبی عاید سهامداران خود کرده است. بر اساس قیمت‌ها و سوابق موجود، «کباده» پربازده‌ترین سهم بازار سرمایه در مدت یاد شده بود اما؛ باید توجه داشت که این سهم در اواخر تیر ماه بسته در قیمت ۱۵۵۴ ریال بسته شد و چهار ماه بعد، بنابر پیام ناظر، “با عنایت به اختیارات بازارگردان، قیمت مرجع در زمان بازگشایی نماد معاملاتی توسط بازارگردان قیمت ۲۱۳۰۳ ریال تعیین شد.

دیگر نماد پر بازده عرضه اولیه «گدنا» است؛ این سهم که آخرین روز کاری مرداد ماه سال جاری عرضه شد، تاکنون بازدهی ۴۶۳ درصدی را عاید سهامداران خود کرده است.

در این میان، ثبت بازدهی ۳۷۷ درصدی «خزر» در نوع خود جالب توجه است. در حالی که P/E صنعت خودرو و ساخت قطعات منفی است، این نسبت در «خزر» مثبت ۱۴۰ است!

بورس

به نظر شما چند درصد از سهامداران موفق به کسب این میزان بازدهی شده‌اند؟ در ۶ ماهه آتی این فهرست چه تغییری می‌کند و آیا سهامداران بیشتری از این گونه رشد منتفع می‌شوند؟اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.