نحوه حل و فصل اختلافات در بورس


واکنش ایران به اظهارات الهام علی اف

سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات الهام علی اف گفت: مسیر حل مشکلات قفقاز نه مراجعه به نیروهای فرامنطقه‌ای، بلکه از پایتخت کشورهای منطقه می‌گذرد.

به گزارش مشرق ، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امشب (سه شنبه) ۱۷ آبان ماه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان در خصوص حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان اظهار داشت: سیاست اصولی ما بر پایه حسن همجواری و گسترش روابط با همه همسایگان استوار بوده و تقویت روابط با هر یک از همسایگان به منزله روابط علیه همسایه دیگر نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاست اصولی نحوه حل و فصل اختلافات در بورس جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه طولانی دو همسایه شمالی در منطقه قره باغ خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان، با رعایت حق و در چارچوب حقوق بین‌الملل تاکید کرده و از این رو اشغال سرزمین‌های آذربایجان را محکوم و از آزادسازی آن در بالاترین سطوح حمایت کرده است.

کنعانی با بیان اینکه نزدیک به دو سال است که مقامات جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در سطح مقامات مختلف با ارمنستان داشته و به سوی صلح و آشتی پایدار با یکدیگر گام برمی‌دارند، که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم بوده است، یادآور شد: اما دلایل نگرانی آنها از دیدارهای معمول در سطوح همسایگی با کشور مقابل قابل درک نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه رزمایش اخیر در مرزهای نحوه حل و فصل اختلافات در بورس ارمنستان و جمهوری آذربایجان را اقدامی معمول و برنامه ریزی شده خواند که از مجاری رسمی نیز قبل از برگزاری به اطلاع همسایگان ذیربط رسیده است.

به گزارش فارس، الهام علی اف رئیس جمهور آذربایجان در مراسم روز پیروزی این کشور عنوان کرد: برگزاری رزمایش‌ها در مرز جمهوری آذربایجان موجب ترس باکو نخواهد شد.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان بار دیگر تاکید کرد: مسیر حل مشکلات قفقاز نه مراجعه به نیروهای فرامنطقه‌ای، بلکه از پایتخت کشورهای منطقه می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران مجددا آمادگی خود را برای کمک به حل و فصل مسائل باقیمانده بین دو همسایه شمالی، در قالب‌های دو جانبه، سه جانبه و ابتکار منطقه‌ای ۶ جانبه در تهران اعلام می‌کند.

دلیل نگرانی شما قابل درک نیست | پاسخ ایران به اظهارات رییس‌جمهور آذربایجان

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان در خصوص حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان اظهار داشت: سیاست اصولی ما بر پایه حسن همجواری و گسترش روابط با همه همسایگان استوار بوده و تقویت روابط با هر یک از همسایگان به منزله روابط علیه همسایه دیگر نیست.

دلیل نگرانی شما قابل درک نیست | پاسخ ایران به اظهارات رییس‌جمهور آذربایجان

اظهارات جمهوری آذربایجان

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه طولانی دو همسایه شمالی در منطقه قره باغ خاطر نشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین جمهوری های ارمنستان و آذربایجان، با رعایت حق و در چارچوب حقوق بین الملل تاکید کرده و از اینرو اشغال سرزمین های آذربایجان را محکوم و از آزادسازی آن در بالاترین سطوح حمایت کرده است.

کنعانی با بیان اینکه نزدیک به دو سال است که مقامات جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در سطح مقامات مختلف با ارمنستان داشته و بسوی صلح و آشتی پایدار با یکدیگر گام بر می نحوه حل و فصل اختلافات در بورس دارند، که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم بوده است، اما دلایل نگرانی آنها از دیدار های معمول در سطوح همسایگی با کشور مقابل قابل درک نمی باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه رزمایش اخیر در مرزهای ارمنستان و آذربایجان را اقدامی معمول و برنامه ریزی شده دانست که از مجاری رسمی نیز قبل از برگزاری به اطلاع همسایگان ذیربط رسیده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان بار دیگر تاکید کرد: مسیر حل مشکلات قفقاز نه مراجعه به نیروهای فرامنطقه ای، بلکه از پایتخت کشورهای منطقه می گذرد و جمهوری اسلامی ایران مجددا آمادگی خود را برای کمک به حل و فصل مسائل باقیمانده میان دو همسایه شمالی، در قالب های دو جانبه، سه جانبه و ابتکار منطقه ای ۶ جانبه در تهران اعلام می کند.

کنعانی: بر حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان تأکید داریم

سخنگوی وزارت امور خارجه با بیان اینکه ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان، با رعایت حق و در چارچوب حقوق بین الملل تاکید کرده است، تصریح کرد: از نحوه حل و فصل اختلافات در بورس این‌رو اشغال سرزمین‌های آذربایجان را محکوم و از آزادسازی آن در بالاترین سطوح حمایت کرده است.

عکس از فواد اشتری

به گزارش ایصال نیوز، ناصر کنعانی روز سه شنبه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان در خصوص حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان اظهار داشت: سیاست اصولی ما بر پایه حسن همجواری و گسترش روابط با همه همسایگان استوار بوده و تقویت روابط با هر یک از همسایگان به منزله روابط علیه همسایه دیگر نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه طولانی دو همسایه شمالی در منطقه قره باغ خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی و حل نحوه حل و فصل اختلافات در بورس نحوه حل و فصل اختلافات در بورس و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان، با رعایت حق و در چارچوب حقوق بین الملل تاکید کرده و از اینرو اشغال سرزمین‌های آذربایجان را محکوم و از آزادسازی آن در بالاترین سطوح حمایت کرده است.

کنعانی با بیان اینکه نزدیک به ۲ سال است که مقامات جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در سطح مقامات مختلف با ارمنستان داشته نحوه حل و فصل اختلافات در بورس و بسوی صلح و آشتی پایدار با یکدیگر گام بر می‌دارند، که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم بوده است، اما دلایل نگرانی آنها از دیدار های معمول در سطوح همسایگی با کشور مقابل قابل درک نمی باشد.

سخنگوی وزارت امور خارجه رزمایش اخیر در مرزهای ارمنستان و آذربایجان را اقدامی معمول و برنامه ریزی شده دانست که از مجاری رسمی نیز قبل از برگزاری به اطلاع همسایگان ذیربط رسیده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه بار دیگر تاکید کرد: مسیر حل مشکلات قفقاز نه مراجعه به نیروهای فرامنطقه ای، بلکه از پایتخت کشورهای منطقه می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران مجددا آمادگی خود را برای کمک به حل و فصل مسائل باقیمانده میان دو همسایه شمالی، در قالب های دو جانبه، سه جانبه و ابتکار منطقه ای ۶ جانبه در تهران اعلام می‌کند.ایر نا

السودانی می‌تواند ثبات سیاسی را به عراق بازگرداند / دولت جدید به دنبال روابط متوازن با ایران و غرب

السودانی می‌تواند ثبات سیاسی را به عراق بازگرداند / دولت جدید به دنبال روابط متوازن با ایران و غرب

سعد المطلبی با اشاره به تصمیم السودانی برای لغو انتصابات دولت الکاظمی، خاطر نشان کرد که این تصمیم بر اساس حکم دادگاه عالی عراق بوده است.

به گزارش خبرنگار بین‌الملل ایسکانیوز، محمد شیاع السودانی -نخست وزیر جدید عراق- که که اخیرا توسط پارلمان این کشور توانست این نحوه حل و فصل اختلافات در بورس جایگاه را کسب کند، در اقدامی جدید فرمان لغو تمام تصمیمات الکاظمی را صادر کرده است. با توجه به شرایط سیاسی عراق و بحران‌هایی که این کشور در چند ماه گذشته پشت سرگذاشته، هرگونه تصمیمی می‌تواند منجر به شروع بحران‌های تازه شود. علاوه بر مسائل داخلی، مسئله رویکرد خارجی عراق نیز پس از تشکیل دولت جدید مورد توجه ناظران بین المللی قرار گرفته است. عراق از متحدان نزدیک جمهوری اسلامی ایران محسوب می‌شود که در سال‌های اخیر برخی کشورهای منطقه و سیاسیون داخلی این کشور درصدد ایجاد اختلال در روابط دو کشور بوده‌اند. به همین دلیل، بسیاری از تحلیلگران منتظر مشخص‌تر شدن رویکرد دولت جدید عراق در قبال ایران هستند.

به منظور بررسی بیشتر این موضوعات، مصاحبه‌ای با آقای «سعد المطلبی» -از اعضای سابق شورای استانی بغداد و ائتلاف دولت قانون- انجام شد. از نظر این سیاستمدار عراقی اقدام السودانی در راستای اجرای فرمان دادگاه عالی این کشور مبنی بر غیرقانونی بودن تصمیمات اتخاذ شده توسط الکاظمی بوده است. به گفته ایشان، الکاظمی در فاصله بین تشکیل دولت، برخی مقامات را منصوب کرده بود که بر اساس حکم دادگاه عالی عراق، انتصابات مذکور قانونی نبوده و بر همین اساس تصمیم دولت جدید به منظور اجرای قانون بوده است.

المطلبی در پاسخ به سوالی در مورد توانایی السودانی برای بازگشت ثبات سیاسی به عراق و حل و فصل اختلافات داخلی در این کشور اظهار کرد: با توجه به حمایت پارلمان کنونی عراق از السودانی و عزم سیاسی وی حل مشکلات عراق غیر ممکن نیست و السودانی توانایی حکمفرما کردن ثبات در عراق را نحوه حل و فصل اختلافات در بورس دارد و به نظر می‌رسد دولت وی بتواند با تصمیمات منطقی امکان ایجاد ثبات را در این کشور فراهم کند.

وی در ارتباط با رویکرد دولت السودانی در قبال ایران خاطر نشان کرد: نخست وزیر جدید در تلاش است تا رویکردی دقیق در قبال ایران اتخاذ کند و با ایجاد روابط متوازن عراق با ایران و غرب منافع ملی عراقی‌ها را تامین کند. المطلبی با تایید رویکرد دولت جدید عراق افزود: به نظر می‌رسد تنها مسیر تامین منافع ملی عراق، برقراری روابط مشترک و متوازن با ایران و غرب به صورت همزمان است.

اولین واکنش تهران به اظهارات الهام علی اف

سخنگوی وزارت امور خارجه رزمایش اخیر در مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان را اقدامی معمول و برنامه ریزی شده خواند که از مجاری رسمی نیز قبل از برگزاری به اطلاع همسایگان ذیربط رسیده است.

جشنواره پاییزی

اولین واکنش تهران به اظهارات الهام علی اف

ناصر کنعانی سخنگوی وزارت امور خارجه امشب (سه شنبه) ۱۷ آبان ماه در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور آذربایجان در خصوص حمایت جمهوری اسلامی ایران از ارمنستان اظهار داشت: سیاست اصولی ما بر پایه حسن همجواری و گسترش روابط با همه همسایگان استوار بوده و تقویت روابط با هر یک از همسایگان به منزله روابط علیه همسایه دیگر نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران در قبال مناقشه طولانی دو همسایه شمالی در منطقه قره باغ خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی و حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین جمهوری‌های ارمنستان و آذربایجان، با رعایت حق و در چارچوب حقوق بین‌الملل تاکید کرده و از این رو اشغال سرزمین‌های آذربایجان را محکوم و از آزادسازی آن در بالاترین سطوح حمایت کرده است.

کنعانی با بیان اینکه نزدیک به دو سال است که مقامات جمهوری آذربایجان در سطوح مختلف سیاسی، نظامی و امنیتی دیدارهای دو جانبه و چند جانبه در سطح مقامات مختلف با ارمنستان داشته و به سوی صلح و آشتی پایدار با یکدیگر گام برمی‌دارند، که مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هم بوده است، یادآور شد: اما دلایل نگرانی آنها از دیدارهای معمول در سطوح همسایگی با کشور مقابل قابل درک نیست.

سخنگوی وزارت امور خارجه رزمایش اخیر در مرزهای ارمنستان و جمهوری آذربایجان را اقدامی معمول و برنامه ریزی شده خواند که از مجاری رسمی نیز قبل از برگزاری به اطلاع همسایگان ذیربط رسیده است.

سخنگوی وزارت امور خارجه در پایان بار دیگر تاکید کرد: مسیر حل مشکلات قفقاز نه مراجعه به نیروهای فرامنطقه‌ای، بلکه از پایتخت کشورهای منطقه می‌گذرد و جمهوری اسلامی ایران مجددا آمادگی خود را برای کمک به حل و فصل مسائل باقیمانده بین دو همسایه شمالی، در قالب‌های دو جانبه، سه جانبه و ابتکار منطقه‌ای ۶ جانبه در تهران اعلام می‌کند./فارساشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.