آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها


آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

هیأت وزیران در جلسه ۱۷ /۶ /۱۳۹۵ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و با همکاری ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و دستگاه های اجرایی عضو آن و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (۳) ماده (۱۳) آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز – مصوب ۱۳۹۲- و اصلاحات بعدی آن، آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه اجرایی شناسه های کالا و رهگیری کالا موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

ماده ۱- در این آیین نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – قانون: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز -مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات بعدی آن.

ب – ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع ماده (۳) قانون.

پ – وزارت: وزارت صنعت، معدن و تجارت

ت – نظام ملی: نظام ملی طبقه بندی کالا و خدمات شناسه کالا و خدمات، موضوع تصویب نامه شماره ۱۸۵۹۶/ت ۳۷۱۷۹ک مورخ ۱۱ /۲ /۱۳۸۶ که صرفاً به منظور تهیه شناسنامه کالا و طبقه بندی کالاها مورد بهره برداری قرار می گیرد.

ث – عناصر توصیفی کالا: عناصر و خصوصیات ماهوی و شکلی کالا (فیلدهای توصیفی) از قبیل جنس، نوع، رنگ، ابعاد، وزن، طرح، مدل، تولیدکننده، کشور سازنده، نام تجاری و نوع کاربری آن که در تشریح تجاری کالا مؤثر می باشند.

تبصره – وزارت موظف است عناصر توصیفی کالا را با همکاری ستاد”، گمرک جمهوری اسلامی ایران و حسب مورد دستگاه هایی که بر طبق قوانین در قبال تولید، واردات، حمل و نگهداری و عرضه کالا دارای وظایف و اختیاراتی هستند، تعیین نماید.

ج – شناسنامه کالا: مجموعه ای از عناصر توصیفی کالا که جهت توصیف مشخصات و ایجاد برداشت مشترک از هر قلم کالا در چارچوب همسان تجمیع می شوند و شناسه کالا، شناسه یکتای این مجموعه از اطلاعات است.

تبصره – بخشی از اقلام اطلاعاتی در شناسنامه کالا به سایر طبقه بندی ها از قبیل سامانه هماهنگ شده (HS) طبق تعریف بند (ژ) ماده (۱) قانون امور گمرکی- مصوب ۱۳۹۰-، استاندارد بین المللی طبقه بندی فعالیت های اقتصادی (ISIC)، طبقه بندی محوری محصول (CPC) و سامانه جهانی نام گذاری تجهیزات پزشکی (UMDNS)، طبقه بندی استاندارد تجارت بین المللی (SITC) و همچنین سامانه ثبت شناسه شیء (OID) اختصاص دارد.

چ – زنجیره تأمین: کلیه اشخاصی که پس از تولید یا واردات کالا تا تحویل آن به مصرف کننده نهایی در امر خرید، فروش، حمل و نگهداری کالا فعالیت نموده و مطابق ضوابط این آیین نامه مسئول انجام بخشی از فعالیت های مرتبط با رهگیری کالا هستند.

ماده ۲- وزارت موظف است:

الف – حسب مورد با همکاری دستگاه های تخصصی مربوط و بهره گیری از اطلاعات نظام ملی نسبت به تهیه شناسنامه کالا و تخصیص شناسه برای تمامی کالاها بر اساس اولویت ها و زمانبندی مقرر در ماده (۳) این آیین نامه اقدام نموده و نظام جامع طبقه بندی کالا را تشکیل دهد.

تبصره ۱- فرآیند اجرایی تهیه شناسنامه کالا باید به نحوی باشد که عناصر شناسنامه های تولید شده تحت عنوان پروژه ایران کد موضوع قوانین و مقررات مربوط، قابل استفاده در طرح جدید باشد.

تبصره ۲- تکمیل محتوای عناصر شناسنامه کالا توسط مشمولین طرح انجام می شود.

ب – امکان ثبت اطلاعات شناسنامه کالا و دریافت شناسه کالا را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید.

ماده ۳- تهیه شناسنامه و تخصیص شناسه کالا طبق اولویت ها و زمان بندی زیر انجام می شود:

رديف گروه‌های كالایی مهلت تهيه شناسنامه و تخصيص شناسه كالا
الف ۱- دارو (اعم از انساني و حيواني)، مكمل هاي دارويي و غذايي، ملزومات و تجهيزات پزشكي، فرآورده هاي آرايشي و بهداشتي، مواد خوراكي و آشاميدني، فرآورده هاي زيستي (بيولوژيک)
۲- تلفن همراه و ساير تجهيزات ارتباطي با قابليت نصب سيم كارت
۳- دخانيات
دو ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه
ب ۱- لوازم خانگي برقي با اولويت تلويزيون، يخچال، فريزر، كولر گازي و اسپيلت، ماشين لباس شويي و ظرف شويي، مايكرو و جارو برقي
۲- قطعات مصرفي و يدكي وسايل نقليه
۳- فرآورده آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها ها و مشتقات نفتي و گازي و پتروشيميايي
۴- طلا، اعم از شمش و مسكوكات و مصنوعات زينتي
۵- منسوجات و پوشاک
۶- اسباب بازي
۷- دام زنده، گوشت سفيد و قرمز
چهار ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه
پ محصولات اساسي كشاورزي محدود به گندم، برنج، جو، ذرت، دانه هاي روغني، چاي، كنجاله، روغن، شكر و كود شيميايي، سموم و بذرها و ساير گروه هاي كالايي شش ماه پس از ابلاغ اين آيين نامه، مصاديق ساير گروه هاي كالاهايي در مقاطع شش ماهه پس از ابلاغ اين آيين نامه به پيشنهاد وزارت و دريافت نظرات ستاد و حسب مورد دستگاه هاي ذي ربط تعيين مي گردد. به گونه اي كه ظرف سه سال تمامي كالاهاي موجود شناسه دار و ابلاغ شوند.

ماده ۴- به محض آماده شدن شناسنامه کالا و بستر تخصیص شناسه کالا مراتب از سوی وزارت ابلاغ و دستگاه های ذی ربط مکلفند ظرف سه ماه نسبت به اجرای آن اقدام کنند.

ماده ۵- مشمولین دریافت شناسه کالا اعم از واردکنندگان و تولید کنندگان موظفند براساس اولویت ها و زمان بندی مقرر درماده (۳) این آیین نامه و در چارچوب آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون موضوع تصویب نامه شماره ۴۶۴۴۳ /ت ۵۱۵۵۹ هـ مورخ ۲۳ /۴ /۱۳۹۵، نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه کالاهای خود در سامانه جامع تجارت و دریافت گواهی الکترونیکی شناسه کالا اقدام نمایند.

تبصره- در مواردی که کالا دارای شناسه کالای بین المللی از جمله «شماره جهانی قلم تجاری (GTIN)» باشد، ضمن تهیه شناسنامه کالا، این شناسه یا شناسه ها به عنوان شناسه کالا استفاده می شود.

ماده ۶- اگر کالا به صورت بخشی از یک بسته کالایی قرار گیرد، مشمول ترتیبات مندرج در این آیین نامه می باشد.

ماده ۷- نحوه دریافت شناسه کالا برای کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه تولید یا وارد کشور شده و توسط تولیدکنندگان، توزیع کنندگان، فروشندگان و یا سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی و امثال آن توزیع، نگهداری یا عرضه می شوند، طبق دستورالعملی است که ظرف یک ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این آیین نامه توسط کار گروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین نامه تصویب می شود.

ماده ۸- یک ماه پس از لازم الاجراشدن شناسه کالا، گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است نسبت به دریافت و ثبت گواهی ها و شماره شناسه کالا از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل نماید.

ماده ۹- تمامی دستگاه های موضوع بند (ب) ماده (۱) قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- موظفند خریدهای خود را بر اساس شناسه کالا انجام دهند.

تبصره – وزارت موظف است امکان ثبت این معاملات را در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) بر اساس شناسه کالا فراهم نماید.

ماده ۱۰- به منظور تعیین مصادیق شناسه های کالا و تطبیق نظامهای طبقه بندی های کالا، وزارت با همکاری گمرک جمهوری اسلامی ایران، ستاد و دستگاه تخصصی مربوط، ساختار شناسه کالای موجود در سامانه شناسه کالا و شناسه های مورد استفاده در گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه ها را بررسی و مطابقت می نماید.

ماده ۱۱- گروه های کالایی موضوع ماده (۳) این آیین نامه ظرف یک سال پس از ابلاغ هر گروه براساس ماده مذکور، مشمول اجرای طرح شناسه رهگیری می شوند.

تبصره – به تفکیک هر گروه کالایی کار گروهی متشکل از نمایندگان تام الاختیار وزارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ستاد، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه های مرتبط با آن گروه کالایی به ریاست وزارت تشکیل و دستورالعمل اجرایی از جمله ساختار شناسه رهگیری، نحوه همکاری و اشتراک گذاری دستگاه ها، روش شناسه گذاری و چگونگی تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه، نحوه استعلام، شیوه پاسخگویی به استعلامات مردمی و دستگاه های نظارتی و زنجیره تأمین در خصوص هر گروه کالایی و همچنین سطح دسترسی به اطلاعات شناسه رهگیری برای استعلام کنندگان تصویب و ابلاغ می گردد.

ماده ۱۲- وزارت موظف است امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را در سامانه جامع تجارت فراهم نماید و یکتا بودن شناسه های رهگیری را در سطح تمامی کالاهای مشمول تضمین نماید.

ماده ۱۳- وارد کنندگان و تولید کنندگان کالاهای مشمول موظفند طبق زمانبندی و اولویت بندی ها و بر اساس ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین نامه نسبت به ایجاد شناسه های رهگیری کالاهای خود اقدام و در سامانه جامع تجارت ثبت نموده و گواهی الکترونیکی دریافت نمایند. وارد کنندگان و تولید کنندگان مذکور می توانند به جای ایجاد شناسه رهگیری توسط خود، از شناسه هایی که توسط سامانه جامع تجارت ایجاد می شود، استفاده نمایند.

تبصره – ایجاد و تخصیص شناسه رهگیری برای کالاهای موضوع مواد (۵۵) و (۵۶) قانون که مشمول این آیین نامه قرار گیرند وهمچنین چگونگی نصب یا درج آن بر روی کالاهای مذکور، طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۱۴- تعیین تکلیف کالاهای موجود در بازارها و انبارهای کشور که قبل از تاریخ شمول، تولید یا وارد کشور شده اند و نحوه تخصیص شناسه رهگیری به آنها طبق دستورالعمل ابلاغی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین نامه خواهد بود.

ماده ۱۵- وزارت موظف است سامانه رهگیری کالا را به صورت یکپارچه با سامانه جامع تجارت ایجاد و راه اندازی نماید. این سامانه باید به گونه ای طراحی و اجرا گردد که حسب مورد قابلیت ثبت یا دریافت اطلاعات تولید، واردات، صادرات، حمل، انبارش، فروش و اسقاط کالا از سامانه های مربوط را داشته باشد و بتواند در خصوص اطلاعات کالا و رهگیری مکانی و مالکیتی، به استعلام های خریداران، اعضای زنجیره تأمین، دستگاه های کاشف و بازرسان در هر نقطه از زنجیره تأمین در داخل کشور به صورت متمرکز پاسخ دهد.

ماده ۱۶- رهگیری کالاهای مشمول از بدو ورود یا تولید تا سطح عرضه، مطابق ترتیبات زیر توسط وزارت و با همکاری سایر دستگاه های اجرایی و به صورت هماهنگ با سامانه های موضوع آیین نامه اجرایی مواد (۵) و (۶) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز صورت می پذیرد:

الف – گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است قبل از ترخیص کالاهای تجاری مشمول، نسبت به دریافت گواهی الکترونیکی و شناسه های رهگیری از سامانه جامع تجارت اقدام و مطابق قوانین عمل کند.

ب – وارد کنندگان و تولید کنندگان کالاهای مشمول موظفند هنگام حمل کالا از مبادی گمرکی یا تولیدی، اطلاعات شناسه های رهگیری مربوط را که در سامانه جامع تجارت ثبت شده در اختیار شرکت های حمل و نقل قرار دهند و همچنین موظفند طبق ضوابط اعلامی کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین نامه، نسبت به نصب یا درج شناسه اقدام نمایند.

پ- دستگاه های متولی سامانه های حمل و نقل موظفند در خصوص حمل کالاهای مشمول، ثبت شناسه های رهگیری از سوی شرکت های حمل و نقل را در سامانه حمل و نقل مربوط الزامی نموده و قبل از صدور اسناد حمل، از سامانه رهگیری کالا استعلام سیستمی نمایند و از صدور اسناد حمل برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.

تبصره ۱- شرکت های حمل و نقل موظفند برای حمل کالاهای مشمول، شناسه های رهگیری در سطح بسته بندی اظهار شده توسط متقاضی را از متقاضیان حمل دریافت نموده و در سامانه جامع حمل و نقل مربوط ثبت نمایند و از حمل محموله هایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.

تبصره ۲- اشخاصی که مستقلاً به حمل و نقل درون شهری و بین شهری کالا مبادرت می نمایند موظفند نسبت به دریافت بارنامه از شرکت های حمل و نقل یا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای اقدام نمایند.

ت- وزارت موظف است در خصوص انبارش کالاهای مشمول، ثبت شناسه های رهگیری در سطح بسته بندی اظهارشده توسط متقاضی را در سامانه جامع انبارها الزامی نموده و قبل از صدور قبض انبار، از سامانه رهگیری استعلام سیستمی نماید و از صدور قبض انبار برای مواردی که مورد تأیید سامانه رهگیری نیست، خودداری نمایند.

تبصره – انباردارها به استثنای اماکن گمرکی در خصوص کالاهای وارداتی، موظفند برای انبارش کالاهای مشمول، شناسه های رهگیری در سطح بسته بندی اظهار شده توسط متقاضی را از متقاضیان انبارش دریافت نموده و در سامانه جامع انبارها ثبت نمایند و از انبارش کالاهایی که شناسه رهگیری ندارند، خودداری نمایند.

ث – وزارت موظف است در سامانه جامع تجارت امکان انتقال مالکیت کالاها بر اساس شناسه های رهگیری را فراهم نماید.

تبصره – هر گونه انتقال مالکیت کالاهای مشمول طرح باید توسط سامانه های مربوط به همراه شماره شناسه رهگیری کالا ثبت شده و برای سامانه رهگیری از طریق سامانه جامع تجارت ارسال شود.

ماده ۱۷- اعضای زنجیره تأمین و خریداران کالاهای مشمول و همچنین مأموران دستگاه های کاشف موضوع ماده (۳۶) قانون می توانند شناسه رهگیری کالا را از سامانه رهگیری استعلام نمایند. سامانه رهگیری در پاسخ، مشخصات ماهیت کالا، مالکیت و موقعیت ثبت شده در سامانه را اعلام می نماید. هر گونه مغایرت بین اطلاعات استعلام با مشخصات کالا نشان دهنده احتمال قاچاق، تقلبی یا فاقد مجوز بودن کالای مربوط است.

تبصره – وزارت موظف است امکان ثبت مغایرت را در سامانه رهگیری فراهم نموده و مغایرت های ثبت شده را برای سامانه شناسایی کالای قاچاق به صورت سیستمی ارسال نماید. دستگاه های کاشف موظفند با بررسی این اطلاعات نسبت به شناسایی مراکز عرضه و فروش کالاهای قاچاق و فاقد مجوزهای قانونی اقدام نمایند.

ماده ۱۸- نصب شناسه رهگیری می تواند به صورت چاپ شناسه و یا الصاق برچسب فیزیکی و یا الکترونیکی و امثال آن صورت پذیرد. نصب شناسه رهگیری برای کالاهای داخلی می تواند توسط تولید کننده داخلی و برای کالاهای خارجی توسط تولید کننده خارجی در کشور مبدأ و یا وارد کننده صورت پذیرد. متناسب با نوع کالا و بسته بندی آن، نصب شناسه رهگیری می تواند بر روی کالا و یا بسته بندی آن صورت پذیرد. به منظور تخصیص نیازهای فنی هر دستگاه در نصب شناسه، دستگاه تخصصی مربوط متناسب با نوع کالا و نیازهای فنی، روش نصب شناسه را پیشنهاد می دهد تا طی دستورالعملی که به تصویب کارگروه موضوع تبصره ماده (۱۱) این آیین نامه می رسد، ابلاغ شود.

ماده ۱۹- فرآیندهای ثبت شناسه ها، تخصیص نام کاربری و رمز عبور، انتقال مالکیت، پاسخ استعلام شناسه ها و گواهی ها و سایر فعالیت های مذکور در این آیین نامه در سامانه جامع تجارت و دیگر سامانه های مرتبط به صورت رایگان می باشد.

ماده ۲۰- وزارت مسئول اجرای این آیین نامه بوده و موظف است روند اجرای آن را سالانه به ستاد و هیئت وزیران گزارش کند.

آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها

میلاد پورحسین

تعالی آموزش
توسعه و رشد فردی

مشاور مدیریت کسب و کار (DBA - MBA)

مدرس علوم مهندسی کامپیوتر - بلاک چین رمز ارزها | ME

مدرس رسمی علوم کامپیوتر در سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران

کارشناس رسمی سازمان نظام صنفی رایانه ای آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها کشور

(شماره عضویت: 21031990)

سخنران و لیدر آموزشی | EDU.L

با هم و به همراهی هم، انجامش میدیم

مطالبی که باید مطالعه شود

مصاحبه اختصاصی با خبرگزاری بازار…

خبرگزاری بازار

رمز ارزها

رمزارز ها و ایده ی شکل گیری آنها ( ارزهای دیجیتال)

بطور کلی گسترش و توسعه رمزارز ها ( ارزهای دیجیتال) شاید به اوایل دهه دوم میلادی (1918) بازگردد، درست زمانی که برای اولین طرح بار بانکداری و پول الکترونیک (تصویر…

رمز ارز

رمز ارز ها ( ساختارها، اصطلاحات و مفاهیم پایه)

ساختارها، اصطلاحات و مفاهیم پایه در رمز ارز ها (ارز های دیجیتال) امروز قصد دارم شما را با ساختار ها ، اصطلاحات و مفاهیم پایه ی رمز ارز ها (ارزهای…

رمز ارز

قوانین ماینینگ در ایران (استخراج ارزهای دیجیتال)

قوانین ماینینگ در ایران (استخراج ارز های دیجیتال) در ایران قوانین ماینینگ در ایران : هیئت وزیران در تصویب ‌نامه شماره ۵۸۱۴۴/ت ۵۵۶۳۷ هـ مورخ “13/05/1398” آیین‌ نامه فرآیند استخراج…

میلاد پورحسین مشاور تخصصی

کسب و کار های سنتی سالها با شکل شمایل ساده خودشون مسیر کسب درآمد رو طی کردن و این درحالیه که تغییرات بزرگی در دنیا در حال انجامه، مثلا همین شیوع ویروس کرونا و تعطیلی چند ماهه کسب و کار ها باعث رکود شدید اقصادی و متضرر شدن صاحبان کسب و کار ها شد.

خب حالا میخوام بهت بگم با کمترین هزینه میتونی کسب و کار سنتی خودت رو به یک کسب و کار آنلاین و دقیق تبدیل کنی تا هم از هزینه هات در دراز مدت کم بشه و هم سود بیشتری بدست بیاری.

من بهت کمک میکنم تا این کار رو به بهترین شکل ممکن انجام بدی.

رمز ارزها (ارزهای دیجیتال) یکی از جدید ترین اتفاق های حال حاضر در سراسر جهان هستن، اتفاقی که آینده ساختار های مالی رو تغییر میده و شکل تازه ای از پول، درآمد و دارایی رو به بشر نشون میده.

تغییر رویکرد دنیای اقصاد و ظهور شکل جدید پول و دارایی امروزه سبب شده تا نوع معاملات بشر نیز تغییر کند، در این میان رمز ارزها (ارزهای دیجیتال) از اقبال خوبی بهرمند هستند.

null

مشاور تخصصی و همراه شما

طراحی، تعیین نیاز، برآورد اولیه و انجام امور تخصصی برای شروع فرآیند استخراج رمز ارزها متناسب با سرمایه شما و بهره مندی از بروز ترین سطح دانش در این زمینه.

برترین راهکارهای استخراج

استفاده از بهینه ترین تجهیزات و بروز ترین امکانات به منظور بازگشت سرمایه اولیه در کمترین زمان ممکن.
تعیین استراتژی بلند مدت، توسعه و گسترش پروژه در طی زمان همکاری.

درآمد، سود و موفقیت سریع

شکل جدید درآمد زایی از دنیایی تازه به نام ارزهای دیجیتال، قطعیت آینده درخشان رمز ارزها بر همه روشن است، پس شما هم سهم خود را از این موج بگیرید.

پشتیبانی قدرتمند و بلند مدت

همراهی و آموزش بلند مدت و مداوم شما متناسب با تغییرات روز و تکنولوژی های تازه.
یک دوست و مشاور درآمد ساز برای شما بهتر از نزدیکان خوش صحبت است.

ارزهای دیجیتال

با پیشرفت و توسعه تکنولوژی و رسوخ آن در زندگی بشر رفته رفته رویکرد بازارهای معاملاتی نیز تغییر کرده و بهبود یافته، امروزه با دور شدن از بازار های سنتی با سبک معاملات نقدی آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها و رشد روز افروز رمز ارزها نیاز ما نیز با آنها برای تضمین موفقیت در آینده بیشتر می شود. همچنین با توجه به اینکه هر بازار جدید شرایط و دانش نخصوص به خود را دارد و نباید بدون دانش تخصصی و تجربه کافی وارد آن شویم، لازم است تا از فراد متخصص در این حوزه به عنوان مشاور استفاده کنیم.

من میلاد پورحسین با بیش از یک دهه سابقه فعالیت تخصصی در زمینه فناوری اطلاعات و مدرس تخصصی علوم مهندسی کامپیوتر به عنوان دوست و مشاور همراه شما هستم تا با ارائه بهترین راهکار ها و متناسب با سرمایه شما دنیای جدیدی از سرمایه گذاری و تولید درآمد رو به شما نشان بدم.

مالیات ارزهای دیجیتال

ارز دیجیتال رویداد اقتصادی بازار امروز است. اگر به دنبال استخراج ارز دیجیتال و دریافت مجوز ماینینگ هستید، باید با مالیات ارزهای دیجیتال آشنایی داشته باشید. ارزهای دیجیتال انواع مختلفی دارد که در این مقاله به تفاوت­های آن و مالیات ارزهای دیجیتال می­پردازیم. با ما همراه باشید.

ارز دیجبتال چیست:

ارز دیجیتال (Cryptocurrency) نوع خاصی از پول دیجیتال است که به صورت رمزگذاری است. ویژگی خاص ارز دیجیتال این است که غیر متمرکز بوده یعنی از سوی هیچ نهاد یا سازمانی کنترل نمی­شود. به دلیل غیر متمرکز بودن ريال شفافیت و تغییر ناپذیر بودن در ارزهای دیجیتال از بلاکچین استفاده می­شود.

ارز دیجیتال چگونه منتقل می­شود:

ارزهای بانکی در فرایند نقل و انتقال از خدمات بانک­ ها و واسطه ­ها استفاده نمی­کند. برای ارسال ارز دیجیتال نیازی به افتتاح حساب بانکی ندارید. رمز و رازهای استفاده شده در سیستم ارز دیجیتال در حکم ریال و دلار است که با ساز و کارهای مختلف ایجاد و توزیع شده­اند.

ارزهای دیجیتال با فناوری دفتر کل توزیع شده، ساخته می­شود که محصول مهم آن بلاک چین است. بلاکچین شبکه وسیعی است که ارزهای دیجیتال در بستر آن قابل تبادل ونقل و انتقال است. با بلاک چین قابلیت مشاهده تمام تراکنش ها برای افراد درون شبکه و خارج از شبکه از نقاط مختلف دنیا وجود دارد. برای انجام تراکنش ­های ارز دیجیتالی نیاز به کلید عمومی و خصوصی است که این کلیدها امنیت فعالیت ارز دیجیتال را بالا برده است.

ویژگی ­های بلاک چین چیست:

بلاکچین جدیدترین فناوری است که آینده را دچار تغییر و تحول شگرفی خواهد کرد. بلاک چین جایگزین بانک و سیستم ها دریافت و پرداخت در بانک است که کارهای لازم را با شفافیت و صد البته امنیت بالاتری انجام می دهد.

اعضای شبکه بلاک چین، می­توانند تبادلات مالی را بدون واسطه شخص سوم انجام دهند. بلاک چین یک سیستم غیر متمرکز است که اعضای شبکه به طور کامل به آن دسترسی دارند و قابل تخلف و تقلب هم نیست. لازم است بدانید در تراکنش­ های بلاک چین امکان برگشت وجه وجود ندارد.

در بلاک چین هویت افراد ناشناس است و تنها آدرس عمومی کیف پول و میزان موجودی آن قابل مشاهده است. سرعت و امنیت بالای انجام تراکنش ها و غیر قابل نفوذ بودن رمزو رازها، ویژگی دیگر ارزهای دیجیتال است.

تولید و استخراج ارزهای دیجیتال:

برای استخراج ارزهای دیجیتال، نیاز به کارشناسانی دارید که با روش­ های پیچیده و با استفاده از رایانه ­های مجهز ارز دیجیتال را تولید یا استخراج می­کنند. در مسیر استخراج پدیده­ای به نام هَش وجود دارد که هر بلوک اطلاعاتی را در شبکه بلاک چین به بلوک قبلی مرتبط ­کند.

برای استخراج ارز دیجیتال باید از بلاک چین استفاده کرد. برای این کار نیاز به رایانه­ های پیشرفته ای است که مصرف برق بالایی هم دارد. مصرف بالای برق برای ماینرهای یا همان استخراج کنندگان ارز دیجیتال هزینه زیادی بر اقتصاد کشور هم وارد می­کند.

انواع ارزهای دیجیتال:

ارزهای دیجیتال تنوع زیاد، کارکرد و ویژگی­ های مشابه دارند. معروف­ترین ارز دیجیتال بیت کوین است.

  • بیت کوین نوعی ارز دیجیتال است که در اوایل سال 2018 شهرت زیادی پیدا کرد. بیت کوین با پشت سر گذاشتن موانع قانونی و رد کردن واسطه­ های بانکی در امورمالی تراکنش­ های مالی در سطح بین الملل را قابل دسترس کرده است.
  • ترون Tron، یک پلتفرم غیر متمرکز بلاک چین است که شبکه جهانی اشتراک گذاری مطالب رایگان در حوزه سرگرمی را بر عهده دارد. ارز دیجیتال رسمی ترون، ترونیکس است.
  • ریپل Ripple، پلتفرمی متن باز است که تراکنش­ های سریع و ارزان را طراحی می­کند. ریپل برخلاف ترون از بلاک چین استفاده نمی­کند و به جای آن مکانیزم اجماع گروهی از سرورها برای تأیید معاملات است.
  • اتریوم Ethereum، یکی از جدیدترین انواع ارز دیجیتال است که با هدف هوشمند کردن و ایجاد فضایی برای انجام برنامه­ های غیر متمرکز و خودکار ایجاد شد. این ارز دیجیتال در سال 2015 ایجاد شد.
  • لایت کوین Litecion، قدیمی­ترین ارز دیجیتال است که در سال 2011 راه اندازی شد. با استفاده از این سیستم، زمان 10 دقیقه­ای برای تأیید هر بلاک به 2.5 دقیقه کاهش پیدا کرد.
  • استلار Stellar، یک شبکه همتا به همتا است که غیرمتمرکز نیز هست. برای استفاده از این نوع ارز نیاز به بلاکچین دارید. در شبکه استلار هیچ نهاد و مرکزی برای تصمیم­گیری وجود ندارد.

مالیات بیت کوین در ایران و خارج از ایران:

تا قبل از سال 2017 میلادی ارز دیجیتال در بسیاری از کشورها مشروعیت نداشت و مشمول قوانین مالیاتی هم نبود. اما با پیشرفت وگسترش ارز دیجیتال ماینینگ و مبادلات ارزی به عنوان رویداد مالیاتی مشمول قوانین مالیاتی شناخته شد. در ایران نیز بیت کویین به عنوان یک رویداد مالی مشروع محسوب شده و مزارع ماینینگ به عنوان یک واحد صنعتی شناخته می‌شوند.

با این اوصاف کسی که مشغول عملیات ماینینگ است، مانند واحدهای اقتصادی که در بازار مشغول فعالیت اقتصادی هستند باید مالیات پرداخت کند. چون کسانی که به استخراح بیت کوین اشتغال دارند، رمز ارز خود را یا در سایت­ های خارجی یا در صرافی­ های بیت کویین خرج کرده و به جای آن ارز خارجی دریافت می­کنند. دریافت کننده هر نوع ارزی از دلار و یورو گرفته تا سایر ارزها باید مالیات آن را پرداخت کند.

اگر بیت کوین در ایران فروخته شده و درآمد شما به جای ارز به ریال ایرانی دریافت شود؛ باز هم مشمول پرداخت مالیات هستید. اگر بیت کوین را در صرافی ارز رمزنگاری شده خریداری کنید، یا آن را به خاطر کسب سود ب­فروشید باید مالیات سود به دست آمده را پرداخت کنید.

مالیات ارزهای دیجیتال:

یکی از چالش های اداره مالیات با استخراج کنندگان ارز دیجیتال، فرارهای مالیاتی و عدم پرداخت مالیات بردرآمد معامله گران رمز ارز است.

تریدرهای حرفه­ ای با پنهان کردن میزان واقعی درآمد و فعالیت اقتصادی خود در ارتباط با رمز ارزها از یزر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده و تنها تریدرهای تازه کار هستند که مشمول پرداخت می­شوند. ورود حجم بالای نقدینگی به بازار، پیامدهای منفی برای اقتصاد به بار میآورد. عدم پرداخت مالیات نیز چالش جدید از سوی این گروه از افراد جامعه است.

حقوق و دستمزدی که از ارزهای رمز پایه به عنوان درآمد دریافت می­کنید، مشمول پرداخت مالیات است. برای محاسبه ارزش ارز رمزگذاری شده باید قیمت آن را در روز پرداخت حقوق مورد محاسبه قرار داد.

به عبارت بهتر استخراج هر ارز رمزگذاری شده یک رویداد مشمول مالیات است. همان طور که گفته شد مبنای محاسبه ارزش منصفانه بازار قیمت آن در زمان استخراج است. لازم است بدانید برای محاسبه مالیات استخراج ارز دیجیتال می­توانید هزینه تجهیزات و منابع مصرفی را از کل مبلغ کسر کنید. البته ماهیت این مبلغ کسر شده با توجه به هدف شما تفاوت دارد. اگر جزو مشاغل معدنی هستید می­توانید از کسر مبلغ مالیات استفاده کنید. کسانی که ارز دیجیتال را برای کسب درآمد و منافع شخصی استخراج می­کنند اجازه استفاده از کسر منابع و تجهیزات را ندارند.

مالیات تبدیل ارز رمزنگاری شده به ارز دیگر:

هنگام تبدیل ارز رمزنگاری شده به یک ارز دیگر مانند تبدیل بیت کوین به اتر، باید به عنوان انتقال مشابه مالیات بر درآمد آن را به وسیله کد درآمد داخلی، طبقه بندی کنید.

مزیتی که می­توانید در این مرحله از آن استفاده کنید استفاده از تعویق در معامله یا درآمد است.

مراکز استخراج رمزارزها:

دولت در ابتدا استخراج ارز دیجیتال را به خاطرسوءاستفاده از برق خانگی و صنعتی ممنوع کرد ولی در سال 1398 آیین نامه اجرایی استخراج قرآروده­های پردازشی رمز گذاری شده آزاد و قانونی شد.

برای شروع کار باید از وزارت صنعت و معدن مجوز بگیریدو قانون محاسبه هزینه برق معادل نرخ متوسط برق صادراتی است.

براساس بند 2 تبصره 2 استقرار واحدهای استخراج ارز دیجیتال (ماینینگ) در محدوده 120 کیلومتری شهر تهران، 50 کیلومتری اصفهان و 30 کیلومتری سایر شهرها در استان­های دیگر نباشد.

براساس تبصره همین بند، اگر واحدهای ماینینگ نحصول خود را صادر نموده و ارز به دست آمده ناشی از آن را به چرخه اقتصاد کشور برگردانند مشمول معافیت مالیاتی با نرخ صفر می­شوند.

موسسه مالیات ها شما را به خواندن مقاله مشاوره مالیاتی در کرج دعوت می نماید.

سود و زیان اقتصاد از رمزارزها

دنیای‌اقتصاد : در سال‌های اخیر سرعت تغییر و تحولات جهان فراتر از انتظارات رقم خورده است و ساختارها و نهادهای موجود اطراف ما دستخوش تغییرات و تکامل قرار گرفته‌اند. به‌نظر می‌رسد این تحولات، فرصت‌ها و تهدیدهای خاص و چه بسا ناشناخته‌ای دارند که امکان پیش‌بینی دقیق آنچه در آینده رقم خواهد خورد را ناممکن می‌سازند. چندی است که رشد چشمگیر قیمت بیت‌کوین و دیگر رمزارزها توجه بسیاری از مردم جهان را به خود جلب کرده و باعث ورود افراد زیادی به این حوزه شده است؛ این رشد چشمگیر در کمتر از یک سال اتفاق افتاده و اعلام ورود کارآفرینان، صندوق‌های سرمایه گذاری و شرکت‌های مختلف به عرصه رمزارز‌ها باعث شده تا صاحب‌نظران اقتصادی و تحلیلگران مالی بخشی از فعالیت و تمرکز خود را به بررسی تغییر و تحولات این بازار اختصاص دهند و رسانه‌ها و نشریات اقتصادی به‌طور ویژه به تحولات بازار رمز ارزها بپردازند و آنها را پوشش دهند.

سود و زیان اقتصاد از رمزارزها

با وجود اینکه تا به امروز دولت‌های جهان برخورد قهرآمیزی با این پدیده نداشته‌اند اما در این میان منتقدان از امکان تسهیل جرائم و اقدامات مجرمانه مانند قاچاق و پولشویی به وسیله رمزارزها هشدار می‌دهند؛ از سوی دیگر طرفداران از کمک بیت‌کوین به بهترشدن اقتصاد جهانی و بهبود وضعیت اقتصادی افراد در کشورهای درحال توسعه می‌گویند و معتقدند در آینده نزدیک علاوه بر کاربرد رمزارز‌ها در مبادلات، شاهد استفاده گسترده از بلاک‌چین در ابعاد مختلف زندگی انسان خواهیم بود. سوال مهمی که با ظهور رمزارزها و تکنولوژی بلاک‌چین به وجود می‌آید این است که در کشورهای در حال توسعه و به‌خصوص ایران، چه کمکی از رمزارزها برای بهبود شرایط اقتصادی برمی‌آید و نحوه مواجهه ما با تاثیرات منفی آن چگونه باید اتفاق بیفتد تا از مواهب و فرصت‌های آن بی‌بهره نشویم؟

بیت‌کوین به زبان ساده

تکنولوژی بلاک‌چین و به‌طور خاص رمزارزها به وسیله بیت‌کوین به جهان معرفی شد. خالق بیت‌کوین فرد (یا افراد) ناشناسی به نام ساتوشی ناکاموتو است که آن را در سال 2009 عرضه کرد. بیت‌کوین را با عبارت پول دیجیتال می‌شناسند؛ ابزاری غیرمتمرکز برای مبادله و پرداخت که در دنیای دیجیتال ظهور یافته است. این رمزارز در حقیقت الگوریتمی از جنس رمزنگاری است و آن را باید اصطلاحا استخراج کرد. در فرآیند استخراج، فرد توان پردازشگر خود را برای حل معادلات یادشده در اختیار شبکه قرار می‌دهد و در عوض پاداشی از شبکه دریافت می‌کند که همان بیت‌کوین است. هیچ شخص یا نهادی صاحب این شبکه نیست و کاربران آن را کنترل می‌کنند. بیت‌کوین در حقیقت بزرگ‌ترین بانک جهان است که هیچ دفتری ندارد و به‌طور غیرمتمرکز می‌تواند تراکنش‌های مالی بین دو فرد را بدون واسطه در هر جایی از جهان انجام دهد. این یک انقلاب در تراکنش‌های مالی بود که بدون نیاز به هیچ نهاد ناظر و واسطه‌ای می‌توان با یک فرد در هر کجای جهان مراوده مالی داشت. با گذشت زمان استفاده از تکنولوژی بلاک‌چین در زمینه رمزارزها به بیت‌کوین محدود نماند و رمزارزهای بی‌شمار دیگری نیز پا به عرصه وجود نهادند که برای مثال می‌توان به اتریوم، ریپل، تتر و دوج کوین اشاره کرد.

رمزارزها و چالش‌های آن

مانند هر پدیده جدیدی رمزارزها نیز تهدید‌هایی را متوجه جامعه و ساختارهای آن می‌کنند. صحبت‌های بسیاری در این باره انجام شده که خطرات بیت‌کوین را گوشزد می‌کند. برای مثال بیت‌کوین می‌تواند معاملات مربوط به خرید و فروش مواد مخدر، قاچاق انسان و قاچاق اسلحه را تسهیل کند. به طور کلی بیت‌کوین به کلیت پدیده قاچاق نیز کمک می‌کند و ریسک آن را کاهش می‌دهد. دیگر مشکل رمزارزها عدم بازگشت‌پذیری معاملات و عدم امکان پیگیری آن‌هاست که باعث می‌شود افراد در صورت عدم‌آشنایی کامل با سازوکار معاملات یا اشتباه فردی، همه یا بخشی از دارایی‌های خود را از دست بدهند و متضرر شوند. نگرانی‌ها به این موضوع محدود نماند و جنت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا، علاوه بر ابراز نگرانی از اینکه بیت‌کوین می‌تواند موجب ضرر سهامداران خرد شود، نسبت به مصرف بالای برق این شبکه و تبعات زیست‌محیطی آن هشدار داد.

چالشی برای حاکمیت دولت‌ها

مهم‌ترین چالش بیت‌کوین تهدید ابزارهای نهاد دولت است؛ به گونه‌ای که می‌تواند میزان تاثیرگذاری تصمیمات دولت‌ها را دستخوش تغییر کند و از آنجا که هیچ مرکزیتی در این شبکه وجود ندارد می‌تواند کنترل دولت‌ها را در سطوح مشخصی از بین ببرد. برای مثال نظام مالیاتی دولت‌ها می‌تواند از سوی رمزارزها با تهدید مواجه شود و آنها را با مشکل تامین مالی روبه‌رو کند، از سوی دیگر ممکن است در آینده رمزارزها جایگزین ارزهای سنتی شوند و در قیمت‌گذاری کالا و خدمات از آنها استفاده شود که حاکمیت پولی دولت را به خطر خواهد انداخت؛ اتفاقی که به‌دلیل نوسانات بسیار زیاد رمزارزها تا امروز تحقق نیافته است. در ادامه می‌توان به این موضوع اشاره کرد که یکی از چالش‌های کشورهای در حال توسعه، خروج سرمایه است. بیت‌کوین با تسهیل نقل و انتقالات به‌صورت غیرمتمرکز می‌تواند خروج سرمایه را از کشورهای در حال توسعه تسریع کند که خود این پدیده موجب می‌شود این کشورها در آینده وضعیت بدتری داشته باشند؛ این اتفاق باعث می‌شود کنترل دولت‌ها در اجرای سیاست‌های پولی و مالی برای رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده کم شود و در صورت اجرای یک سیاست مغایر با منافع افراد، شاهد تبدیل این سرمایه‌ها به بیت‌کوین و خروج وسیع سرمایه از این کشورها باشیم. البته در کنار تمام نکات منفی خروج سرمایه از کشورهای درحال توسعه، نکته مثبتی نیز وجود دارد و آن اینکه دولت‌ها مجبور خواهند شد در تصمیمات خود منافع تمام افراد را لحاظ کنند و از استبداد رای بپرهیزند.

خطر استفاده از بیت‌کوین در جرائم چقدر است؟

با وجود تمام چالش‌های مطرح شده، در کشور‌های توسعه‌یافته دولت‌ها اقبال خوبی به رمزارزها نشان داده‌اند و تا امروز برخورد شدیدی با آن نداشته‌اند. هرچند کارشناسان معتقدند رمزارزها می‌توانند به رقیبی برای سیستم‌های مالی این کشورها تبدیل شوند و حاکمیت و کنترل این دولت‌ها را زیر سوال ببرند و درباره امکان استفاده از این رمزارزها در معاملات و اقدامات مجرمانه هشدار می‌دهند با این حال مایکل مورل، رئیس سابق سازمان سیا، طی گزارشی استفاده از رمزارزها در اقدامات مجرمانه را اغراق‌آمیز دانست و برخلاف تصورات اعلام کرد فناوری بلاک‌چین یک ابزار کارآمد و قدرتمند برای جمع‌آوری اطلاعات برای شناسایی فعالیت‌های مجرمانه است. در ادامه نیز افراد سرشناسی مانند ایلان ماسک، بنیان‌گذار اسپیس‌ایکس و تسلا، به عرصه رمزارزها ورود کردند وشرکت تسلا امکان خرید خودرو با بیت‌کوین را در سایت خود فعال کرد. چندی بعد برخی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از اختصاص بخشی از سبد دارایی خود به رمزارزها خبر دادند و به‌طور کلی فضا به نفع رمزارزها رقم خورده است. با توجه به این اقدامات به‌نظر نمی‌رسد دولت‌ها در کشورهای توسعه یافته به مقابله با این پدیده بپردازند. حتی این موضوع قابل یادآوری است که استفاده مجرمانه از رمزارزها برای نقل و انتقالات مجرمانه توسط گروه‌های قانون‌گریز، بدون استفاده از بیت‌کوین و دیگر رمزارزها نیز ادامه خواهد یافت و ممنوعیت رمزارزها نه تنها از این جرائم جلوگیری نمی‌کند بلکه تنها ما را از مواهب آن محروم می‌سازد. با این وجود در کشورهای در حال توسعه یا توسعه نیافته اتفاق دیگری می‌تواند رقم بخورد؛ در تازه‌ترین این اقدامات بانک مرکزی ترکیه هرگونه پرداخت از طریق ارزهای دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری شده برای خرید و فروش‌ها را به‌دلیل آنچه خسارت احتمالی جبران‌ناپذیر خوانده، ممنوع کرد و با وضع قوانین جدید اعلام کرد رمزارزها و سایر دارایی‌های دیجیتال نمی‌توانند به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات مورد استفاده قرار گیرند. در ایران نیز خبرهای ضدو نقیضی از قانونی یا غیرقانونی شدن معاملات بیت‌کوین به گوش می‌رسد که باعث می‌شود ریسک استفاده از این دارایی‌ها در کشورهای در حال توسعه بالا برود.

فرصتی برای توسعه

موضوعی که کمتر از به آن پرداخته می‌شود پتانسیل رمزارزها در تسریع فرآیند توسعه است. رمزارزها می‌توانند گره‌های مهمی را از توسعه کشورهای فقیرتر باز کنند و آنها را از دام چرخه‌های عقب‌ماندگی رها کنند. رمزارزها می‌توانند خدمات مالی را با کمترین هزینه، کمترین زیرساخت‌ها و بالا‌ترین ضریب اطمینان در اختیار تمام شهروندان کشورهای در حال توسعه قرار دهند و آنها را به شبکه خدمات مالی متصل کنند. رمزارز‌ها می‌توانند با ایجاد شفافیت و حذف نهاد واسطه در واگذاری تسهیلات مالی به افراد، شفافیت بسیاری را به ارمغان بیاورند و فساد را تا حد زیادی منتفی کنند. از آنجا که تمام معاملات بلاک‌چین و رمزارزها به‌صورت خودکار و دیجیتالی انجام می‌شوند، همه آنها در یک دفتر توزیع شده ردیابی می‌شوند. بهترین پیامد این موضوع این است که نمی‌تواند توسط افراد یا شرکت‌ها دستکاری شود که خطر تقلب و فساد را بسیار کاهش می‌دهد و شهروندان قادر خواهند بود تا بودجه‌های دولتی را ردیابی کنند؛ بنابراین در فضای سیاسی ابتکار عمل خواهند داشت. باید توجه داشت فساد دولتی و زد و بندهای سیاسی یکی از دلایل اصلی توسعه نیافتن کشورهای فقیر شناخته می‌شود و این ابزار می‌تواند به رفع این مشکل کمک بزرگی کند. علاوه بر شفافیت دولت، این موضوع باعث می‌شود شهروندان در این کشور‌ها بتوانند به استانداردهای لازم برای حضور در بازار‌های جهانی برسند؛ حضور در بازار‌های مالی جهانی به آن معناست که کشورهای توسعه نیافته نیز شانس بیشتری برای ورود به بازی معاملات مالی و تقویت اقتصاد و چشم‌اندازهای اجتماعی خود دارند.

دسترسی به امکانات مالی

نزدیک به یک سوم از جمعیت جهان از دسترسی به خدمات مالی محروم‌اند و همه این جمعیت در کشورهای عقب‌مانده یا درحال توسعه زندگی ‌می‌کنند. این افراد به‌دلیل عدم دسترسی به منابع مالی و وام‌های بانکی مطمئن معمولا به روش‌های وام‌دهی مشکوک با بهره‌های بالا متوسل می‌شوند و در دوران بحران‌های مالی نیز به‌دلیل فقدان یک حساب بانکی مطمئن از هرگونه حمایتی محروم می‌شوند و به‌طور کلی در یک تله فقر به دام افتاده‌اند. این افراد از موقعیت‌های شغلی و کمک‌های فرامنطقه‌ای هم محروم می‌شوند. با ورود رمزارزها به عرصه خدمات مالی، با توجه به اینکه تنها دسترسی مورد نیاز برای استفاده از شبکه بلاک‌چین اینترنت است، این اقشار آسیب‌پذیر می‌توانند به این خدمات دسترسی پیدا کنند. از آنجا که سازوکار رمزارزها غیرمتمرکز و مطمئن است و می‌توان به وسیله آن‌ آزادانه به تجارت پرداخت و از موقعیت‌های شغلی خارج از محل زندگی استفاده کرد، این موضوع برای افراد خویش‌فرمای ساکن کشورهای جهان سوم که به ارائه خدمات آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها رایانه‌ای می‌پردازند یا کارگرانی که از کشورهای فقیرتر به کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند و برای خانواده خود پول می‌فرستند نقش بسیار مهم و کلیدی دارد و آنها را از ریسک‌های مختلفی رها می‌کند و باعث می‌شود با فراغ‌بال بیشتری به موقعیت‌های شغلی مختلف در محلی غیر از محل سکونت‌شان بپردازند؛ این امر باعث می‌شود که اقتصاد جهانی بیش از پیش به هم گره بخورد. باید توجه داشت از آنجا که این سیستم مالی نیازی به شعبه فیزیکی یا کارمند ندارد هزینه خدمات مالی و نقل و انتقالات پول را به شدت کاهش ‌خواهد داد. این امر به نوبه خود افراد بیشتری را تشویق می‌کند تا به این ابزارهای مالی جدید اعتماد کرده و معاملات خود را آغاز کنند و از این طریق در معرض فرصت‌های اقتصادی بیشتری قرار بگیرند.

فرصت بیشتر برای کارآفرینی

وضعیت هیچ‌گاه به این اندازه به نفع کارآفرینان و استارت‌آپ‌ها نبوده است.یکی از مشکلات اصلی صاحبان ایده و کارآفرینان تامین مالی برای اجرای طرح‌هایشان است. مشخص است بانک‌های امروزی برای سرمایه‌گذاری روی چنین طرح‌های پرریسکی محدودیت‌هایی دارند. با ورود بلاک‌چین و رمزارزها، شرکت‌های نوپا در کشورهای در حال توسعه می‌توانند کمک‌های مالی خود را مستقیما از صندوق‌های سرمایه‌گذار یا افراد علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری ریسک‌پذیر دریافت کنند؛ آنها حتی این قابلیت را دارند با به اشتراک گذاشتن آدرس والت رمز ارز خود در یک وب‌سایت از تمام افراد جهان به‌طور مستقیم کمک دریافت کنند. با توجه به همه موضوعات یاد شده به‌نظر می‌رسد که جهان به سرعت توسط رمزارزها در حال تسخیر شدن است و نهادها و موسسات سنتی مالی برخی از اصلی‌ترین کارکرد‌های خود را از دست خواهند داد. به‌نظر‌ می‌رسد تاثیرات بلاک‌چین تنها به مسائل مالی محدود نخواهد ماند و تغییرات قابل توجهی را در مناسبات اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی رقم خواهد زد.

آیین‌نامه شرایط استفاده از رمز ارزها

سخنگوی کانون صرافان ایرانیان:

هیچ‌ صرافی بیت‌کوین خرید و فروش نمی‌کند

عصر اعتبار- سخنگوی کانون صرافان ایرانیان درباره ادعای خرید و فروش بیت‌کوین توسط صرافی‌ها گفت: هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت‌کوین کند، چراکه اگر این کار هم انجام شود، هیچکس آن را به طور رسمی انجام نمی‌دهد، اما در صورت مواجهه با چنین مواردی آن‌ها را به نهادهای مسئول در این باره معرفی می‌کنیم.

هیچ‌ صرافی بیت‌کوین خرید و فروش نمی‌کند

به گزارش پایگاه خبری«عصر اعتبار» به نقل از ایسنا، چند سالی می‌شود که خرید و فروش رمزارزها در دنیا بیش از پیش مورد توجه مردم قرار گرفته و افراد بیشتری در این حیطه فعالیت دارند.

البته در مدت اخیر، قیمت این رمز ارزها به ویژه مهم‌ترین و مشهورترین آن‌ها که بیت‌کوین نام دارد، نوسانات شدید قیمتی داشته و پس از یک دوره رشد ناگهانی قیمت، بار دیگر در مدار نزول قرار گرفت و قیمت آن کاهش یافت.

با فراگیر شدن بیت‌کوین، خرید و فروش و سایر راه‌های درآمدزای آن در ایران نیز به طور غیررسمی رایج شد و این در حالی است که بر اساس قانون، خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است.

البته این روزها در ایران بیش از خرید و فروش بیت‌کوین، استفاده از ماینرها (استخراج‌کننده‌ها) رواج بیشتری یافته و برخی افراد با واردات ماینر به دنبال ایجاد درآمدی برای خود هستند.

این ماینرها برق زیادی مصرف می‌کنند و همین امر سبب شده برخی افراد با استفاده از برق‌های صنعتی و کشاورزی که قیمت ارزان‌تری دارد، برای ماینینگ استفاده کنند، اما دولت در هفته‌های اخیر با جدیت این موضوع را پیگیری کرده و گفته می‌شود که وزارت نیرو نیز در حال بررسی برای وضع تعرفه‌ای درخصوص ماینینگ بیت‌کوین است.

این در حالی است که هنوز خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع بوده، اما نکته جالب‌تر اینکه تاکنون مواردی از برخورد با فعالان این رمزارز اعلام نشده است.

همچنین شنیده‌ها حاکی از ورود برخی صرافی‌ها به خرید و فروش بیت‌کوین است و این در حالی است که بانک مرکزی ممنوعیت خرید و فروش بیت‌کوین یا هر رمزارز دیگری را مورد تاکید قرار داده است.

اما در این رابطه کامران سلطانی‌زاده، سخنگوی کانون صرافان ایرانیان با بیان اینکه طبق قانون خرید و فروش ارز مجازی تاکنون به صورت رسمی هم قابل تایید نبوده است، اظهار کرد: تا زمانی که قانون این اجازه را به ما ندهد، خرید و فروش بیت‌کوین را انجام نمی‌دهیم، اما در عین حال تبلیغات گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی در این خصوص دیده می‌شود که صراف هم نیستند و کسی هم با آن‌ها برخوردی نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه مخالف فعالیت غیرقانونی در هر موردی هستیم، تصریح کرد: در این موارد باید زیرساخت قانونی ایجاد شود که فعالیت‌ها به فضای غیررسمی سوق پیدا نکند.

سخنگوی کانون صرافان ایرانیان ادامه داد: ما هیچ صرافی را نمی‌شناسیم که اقدام به خرید و فروش بیت کوین کند، چراکه اگر این کار هم انجام شود، هیچکس آن را به طور رسمی انجام نمی‌دهد، اما در صورت مواجهه با چنین مواردی آن‌ها را به نهادهای مسئول در این باره معرفی می‌کنیم.

استفاده از رمزارزها زمانی در ایران رواج بیشتری پیدا کرد که بانک مرکزی در سال گذشته به طور جدی آن‌ها را در دستور کار خود قرار داد و حتی آیین‌نامه ابتدایی درخصوص فعالیت‌ بین‌کوین‌ها نیز از سوی این بانک منتشر شد.

اما نکته مبهم اینجاست که از آن زمان تاکنون هیچ‌گونه اقدامی در این رابطه انجام نشده و به نوعی مسکوت ماند.

در هفته‌های گذشته نیز تنها واکنش بانک مرکزی به افزایش استفاده از رمزارزها و ماینرها این بود که خرید و فروش بیت کوین را غیرقانونی دانست و تاکید کرد که هیچ مجوزی از سوی بانک مرکزی به هیچ نهادی برای ایجاد رمزارز داده نشده است.

با این حال با وجود غیرقانونی بودن خرید و فروش بیت‌کوین هیچ مقابله‌ای با آن نیز انجام نشده یا اگر هم شده اطلاع‌رسانی نشده است، بنابراین می‌توان گفت که اکنون خرید و فروش بیت‌کوین یا سایر رمزارزها قانونی نیست، اما با توجه به اینکه مقابله‌ای هم با آن نمی‌شود، چندان غیرقانونی هم نیست.

به نظر می‌رسد که دولت هنوز تصمیم قطعی در خصوص این رمزارزها نگرفته است و پس از تصمیم قطعی، اقدامات درباره آن انجام خواهد شد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.