تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک


امیرمحمد خدیوی / مدیر معاملات کارگزاری تدبیرگر سرمایه

مقاله کنفرانس
بررسی رابطه ی نوسانهای سود جامع با ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
در این پژوهش رابطه ی نوسانهای سود جامع با ریسک سیستماتیک شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفت. جهت انجام پژوهش حاضر سه فرضیه به شرح ذیل مطرح شده است:1 - نوسان سود جامع از نوسان سود خالص بیشتر می باشد.2 - بین نوسان تفاضل سود جامع از سود خالص با ریسک سیستماتیک رابطه معنی دار وجود دارد. 3 - بین نوسان تفاضل سود جامع از سود خالص با قیمت سهام رابطه معنی دار وجود دارد.نمونه آماری این پژوهش 99شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند که داده های آنها برای چهار سالمالی(1389لغایت1392(جمع آوری گردیده است. روش تحقیق این مقاله به لحاظ ماهیت ، از نوع توصیفی بوده و چون در پی یافتن رابطه معناداری بین متغیرهای تحقیق است ، در زمره پژوهشهای همبستگی قرار دارد و نوع تحقیق کاربردی می باشد.در فرض اول تفاوت نوسان سود خالص با نوسان سود جامع مورد بررسی قرار گرفته است که داده های آماری حاکی از معنی دار نبودن پرنوسانی سود جامع نسبت به سود خالص است. همچنین در فرض دوم رابطه بین تفاضل نوسان سود جامع از سود خالص و ریسک سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفت که نتایج نشاندهنده ی وجود رابطهی معنیدار بین دو مولفه فوق نمیباشد اما بین نوسان سود خالص با ریسک سیستماتیک رابطه معنی دار وجود دارد . و سپسدر فرض سوم رابطه بین تفاضل نوسان سودجامع از سودخالص با قیمت سهام مورد بررسی قرار گرفت که منتج به وجود رابطه معنی-دار بین آنها نشده است.

بررسی رابطه ی نوسانهای سود جامع با ریسک سیستماتیک در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران 3/21/2017 12:00:00 AM

مدیریت سرمایه گذاری و ریسک چیست ؟

مدیریت سرمایه گذاری چیست؟

مدیریت سرمایه به صورت مدیریت حرفه‌ای انواع دارایی‌ها به منظور تحقق اهداف سرمایه‌گذار تعریف می‌شود.

مدیریت سرمایه امری کاملا تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک شخصی است. با توجه به شخصیت، روحیات و اهداف شما می‌تواند متفاوت باشد.

سن شما، میزان سرمایه شما، تعیین اهداف و زمان رسیدن به اهدافی که برای خود مشخص می‌کنید، همگی در تعیین استراتژی مدیریت سرمایه نقش دارد.

استراتژی مناسب برای سرمایه‌گذاریِ هر فرد با دیگری متفاوت است. عواملی مثل میزان تحصیلات و سواد مالی، سن، میزان درآمد، میزان سرمایه اولیه، ریسک‌پذیری و… باعث پیدایش استراتژی‌های متفاوت سرمایه‌گذاری می‌شود.

ریسک چیست ؟

ریسک چیست؟

کلمه ریسک بیشتر افراد را به یاد خطر و ضرر می‌اندازد. اما ریسک موقعیتی است که از ترکیب خطر و فرصت به دست می‌آید. وقتی شما ریسک می‌کنید، خطری را به‌جان می‌خرید، به امید آن‌که فرصتی به دست بیاورید. شما با توجه به میزان توانایی‌های فردی خود در کنار شناخت کامل از تهدیدهای احتمالی، می‌توانید از این فرصت‌ها استفاده کنید تا به اهداف خود برسید.

بیشتر روش‌های سرمایه‌گذاری با درصدی از ریسک همراه هستند. تنها سرمایه‌گذاری در دارایی‌هایی چون سپرده‌گذاری در بانک یا مواردی چون سرمایه‌گذاری در اوراق خزانه است که ریسک بسیار پایینی دارند.

این موارد (که می‌توان آن‌ها را سرمایه‌گذاری بدون ریسک نیز نامید) یک بازدهی مشخص، قطعی ولی محدود دارند.

فرآیند مدیریت سبد سهام

یکی از راه‌های کم کردن ریسک یک پرتفوی تنوع‌بخشی به آن است. تنوع‌بخشی با هدف کاهش ریسک پرتفوی تا حداقل مقدارِ ریسک و افزایش بازده پرتفوی تا بالاترین اندازه ممکن انجام می‌شود.تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک

با تقسیم کردن مبلغ سرمایه‌گذاری در سهم‌های متنوع، می‌توان بخشی از ریسک پرتفوی را حذف کرد. برای انجام این کار بهتر است که سهم‌ها، از صنایع و گروه‌های متفاوت از هم انتخاب شوند تا اگر یک صنعتی دچار مشکل شد تنها بخش کوچکی از سبد سرمایه‌گذاری شما به‌خطر بیفتد.

نقل قولی معروف در رابطه با تنوع‌بخشی وجود دارد که بیان می‌کند: تمامی تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار ندهید، تا در صورت افتادن سبد همه تخم مرغ‌هایتان از بین نروند.

نکته‌ی قابل توجه این است که شما با تنوع‌بخشی نمی‌توانید کل ریسک سبد خود را از بین ببرید، اما می‌توانید آن را کم کنید.

مدیریت سرمایه گذاری

ریسک کل

ریسک کل از دو بخش ریسک سیستماتیک و ریسک غیرسیستماتیک تشکیل شده است.

ریسک غیرسیستماتیک منحصر به یک دارایی نظیر سهم یک شرکت است، که این ریسک با تنوع‌بخشی قابل کاهش است.

اما بخش دیگری از ریسک کل، ریسک سیستماتیک یا ریسک بازار است، که به آن ریسک حذف‌نشدنی هم می‌گویند. این ریسک از طریق تنوع‌بخشی کاهش پیدا نمی‌کند.

انواع سرمایه گذاران بر مبنای میزان تحمل ریسک

سرمایه گذاران به سه دسته تقسیم می‌شوند:

1. سرمایه‌گذاران ریسک خنثی افرادی هستند که به میزان ریسک سرمایه‌گذاری توجهی نمی‌کنند و تنها به دنبال حداکثر کردن بازدهی خود هستند و میزان مطلوبیت آن‌ها توسط بازدهی سرمایه‌گذاری تعیین می‌شود.

2. تعدادی از سرمایه‌گذاران نسبت به سایرین ریسک‌پذیر‌تر هستند؛ در نتیجه می‌توانند نسبت به دیگران بهتر با این نوسانات کنار بیایند و آن را تحمل کنند.

3. سرمایه‌گذاران ریسک‌گریز هستند. این افراد بیشتر به سرمایه‌گذاری در مواردی که بازدهی مطمئن داشته‌ باشند علاقه‌مند هستند و از سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پرریسک دوری می‌کنند. بیشتر این افراد به سپرده‌گذاری در بانک روی می‌آورند و معتقدند که سپرده‌گذاری در بانک نوعی سرمایه‌گذاری ایمن است.

خلاصه مقاله

در نهایت به سرمایه‌گذاران پیشنهاد می‌شود که ابتدا با توجه به شرایط خود، میزان ریسک‌پذیری، سواد مالی، سرمایه اولیه و درآمد، استراتژی خود را مشخص کنند و سپس یک سبد سرمایه‌گذاری مناسب تشکیل دهند.

این سهم‌ها می‌توانند با توجه به دیدگاه سرمایه‌گذار و اهداف آن‌ها متفاوت از هم باشند.

تکیه بر ریسک

یکی از بهترین و پرکاربردترین رویکردها در بررسی ریسک در هر بازاری تقسیم‌بندی ریسک‌های آن بازار به دو قسمت ریسک‌های سیستماتیک(ریسک‌های غیرقابل کنترل) و غیر‌سیستماتیک(ریسک‌های قابل کنترل) است. منظور از ریسک‌های غیرسیستماتیک مجموعه ریسک‌هایی هستند که می‌توان با متنوع‌سازی پورتفو آنها را کنترل کرد و کاهش داد مانند ریسک‌های تجاری مالی و به طور کل مسائل مربوط به آنچه در حیطه بازار و صنایع مربوط به بازار می‌گذرد.

امیرمحمد خدیوی / مدیر معاملات کارگزاری تدبیرگر سرمایه

یکی از بهترین و پرکاربردترین رویکردها در بررسی ریسک در هر بازاری تقسیم‌بندی ریسک‌های آن بازار به دو قسمت ریسک‌های سیستماتیک (ریسک‌های غیرقابل کنترل) و غیر‌سیستماتیک (ریسک‌های قابل کنترل) است. منظور از ریسک‌های غیرسیستماتیک مجموعه ریسک‌هایی هستند که می‌توان با متنوع‌سازی پورتفو آنها را کنترل کرد و کاهش داد مانند ریسک‌های تجاری مالی و به طور کل مسائل مربوط به آنچه در حیطه بازار و صنایع مربوط به بازار می‌گذرد. در مقابل ریسک سیستماتیک ریسکی است که مربوط به کلیت اقتصاد بوده و نمی‌توان آن را از طریق متنوع‌سازی کاهش‌داد مانند ریسک‌های سیاسی، تغییرات نرخ بهره و ریسک بلایای طبیعی. در ادامه برای تفهیم بهتر مفهوم ریسک سعی می‌شود در ابتدا تعریفی جامع و کاربردی از ریسک بیان شود و بعد از آن یکی از مهم‌ترین اصول مالی که درک آن برای هر سرمایه‌گذاری جزو واجبات است به اختصار توضیح داده می‌شود. ریسک به طور کلی یعنی احتمال انحراف معیار از پیش‌بینی یا میزان خطای رخداد نسبت به آنچه سرمایه‌گذار انتظار دارد، که این نوسان می‌تواند مثبت (اتفاقات بهتر از پیش‌بینی رخ دهد) یا در جهت عکس پیش‌بینی شما واقع شده و موجب ضرر و زیان شود. در اصل در ریسک سیستماتیک نیز سعی می‌شود به سرمایه‌گذار این مطلب مهم گوشزد شود که پاداش ریسک شما منوط به پذیرش ریسک‌های سیستماتیک بوده و ریسک‌های غیرسیستماتیک باید از طریق تشکیل سبد خنثی شوند و در قسمت دوم اشاره دارد به رابطه بازده و ریسک و اینکه برای کسب بازده بالاتر باید ریسک بیشتری انجام داد.

تحولات بازارهای جهانی، اصلاح نظام بانکی، بحران تامین مالی و مطالبات شرکت‌ها از دولت همراه با رشد هزینه‌های مالی، تعیین تکلیف نشدن اوضاع شرکت‌های پالایشی و درنهایت ابهام قراردادهای خودروسازان اهم ریسک‌های سیستماتیکی بودند که در سال ۹۵ بازار با آنها مواجه بود.

رالی صعودی قیمت‌های جهانی در تابستان سال ۹۵ با رشد قیمت زغال‌سنگ آغاز شد. جهش قیمت زغال‌سنگ به عنوان تامین‌کننده انرژی ۸۰ درصد از صنایع چین عاملی شد برای افزایش بهای تمام‌شده بسیاری از کالاها از جمله فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی، با افزایش هزینه تولید این محصولات در بازار چین (برای مثال به طور میانگین در حدود ۴۵ درصد از تولیدات جهان در حیطه فولاد و متانول در چین تولید می‌شود) شاهد رشد قیمتی این مواد در کل بازارها بودیم که این اتفاق به همراه افزایش نسبی قیمت دلار از دلایل اقبال بازار به سهام شرکت‌های صادرات‌محور از جمله نمادهای استخراج کانه‌های فلزی و فلزات اساسی و شرکت‌های تولیدکننده متانول بود.

در تیرماه ۹۵ بانک مرکزی به علت عدم توجه بانک‌ها به اجرای دستورالعمل بهمن ۹۴ این نهاد مبنی بر الزام به ارائه گزارش حسابرسی و اظهارنظر حسابرس بر اساس استانداردهای IFRS، مانع برگزاری مجامع پایان سال بانک شد. از عواقب این تصمیم می‌توان به بسته شدن نماد بانک‌ها در تابلوی بورس و فرابورس برای مدت طولانی هفت، هشت ماه و تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک همچنین انجماد بیش از ۲۷۰ هزار میلیارد ریال (تقریباً هشت درصد از ارزش بازار سهام) و افزایش ریسک عدم نقدشوندگی بازار اشاره کرد.

در واقع اصلاح استاندارد صورت‌های مالی با هدف رفع محرومیت بانک‌های ایرانی از اتصال و همکاری بین‌المللی در فضای پسابرجام باعث شد تا بانک‌هایی که پیش از این سود شناسایی کرده بودند و وعده تقسیم سود بین سهامداران را داده بودند اکنون با زیان‌های میلیاردی مواجه شوند. این تغییر ناگهانی رویه حسابداری موجب سر‌در‌گمی و زیان سنگین سهامداران و از آن مهم‌تر باعث ایجاد حس عدم اطمینان نسبت به نهادهای نظارتی در بین سرمایه‌گذاران شده و قطعاً تاثیرات نامطلوبی در روند جذب و ورود سرمایه‌های جدید به بازار خواهد داشت.

از دیگر ریسک‌های مهم غیرسیستماتیک که در سال ۹۵ بازار کسب‌وکار و شرکت‌های بورسی به‌عنوان قسمتی از این بازار را مورد تهدید قرار داد و احتمالاً در سال ۹۶ نیز مشاغل و صنایع مختلف با آن درگیر خواهند بود بدهی سرسام‌آور ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزارمیلیاردتومانی دولت است که باعث اختلال در سرمایه در گردش شرکت‌ها و بالا رفتن هزینه مالی آنها به دلیل دریافت تسهیلات برای جبران کمبود نقدینگی و بالطبع کاهش سود پایان دوره شده است.

گفتنی است که نسبت بدهی‌های دولت به تولید ناخالص ملی در حدود ۴۰ درصد بوده که در قیاس با دیگر کشورها و میانگین جهانی در باب این موضوع جای نگرانی نیست و مشکل اصلی به ماهیت صلب این بدهی‌ها و اوضاع نابسامان آنها برمی‌گردد.

عدم ارسال صورت‌حساب از جانب پخش و پالایش در زمانبندی تعیین‌شده و اختلافات قدیمی این شرکت با مجموعه ناشران پالایشی نسبت به صورت‌های مالی سالیانه به‌عنوان یکی از ریسک‌های غیرسیستماتیک قدیمی بازار مطرح بوده که متاسفانه در سال ۹۵ هم اصلاح و برطرف نشد. از طرف دیگر اخبار آغاز همکاری شرکت‌های خودروساز داخلی با شرکای خارجی در سه‌ماهه چهارم سال ۹۴ و رشد قیمت سهام این نمادها به‌واسطه اخبار خوش متاسفانه در سال ۹۵ به دلیل ابهامات فراوان در به ثمر رسیدن قراردادها و همچنین اجرای قانون مالیاتی در مبحث افزایش سرمایه تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها ادامه‌دار نبوده و با افول و کاهش قیمتی همراه بودند به طوری که برای مثال سهم ایران‌خودرو در آخرین روزهای سال ۹۴ با قیمت ۴۷۰۰ ریال خریدوفروش می‌شد و در روزهای پایانی سال ۹۵ در محدوده ۲۸۰۰ ریال معامله شد.

دنیا در سالی که گذشت آبستن اتفاقات سیاسی عجیب و نگران‌کننده‌ای بود که شروع آن با جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) آغاز شد و در ادامه با انتخابات آمریکا و پیروزی ترامپ و بعد از آن اظهارات عجیب و خلق‌الساعه رئیس‌جمهوری آمریکا ادامه پیدا کرد. این مطالب را باید اضافه کرد به اغتشاشات سوریه و یمن و بالاخص عراق و عملیات آزادسازی موصل که سرانجام آنچه از لحاظ سیاسی و اقتصادی حائز اهمیت فراوانی است.

ریسک‌های سیستماتیک در بازار سرمایه ایران در دو تقسیم‌بندی کلی ریسک‌های سیستماتیک سیاسی و اقتصادی جای می‌گیرند.

روی کار آمدن ترامپ و اظهارات ضدونقیض وی چه از منظر اقتصادی مانند مسائل تجارت جهانی بالاخص تجارت با چین و برنامه‌های بودجه زیرساختی آمریکا و چه از نگاه سیاسی و روابطش با دیگر کشورها و اتحادیه اروپا و از همه مهم‌تر ایران باعث تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک افزایش قابل توجه ریسک بازارهای مالی دنیا و ایران شده است.

جهت‌گیری غیر شفاف ترامپ نسبت به برجام از یک طرف و انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۹۶ و احتمال عدم ابقای آقای روحانی به‌عنوان حامی اصلی برجام در راس قوه مجریه از طرف دیگر، از جمله ریسک‌های اصلی بازار سرمایه در ماه‌های انتهایی ۹۵ و ابتدای ۹۶ خواهد بود.

در سال ۹۵ رفراندوم جدایی انگلستان از اتحادیه اروپا (برگزیت) که در کمال ناباوری با رای موافق جداسازی همراه بود تاثیر قابل توجهی بر روی اقتصاد اروپا و بالطبع قیمت‌های جهانی گذاشت. جهان در سال ۹۶ نیز ریسک انتخابات فرانسه و پیروزی حزب خانم لوپن با تفکرات نزدیک به موافقان برگزیت همراه خواهد بود.

در سال‌های اخیر تغییرات نرخ ارز جزء لاینفک ریسک بازار بوده در سال ۹۵ نیز مانند سه سال گذشته دولت تدبیر و امید در اواخر دی ماه شاهد افزایش نرخ ارز و شکست سقف قیمتی سال گذشته بودیم با این تفاوت که در سال ۹۵، قیمت‌های جدید همراه شد با ثبت سقف‌های تاریخی جدید برای دلار که در دوره ریاست‌جمهوری گذشته و با وجود تحریم‌ها نیز تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک این قیمت‌ها یعنی محدوده ۴۲ هزار ریال مشاهده نشده بود. در ادامه تا پایان سال مطابق الگوی سه سال گذشته، روند دلار کاهشی بوده به خصوص با نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری و حساسیت‌های ناشی از تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک این اتفاق، این تفکر در اذهان بازار وجود دارد که دولت حتماً نرخ ارز را کنترل خواهد کرد و پتانسیل افزایش قیمت بعد از خردادماه ۹۶ وجود خواهد داشت، همین ادعا باعث نخریدن دلار و کاهش قیمت آن تا انتخابات خواهد شد.

رویکرد کنترل نرخ تورم همراه با سیاست‌های انقباضی پولی شدید، نسخه‌ای بود که دولتمردان تدبیر و امید برای اقتصاد ایران در سه سال گذشته پیچیده‌اند. باید دقت داشت سیاست‌های اقتصادی به تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک مثابه چاقوی دو‌لبه عمل کرده و متاسفانه آنچنان که از شواهد امر بر‌می‌آید فعلاً لبه تیز چاقو شامل حال اقتصاد کشورمان شده است.

رکود حاصل از این رویکرد از یک سو باعث ورشکستگی صنایع و بعضاً دارندگان تسهیلات بانکی شده و از سوی دیگر مانعی است در نقد شدن وثایق بانکی و نزدیک کردن بانک‌ها به شرایط بحرانی. بالا رفتن هزینه پول در پی گسترش بازی پونزی (کلاه به کلاه) در بین بانک‌ها هر روز ورطه را برای اقتصاد سخت‌تر می‌کند. آمارها حکایت از مبالغ هزار هزار میلیارد تومان سپرده دیداری و غیردیداری در بانک دارند که نرخ بهره سالانه آنها در سال ۹۵ از درآمد سالانه فروش نفت در این سال بیشتر بوده.

مسلماً بازار سرمایه هم مانند دیگر بازارها آسیب جدی‌ای از نرخ بالای سود بانکی خورده، انتشار ۴۲ هزار میلیارد تومان اوراق خزانه دولتی (به‌عنوان مرجع بین‌المللی نرخ سود بدون ریسک) در بازار سرمایه طی سال ۹۵ آن هم با نرخ سوددهی میانگین ۲۲ درصد سالانه با در نظر گرفتن میانگین تورم ۱۲‌درصدی اتفاق عجیبی است که این روزها گریبان تمامی بازارها و اقتصاد ایران را گرفته است.

دانلود پروپوزال آنالیز و بررسی ارتباط بین رویکردهای متفاوت در راستای تامین بودجه شرکت

آنالیز و بررسی ارتباط بین رویکردهای متفاوت در راستای تامین بودجه شرکت با در نظر گرفتن ریسک سیستمی و غیر سیستمی

Analyze and investigate the relationship between different approaches to company financing by considering systemic and non-systemic risk

  مدیریت مالی؛ مدیریت ریسک

سفارش پاورپوینت این پروپوزال

1. بیان مساله 2. اهمیت و ضرورت مسأله 3. اهداف پژوهش 4. فرضیه های تحقیق 5. تعریف واژگان 6. پیشینه تحقیق 6.1. پژوهش‌های داخلی 7. روش تحقیق 8. فهرست منابع و مأخذ مورد استفاده

سفارش پروپوزال

این پروپوزال دارای یک مقاله بیس نیز می باشد که در انتهای همین صفحه می توانید به طور رایگان، اقدام به مشاهده و دریافت آن نمایید.

این پروپوزال برای پایان نامه ای تحت عنوان “آنالیز و بررسی ارتباط بین رویکردهای متفاوت در راستای تامین بودجه شرکت با در نظر گرفتن ریسک سیستمی و غیر سیستمی” تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک آماده شده است. دانشجویان و علاقه مندان می توانند با استفاده از این پروپوزال آماده، به آماده کردن پروپوزالی مشابه با موضوع خود بپردازند. در این پروپوزال که همه استانداردهای نگارشی و همه سرفصل های مدنظر در آن رعایت شده است، از منابع مختلف داخلی و خارجی و نیز منابع اینترنتی استفاده شده که در پایان فایل به صورت مرتب گنجانده شده اند.

موضوع اساسی مورد بحث این پروپوزال، مدنظر قرار دادن ریسک های سیستماتیک و غیرسیستماتیک در تامین مالی سازمان ها می باشد:

همیشه در هر سرمایه گذاری، ریسک های زیادی وجود داشته است. دو مولفه اصلی هر ریسک یعنی سیستماتیک و غیرسیستماتیک، هنگامی که ترکیب می گردند تفاوت ریسک سیستماتیک و غیرسیستماتیک منجر به ایجاد ریسک کلی می شوند. ریسک سیستماتیک ناشی از متغیرهای خارجی و غیرقابل کنترلی است که خاص یک صنعت یا بخش خاصی نیست و کل بازار را تحت تاثیر قرار داده و منجر به ایجاد نوساناتی در قیمت تمام سهام ها می گردد. از سوی دیگر، ریسک غیرسیستماتیک، برعکس همتای خود می باشد، و اشاره به ریسک هایی دارد که مرتبط با متغیرهای شناخته شده و کنترل شده می باشد و خاص یک صنعت یا نهاد مربوط به هست. ریسک های سیستماتیک را نمی توان به واسطه ایجاد تنوع در پورتفولیوها حذف کرد که این ایجاد تنوع ها می توانند در جلوگیری از ریسک های غیرسیستماتیک بسیار مفید باشند. با مطالعه کامل این پروپوزال و استناد به منابع درج شده در آن می توانید با تفاوت های بیشتری از این دو نوع ریسک در سرمایه گذاری های شرکتی آشنا گردید.

این پروپوزال در محیط ورد (WORD) انجام شده و در ادامه نیز بخشی از آن، و نیز فایل مقاله بیس قرار داده شده است:

انواع ریسک در امور مالی و روش های کنترل

انواع ریسک در امور مالی و روش های کنترل

انواع ریسک در امور مالی ، خطر احتمال تفاوت نتایج واقعی با نتایج مورد انتظار است. در مدل قیمت گذاری دارایی سرمایه، ریسک به عنوان نوسان بازده تعریف می شود. مفهوم ریسک و بازده این است که دارایی های پرریسک باید بازده مورد انتظار بیشتری داشته باشند تا نوسانات بالاتر و افزایش ریسک را برای سرمایه گذاران توجیه پذیر نمایند.

ریسک در امور مالی

به طور کلی دو دسته ریسک اصلی وجود دارد: سیستماتیک و غیرسیستماتیک. ریسک سیستماتیک عدم اطمینان بازار در یک سرمایه گذاری است، به این معنی که احتمال آن وجود دارد که عوامل خارجی بر همه یا بسیاری از سازمان های یک صنعت یا گروه تاثیر می گذارد. ریسک غیرسیستماتیک نشان دهنده عدم قطعیت خاص دارایی است که می تواند بر عملکرد یک سرمایه گذاری تاثیر بگذارد.

در زیر لیستی از مهم ترین انواع ریسک مالی وجود دارد که یک تحلیل گر مالی باید هنگام ارزیابی فرصت های سرمایه گذاری در نظر بگیرد:

 • ریسک سیستماتیک – تاثیر کلی بازار
 • ریسک غیرسیستماتیک – عدم اطمینان خاص دارایی
 • ریسک سیاسی / نظارتی – تاثیر تصمیمات سیاسی و تغییرات در مقررات
 • ریسک مالی – ساختار سرمایه سازمان (درجه اهرم مالی یا بار بدهی)
 • ریسک نرخ بهره – تاثیر تغییر نرخ بهره
 • ریسک کشوری – عدم قطعیت ها در خصوص یک کشور
 • ریسک اجتماعی – تاثیر تغییرات در هنجارها و رفتارهای اجتماعی
 • ریسک زیست محیطی – عدم اطمینان در مورد تعهدات زیست محیطی یا تاثیر تغییرات در محیط
 • ریسک عملیاتی – عدم اطمینان در مورد عملکرد یک شرکت یا سازمان همکار از جمله زنجیره تامین آن، تحویل محصولات یا خدمات
 • ریسک مدیریت – تاثیری که تصمیمات یک تیم مدیریت بر سازمان می گذارد
 • ریسک حقوقی – عدم قطعیت مربوط به پرونده های قضایی
 • رقابت – میزان رقابت در یک صنعت و تاثیر رقبا بر سازمان

زمان در مقابل انواع ریسک

هر چه جریان نقدینگی یا بازدهی مورد انتظار در آینده دورترباشد، این خطرناک تر و نامطمئن تر خواهد بود. بین زمان و عدم اطمینان همبستگی مثبت و شدیدی وجود دارد که نمی توان آن را نادیده گرفت.

در ادامه دو روش مختلف برای فائق آمدن به این عدم اطمینان و مدیریت آن را بررسی خواهیم کرد که هر دو تابعی از زمان هستند.

تنظیم ریسک در امور مالی

از آنجا که سرمایه گذاری های مختلف دارای درجات مختلف عدم اطمینان یا نوسان هستند ، تحلیلگران مالی “میزان” عدم اطمینان درگیر را “تنظیم می کنند”. به طور کلی، دو روش معمول برای تعدیل وجود دارد: روش نرخ تنزیل و روش جریان مستقیم وجه نقد.

روش نرخ تنزیل در تنظیم ریسک امور مالی

روش نرخ تخفیف برای تعدیل ریسک برای سرمایه گذاری متداول ترین روش است، زیرا استفاده از آن کاملاً ساده است. مفهوم این است که جریان های نقدی پیش بینی شده در آینده از یک سرمایه گذاری باید با توجه به ارزش زمانی پول و حق بیمه اضافی سرمایه گذاری تنزیل داده شوند.

روش جریان نقدی مستقیم در تنظیم ریسک امور مالی

انجام روش جریان مستقیم وجوه نقد دشوارتر است، اما تجزیه و تحلیل دقیق تری را ارائه می دهد. در این روش، یک تحلیلگر مستقیماً جریان های نقدی آینده را با استفاده از یک ضریب اطمینان بر آن ها تنظیم می کند. ضریب اطمینان برآورد میزان واقعی دریافت جریان های نقدی است. از آنجا، تحلیلگر برای بدست آوردن ارزش فعلی خالص (NPV) سرمایه گذاری، به سادگی مجبور است جریانات نقدی را در زمان ارزش پول تنزیل کند. وارن بافت به دلیل استفاده از این روش برای ارزیابی شرکت ها مشهور است.

الگوهای کنترل ریسک

رویکردهای مختلفی وجود دارد که سرمایه گذاران و مدیران سازمانی می توانند برای مدیریت عدم اطمینان استفاده کنند. در زیر خلاصه ای از رایج ترین استراتژی های مدیریت ریسک آورده شده است:

متنوع سازی روشی برای کاهش ریسک غیر سیستماتیک (خاص) با سرمایه گذاری در تعدادی از دارایی های مختلف است. مفهوم این است که اگر یک سرمایه گذاری از یک حادثه خاص عبور کند و باعث کاهش سودآوری شود، سرمایه گذاری های دیگر آن را متعادل می کنند.

طیف گسترده ای از محصولات بیمه ای وجود دارد که می تواند برای محافظت از سرمایه گذاری ها در برابر حوادث فاجعه بار مورد استفاده قرار گیرد. به عنوان مثال می توان به بیمه اشخاص، بیمه مسئولیت عمومی، بیمه املاک و غیره اشاره کرد.

روش عملیاتی

روش های عملیاتی بی شماری وجود دارد که مدیران می توانند از آن ها برای کاهش خطرپذیری تجارت خود استفاده کنند. به عنوان مثال می توان به بررسی، تجزیه و تحلیل و بهبود شیوه های ایمنی آنها اشاره کرد. استفاده از مشاوران مدیریت برای بررسی کارایی عملیاتی؛ استفاده از روش های قوی برنامه ریزی مالی و متنوع کردن فعالیتهای تجاری از جمله آنها می باشد.

کلام آخر

شما چه روش های دیگری را موثر در کاهش ریسک در امور مالی می شناسید که در بالا به آن ها اشاره نکرده باشیم. چه تجربیاتی در این زمینه دارید؟ تجربیات و نظرات خود را با ما و دیگر کاربران وبلاگ مشاوره مدیریت غزال در میان بگذارید.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.