سرمایه‌گذاری با منابع مازاد


مولدسازی اموال نامولد از کانال صندوق توسعه ملی

آیا شناسایی و واگذاری اموال مازاد دولت‌ را می‌توان در ردیف مولدسازی دارایی‌ها به شمار آورد؟ آیا سد یا آب‌بندی برای ممانعت از نشت نقدینگی حاصل از فروش اموال مازاد در دخل و خرج یومیه دولت‌ها وجود دارد؟ الزامات و پیش‌شرط‌هایی که می‌تواند منابع مالی فروش اموال مازاد دولت را به ثروت‌هایی ماندگار و زاینده بدل کند، چیست؟

به گزارش تحریریه، علیرضا کنگرلو مدیر حوزه ریاست و روابط عمومی صندوق توسعه ملی در خصوص سؤالاتی با موضوع موّلدسازی، الزامات و پیش‌شرط‌هایی که می‌تواند منابع مالی فروش اموال مازاد دولت‌ را به ثروت‌هایی ماندگار و زاینده بدل کند نوشت:

همواره این پرسش‌ها و دغدغه‌های بسیار دیگر، بر سر راه مدیریت دارایی‌های دولت‌ها قرار داشته و اندک لغزشی، دولت‌ها را از مسیر مولدسازی اموال مازاد به ورطه «خرج از جیب» می‌اندازد.

برای حل این چالش نیازی به اختراع چرخ از نو و ابداع رویه‌های غریب و جسورانه نیست؛ تنها باید به آموزه‌های آزمون‌پس داده اعتماد کرد و در مسیر از پیش رفته گام برداشت.

تردیدی نیست شناسایی و واگذاری دارایی‌های مازاد که طی سالیان در ید اختیار دولت‌ها بوده‌ و جز هزینه نگهداری، عایدی برای دولت‌ها نداشته‌است، اگر به درستی واگذار نشوند؛ یا درآمدهای ناشی از واگذاری‌ها در کانال درستی هدایت نشود، جز از بین رفتن اصل سرمایه، ثمر دیگری در پی نخواهد داشت.

در شرایطی که تحریم‌ها دسترسی دولت به منابع ارزی حاصل از فروش نفت و گاز را به شدت محدود کرده، منابع مالی ناشی از فروش اموال مازاد برای نیازهای جاری دولت به مانند ریختن لیوان آبی در زمین خشک و تشنه است. زمین، شاداب و سیراب نمی‌شود و حتی آب داخل لیوان هم از دست می‌رود. به عبارتی ‎مبالغ به دست‌آمده از این روش در تأمین بودجه جاری کشور، نه تنها دارایی مزبور را از سرمایه‌گذاری با منابع مازاد دست دولت خارج می‌کند، که مُسکنی مقطعی بوده و بعد از مدتی دوباره دولت یا دولت‌ها را به نقطه‌ی کنونی بازمی‌گرداند؛ با این تفاوت که بخش قابل توجهی از دارایی‌های خود را واگذار کرده است.

نظر به این مهم که دولت‌ها امانتدار اموالی هستند که طی سال‌ها انباشته شده، در مواجهه با اموال مازاد، دو راه بیشتر پیش رو ندارند؛ نخست آنکه بدون هیچ دخل و تصرفی، صرفا" میراث‌داری امین برای این اموال بوده و همانگونه که تحویل گرفته، آن را به آیندگان تحویل دهند؛ و گزینه دوم اینکه این دارایی‌ها را در مسیر مولدسازی قرار داده تا از منافع آن بهره‌مند شود. گزینه دوم همان است که با اتکاء به تجربه‌ی صندوق‌های ثروت ملی عملیاتی می‌شود.

آموزه‌ی صندوق‌های ثروت ملی موفق دنیا در خصوص مولد سازی به مانندهنگ‌کنگ، سنگاپور و انگلیس، الگویی از هدایت منابع غیرمولد به مولد در جهت توسعه سرمایه‌گذاری و گسترش زیرساخت‌ها و تملک و بهره‌برداری از اموال مازاد، در راستای برخورداری از درآمد پایدار از اموال و ایجاد ارزش افزوده در دسترس قرار می‌دهد که منجر به افزایش ثروت و رفاه و خیرِ عمومی است.

صندوق توسعه ملی ایران نیز در آغاز دهه‌ی دوم فعالیت خود، با تغییر نگاه و رویه‌ی راهبردی در قامت یک صندوق ثروت ملی، موضوع مولدسازی و خلق ارزش افزوده بر منابع و دارایی‌ها را در دستور کار قرار داده و می‌تواند بازوی اجرایی و عملیاتی دولت در واگذاری اموال مازادش باشد؛ با این پیش‌شرط که با مدیریت منابع مالی حاصل از فروش اموال مازاد یا واگذاری‌هایی صحیح، ضمن ممانعت از سرمایه‌گذاری با منابع مازاد نشت منابع به کانال‌های مصرفی، این بخش از دارایی‌ها به طرح‌های سرمایه‌گذاری زاینده هدایت شود.

به نقل از صندوق توسعه ملی، می توان اینگونه پیشنهاد داد که دولت‌ می‌تواند با واگذاری بخشی از اموال یا درآمد حاصل از فروش آن به صندوق توسعه ملی، نخستین گام را در حرکت به سوی مولدسازی و درآمدهای پایدار بردارد. چنانکه عواید مولدسازی توسط صندوق توسعه ملی، یا به عبارت دیگر سود ناشی از عملیات صندوق بر روی اموال و دارایی‌ها، که می‌تواند دوباره در اختیار دولت قرار گیرد؛ منجر به ایجاد جریان درآمدساز باثبات برای دولت شده و دولت می‌تواند بصورت مقتضی نسبت به هزینه‌کرد عواید دارایی و نه اصل آن، اقدام کند.

مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با گزارش مقبول حسابرس برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین برگزار شد؛ در این مجمع صورت‌های مال و توزیع ۷۰ درصد سود قابل تقسیم دوره در میان سهام‌داران به تصویب رسید.

سهامداران

بورس نیوز : مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین روز چهارشنبه، ۱۶ شهریورماه در سالن تلاش با حضور ۸۹.۳۱ درصد سهام‌داران این شرکت برگزار شد.

در ابتدای این نشست سید محمدجواد میرطاهر مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با ارائه گزارش فعالیت این شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ سرمایه‌گذاری با منابع مازاد گفت: شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین، به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری فعال در بازار سرمایه، تلاش کرده است در سال مالی گذشته به وظیفه اصلی خود که حفظ و ارتقای ارزش دارایی سهام‌داران است عمل کند. او ادامه داد: بهینه و متوازن‌سازی پرتفوی با هدف کیفی‌سازی سود، شناسایی فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با هدف کسب بیشترین بازدهی و شناسایی و کاهش ریسک‌ها از جمله این اقدامات بوده است.

میرطاهر در تشریح این اقدامات اضافه کرد: افزایش سهم صنایع دارای سود تقسیمی مناسب از کل پرتفوی شرکت، افزایش سهم سود سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر از مجموع درآمد عملیاتی نسبت به سال قبل و اصلاح پرتفوی سرمایه‌گذاری‌های صبا به سمت شرکت‌های با بازدهی نقدی و سود تقسیمی بالاتر به طوری که سهم DPS در درآمد‌های عملیاتی شرکت در سال مالی اخیر از ۴۱% به ۵۹% افزایش یافته از جمله سرمایه‌گذاری با منابع مازاد این اقدامات بوده است.

مجمع عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین با گزارش مقبول حسابرس برگزار شد

میرطاهر ضمن اشاره به چشم انداز این شرکت برای تبدیل این شرکت به گروه مالی جامع، در توضیح اهم سرمایه‌گذاری با منابع مازاد اقدامات این شرکت و شرکت‌های تابعه گفت: تشکیل جلسات هم افزایی با هلدینگ‏‌های تابعه شستا و تهیه بسته جامع تأمین مالی متناسب با پروژه‌های هر هلدینگ؛ اخذ کرسی هیأت مدیره در تمامی ارکان بازار سرمایه از جمله بورس، فرابورس، بورس انرژی، بورس کالا، کانون نهاد‌های سرمایه‌گذاری با منابع مازاد سرمایه‌گذاری و کانون کارگزاران بورس واوراق بهادار برای اولین بار در خانواده شستا؛ انجام بزرگترین تأمین مالی تاریخ بازار سرمایه با انتشار ۴ هزار میلیارد تومان اوراق سازمان تأمین اجتماعی؛ عرضه اولیه شرکت سرمایه‌گذاری هامون صبا در فرابورس ایران؛ افزایش ارزش دارایی‌های صندوق‌اندیشه ورزان صبا تأمین از ۱۲۰۰ به ۴،۳۰۰ میلیارد تومان با سرمایه‌گذاری منابع مازاد شرکت‏‌های تابعه شستا؛ پیگیری فرآیند پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه شستا در بازار سرمایه و عرضه سهام شرکت سیمان آبیک در بورس؛ دانش بنیان شدن شرکت خدمات مدیریت صبا و ارائه محصولاتی بازار سرمایه‏ از جمله نقشه بازار، شاخص شستا و لاگین یکپارچه؛ اخذ گزارش مقبول برای تمامی شرکت‏‌های تابعه و اخذ موافقت اصولی تأسیس صندوق طلای شرکت سبدگردان‌اندیشه صبا و صندوق اوراق دولتی و برنامه‏ریزی جهت تأسیس اولین صندوق بخشی بازار سرمایه کشور از جمله اقدامات مهمی بوده که در مجموعه صبا تأمین رخ داده است.

مدیر عامل صبا تأمین با اشاره به خالص ارزش دارایی‌های صبا تأمین گفت: خالص ارزش دارایی‌های صبا تأمین نسبت به دوره مالی گذشته افزایش یافته و در دوره مالی منتهی به ۳۱ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ به بیش از ۵۲۷ هزارمیلیارد ریال رسیده است. این در حالی است که این اتفاق علی رغم تقسیم سود ۸،۶۸۵۰ میلیارد ریالی در دوره مالی قبل حاصل شده است.

در ادامه این نشست پیشنهاد صورت‏های مالی و تقسیم سود ۷۰ درصدی شرکت سرمایه‌گذاری صبا تأمین به تصویب رسید. بر این اساس ۷۰ درصد از حداکثر سود قابل تقسیم معادل ۴۵,۱۶۲ میلیارد ریال (۹۵۵ ریال به ازای هر سهم) در میان سهام‌داران توزیع شد.

مازاد منابع ارزی در میادین مشترک هیدروکربوری سرمایه گذاری می شود

مازاد منابع ارزی در میادین مشترک هیدروکربوری سرمایه گذاری می شود

شانا_ گروه مجلس و دولت: مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی با «شرایطی که مجلس» مصوبه کرد به‌ منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار شرکت ملی نفت قرار می‌گیرد.

به گزارش خبرنگار شانا، نمایندگان در نشست علنی امروز یکشنبه (۲۹ اردیبهشت) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی بودجه سال جاری جزء یک بند ۳ لایحه بودجه ۱۳۹۲ که برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شده بود را پس از بررسی با آن موافقت کردند.

به موجب جزء یک بند 3: به‌منظور اجرای احکام قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت(خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت چهارده و نیم درصد از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و میعانات گازی تحویلی به مجتمع‌های پتروشیمی و سایر شرکتها و مبالغ واریزی بابت خوراک پالایشگاههای داخلی براساس قیمت فرآورده‌های نفتی به قیمت فروش داخلی سال ۱۳۹۲ ، پس از کسر هزینه های معاف از مالیات و تقسیم سود سهام به‌عنوان سهم آن شرکت تعیین می‌شود.

همچنین به‌منظور تحقق مفاد ماده(۲۲۹) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مازاد منابع ارزی ناشی از افزایش قیمت و مقدار صادرات نفت خام و میعانات گازی نسبت به مبانی محاسباتی موضوع این بند پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی در سقف هفت میلیارد دلار از ابتدای سال ۱۳۹۲ و در مقاطع سه ماهه صرفاً به‌منظور سرمایه‌گذاری در طرحهای نفت و گاز با اولویت میادین مشترک در اختیار این شرکت قرار می‌گیرد.

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط مکلف است معادل هشتاد و پنج و نیم درصد بقیه ارزش مواد مذکور(به‌استناد فروش سرمایه‌گذاری با منابع مازاد سرمایه‌گذاری با منابع مازاد سرمایه‌گذاری با منابع مازاد مازاد مذکور در این جزء) را به حساب بستانکار دولت (خزانه‌داری کل کشور) ‌منظور و به‌شرح مقررات این بند با دولت (خزانه‌داری کل کشور) تسویه حساب نماید.

وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذی‌ربط می‌تواند از محل سهم خود، قراردادهای لازم را با شرکتهای عملیاتی سرمایه‌گذاری با منابع مازاد تولید نفت و گاز براساس قیمت تمام‌شده و در چهارچوب بودجه عملیاتی منعقد نماید.

قیمت نفت صادراتی از مبادی اولیه، قیمت معاملاتی یک بشکه نفت صادراتی از مبادی اولیه در هر محموله و قیمت نفت عرضه شده در بورس، متوسط قیمت نفت صادراتی در یک‌ماه شمسی سرمایه‌گذاری با منابع مازاد از مبادی اولیه و همچنین برای نفت تحویلی به پالایشگاههای داخلی و مجتمع‌های پتروشیمی اعم از دولتی و خصوصی، نود و پنج درصد متوسط بهای محموله‌های صادراتی نفت مشابه در هر ماه شمسی است.

پالایشگاه هایی که خوراک نفت خام و میعانات گازی را به نسبت سهم صادرات فرآورده های خود به قیمت مذکور در قانون هدفمند کردن یارانه ها (۹۵ % قیمت فوب خلیج فارس) خریداری و بهای آن را به صورت ارز و از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب های مورد تایید خزانه داری کل کشور واریز می کنند، مشمول مفاد جزء (۱) بند (ح) ماده (۸۴) قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران نمی باشند.

بهره‌گیری از منابع مردم در سرمایه‌گذاری و طرح‌های کلان بزرگترین خدمت به اقتصاد کشور است

بهره‌گیری از منابع مردم در سرمایه‌گذاری و طرح‌های کلان بزرگترین خدمت به اقتصاد کشور است

به گزارش حوزه دولت خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهور عصر امروز(چهارشنبه) در جلسه‌ای در خصوص طرح‌های کلان اقتصادی که با حضور وزیر کشور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رییس کل بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رییس جمهور و جمعی دیگر از مسئولان برگزار شد، با تاکید بر اینکه باید برای اجرای این طرح‌ها بسته‌ای زمان‌بندی‌شده در راستای سرمایه‌گذاری و چگونگی واگذاری این پروژه‌ها به مردم ایجاد شود، گفت: در کنار اجرا و اتمام این طرح‌ها، سودآوری و زود بازده بودن و همچنین چگونگی راه‌اندازی و طراحی صنایع پایین‌دستی هم باید لحاظ شود.

وی با تاکید بر جذب سرمایه‌گذاری مردم و بخش خصوصی در اجرا طرح‌های کلان اقتصادی دولت سیزدهم تصریح کرد: بهره‌گیری از مدیریت و منابع در اختیار مردم در سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های کلان اقتصادی دولت بزرگترین خدمت به اقتصاد کشور است.

معاون اول رئیس‌جمهور گفت: در برنامه‌ریزی برای این طرح‌ها به‌گونه‌ای عمل شود که مردم و بخش خصوصی در سود حاصل از ارزش افزوده محصولات این پروژه‌ها بهره‌مند شوند و همچنین به مردم اطمینان و تضمین‌های لازم داده شود که سرمایه‌گذاری آنان در این طرح‌ها با حاشیه سود مناسب به آن‌ها داده خواهد شد.

مخبر خاطرنشان کرد: ظرفیت کشور به‌گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری چند میلیارد دلاری در یک طرح می‌تواند در ظرف تنها چندماه بازگشت سرمایه داشته باشد و به سرعت نیز به سودآوری برسد که این امر می‌تواند یک منبع بزرگ سرمایه‌گذاری و سوددهی برای مردم باشد.

در این جلسه در خصوص 5 طرح اولویت‌دار در حوزه نفت و پالایشگاهی شامل طرح توسعه میادین گازی شرکت نفت مناطق مرکزی ایران و استان‌های خراسان رضوی، کرمانشاه، هرمزگان، بوشهر و فارس، احداث پتروپالایشگاه 300 هزار بشکه ای شهید سلیمانی، میدان نفتی آزادگان، میدان نفتی یادآوران و طرح تولید زودهنگام میدان نفتی چنکوله با سرمایه‌گذاری 25 میلیارد دلاری و اشتغالزایی بالای صدهزار نفر بحث، بررسی و تصمیم‌گیری شد.

در ادامه نیز تشکیل کمیته‌ای برای تامین مالی و ارزی از طریق بازار سرمایه، حضور شرکت‌های دانش بنیان، هدایت نقدینگی به سمت اتمام پروژه‌های زودبازده و سودآور تاکید شد.

لازم به ذکر است 47 طرح کلان پیشنهادی اقتصادی دولت سیزدهم در دستگاه‌های اجرایی هدف شامل 9 طرح در حوزه‌های نفت، گاز و پالایشگاهی، 14 طرح در حوزه صنعت، 16 طرح در حوزه معدن و صنایع معدنی و 8 طرح در حوزه برق با هدف جذب سرمایه‌گذاری داخلی و سودآوری برای مردم، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران در دولت اجرا و نهایی خواهد شد.

سرمایه‌گذاری با منابع مازاد

آزمون آنلاین بخش 4 (مدیریت کلان اقتصادی) اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی و مدرسه راضیه

آزمون آنلاین بخش 4 (مدیریت کلان اقتصادی) اقتصاد دهم مدرسه شهید مصطفی خمینی…

تیم مدیریت گاما

آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل سوم: بازار

آزمون تستی بخش 1 اقتصاد دهم انسانی و معارف | فصل سوم: بازار

تیم مدیریت گاما

آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | بخش پنجم | فصل 1: اقتصاد بین الملل

آزمون آنلاین اقتصاد دهم انسانی | بخش پنجم | فصل 1: اقتصاد بین الملل

تیم مدیریت گاما

امتحان نیمسال اول اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا | دی 1398

امتحان نیمسال اول اقتصاد دهم دبیرستان فاطمه الزهرا | دی 1398

مجموعه سؤالات تستی تألیفی و کنکوری بخش 1 اقتصاد پایه دهم | فصل اول: اقتصاد چیست؟

مجموعه سؤالات تستی تألیفی و کنکوری بخش 1 اقتصاد پایه دهم | فصل اول: اقتصاد چیست؟

آیسان میر فاتحی

آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان فرشتگان | دی 1395 + پاسخ

آزمون نوبت اول اقتصاد دهم دبیرستان فرشتگان | دی 1395 + پاسخ

مهدی اسماعیل زاده

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 3: توسعۀ اقتصادی (فصل اول: رشد، توسعه و پیشرفت)

جزوۀ آموزشی اقتصاد دهم رشته ادبیات و علوم انسانی | بخش 3: توسعۀ اقتصادی (فصل اول:…

مریم یابنده جهرمی

آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان شهید کاظم رفعه | خرداد 1398

آزمون نوبت دوم اقتصاد دهم دبیرستان شهید کاظم رفعه | خرداد 1398

یوسف متقیان نیا

نمونه سوالات تستی اقتصاد پایه دهم رشتهٔ انسانی + پاسخ تشریحی | فصل اول: اقتصاد چیست؟

نمونه سوالات تستی اقتصاد پایه دهم رشتهٔ انسانی + پاسخ تشریحی | فصل اول: اقتصاد چیست؟

امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان جام | دی 98

امتحان ترم اول اقتصاد دهم دبیرستان جام | دی 98

علی افلاکی خسروشاهی

سؤالات امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم دبیرستان شهید فضل اله نوری | خرداد 1397 + پاسخ

سؤالات امتحان نوبت دوم اقتصاد پایه دهم دبیرستان شهید فضل اله نوری | خرداد 1397 +…اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.