ساختار شاخص Bollinger Bands


انديکاتورها توابع رياضي هستند که بر اساس فرمول هاي خاص در جهت تحليل بازار بوسيله ابزارهاي گرافيکي ترسيم و مورد استفاده قرار مي گيرند. داده هاي ورودي در انديکاتورها بر اساس تعدادي از بازه هاي قبلي تغييرات قيمت وارد مي شود. در هر بازه زماني اطلاعات قيمت آغاز(Open)، پايان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و يا تعدادي از مجموع اين اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد.

اطلاعیه

قبل از ارسال پست یا ایجاد موضوع جدید، تاپیک قوانین و راهنمای فروم را مطالعه نمائید.

کاربران و مخصوصا تازه واردین لطفا دقت باشید که هرگونه پیشنهاد مدیریت سرمایه یا فروش تحلیل و یا برگزاری کلاس و . که خارج از محیط عمومی فروم باشد را به هیچ عنوان بدون تحقیق و کسب اطلاعات کامل و کافی دنبال نکنید در غیر این صورت مسئولیت و عواقب آن بر عهده خود شخص می باشد.

همچنین لازم به ذکر است مسئولیت ارتباطات خارج از پست های عمومی فروم اعم از پیام خصوصی یا چت یا دیداری یا شنیداری با سایر اعضای فروم کاملا با خود اعضا هست و وارد کردن آن به صورت عمومی در فروم ممنوع است. برای امنیت بیشتر جهت گرفتن پاسخ سوالات خود از انجمنها استفاده نمایید.

دوستان توجه داشته باشند که تمامی بخش های اختصاصی و عمومی فروم کاملا رایگان بوده و به هیچ عنوان نیاز به پرداخت وجه ساختار شاخص Bollinger Bands به هیچ کس برای باز شدن دسترسی نیست.

منتها به این دلیل که در این بخش ها معمولا کار تیم ورک و گروهی انجام میشود، مناسب ورود افراد با شرایط خاصی است که مدیر آن بخش تعیین میکند و برای همه افراد کارایی ندارد چون مستلزم بر عهده گرفتن مسئولیت یا دانش کافی در آن حوزه می باشد.

لذا ضمن پوزش از کاربرانی که تقاضای دسترسی آن ها به بخش های اختصاصی توسط مدیران بخش رد میشود، توصیه میکنیم که پس از فراگیری موضوعات عمومی و تخصصی فراوانی که در روی فروم قرار دارد چنانچه برنامه ویژه ای برای کار در بخش های اختصاصی و کار گروهی دارند آن را مکتوب برای مدیران هر بخش بنویسند و سپس اقدام به درخواست دسترسی بکنند.

مدرسه فارکس

 • تاریخ عضویت: Nov 2011
 • نوشته ها: 640

اصول انحصاري موج 3 :

- موج 3 به صورت پنج موجه ايجاد مي شود. (موج پيشرو ) -
نسبتهاي موج 3 : 1- نسبت پروجكشن 161 يا 261 موج 1
2- نسبت اكستنشن 261 يا 361 موج 2
3- نسبتهاي انتهاي موج 5 (داخلي 3)
-
نكته موج 3 : - 1- درانتهاي موج 3 يك پيك بلند در انديكاتور AO ايجاد مي گردد.
2- در انتهاي موج 3 امكان ايجاد پترن كراب وجود دارد.
3- موج 3 به صورت پنج موجه ايجاد مي گردد.
4- موج 3 بلندترين موج پيشرو مي باشد.
5- موج 3 معمولا تا پروجكشن 261 موج 1 ادامه مي بايد
-
نسبتهاي فيبوناچي تايم : - 1- نسبت 161 يا 261 پروجكشن موج 1
2- نسبت 261 ريتريسمنت موج 2
3- نسبتهاي داخلي موج 5 (داخلي3) -

شکل موج 3

 • تاریخ عضویت: Nov 2011
 • نوشته ها: 640

اصول انحصاري موج 4 :

- موج 4 به صورت سه موجه يا كامپلكس مي باشد. احتمال تشکيل اريگولار در کارکشن موج abc (موج پيشرو) وجود دارد . - نسبتهاي موج 4 : -
1- نسبت پروجكشن 161 يا 261 موج 1
2- نسبت اكستنشن 261 يا 361 موج 2
3- نسبتهاي انتهاي موج 5 (داخلي 3) -
نکته موج 4 : - 1- درانتهاي موج 3 يك پيك بلند در انديكاتور AO ايجاد مي گردد.
2- در انتهاي موج 3 امكان ايجاد پترن كراب وجود دارد.
3- موج 3 به صورت پنج موجه ايجاد مي گردد.
4- موج 3 بلندترين موج پيشرو مي باشد.
5- موج 3 معمولا تا پروجكشن 261 موج 1 ادامه مي بايد. -
نسبتهاي فيبوناچي تايم : - 1- نسبت 161 يا 261 پروجكشن موج 1
2- نسبت 261 ريتريسمنت موج 2
3- نسبتهاي داخلي موج 5 (داخلي3)

شکل و ساختار موج 4

 • تاریخ عضویت: Nov 2011
 • نوشته ها: 640

اصول انحصاري موج 5 :

- موج 5 به صورت پنج موجه ايجاد مي شود (موج پيشرو) . - نسبتهاي موج 5 : - 1- نسبت اكستنشن 127 يا 161 موج 4
2- نسبت پروجكشن 100% يا 161% موج 1
3- نسبت 2/38 يا 8/61 پروجكشن موج 3-0
3- نسبت انتهاي موج 5 (داخلي 5)
5- نسبت 424 موج 2 - نکته موج 5 : - 1- دايورجنس Divergence قيمتي و انديكاتور AO بين امواج 3-5 به صورت واگرايي ظاهر ميشود.
2- موج 5 به صورت پنج موجه ايجاد مي گردد.
3- در انتهاي موج 5 امكان تشكيل پترن باترفلاي مي باشد. - نسبتهاي فيبوناچي تايم : - 1- 161 فيبو تايم اكستنشن موج 4
2- 100 يا 161 فيبو پروجكت موج 1 از انتهاي موج 4
3- 38.2 يا 50 يا 61.8 فيبو پروجكت انتهاي موج 3-0 از موج 4
4- نسبت 424 اکستنشن موج 2
5- نسبتهاي انتهاي موج 5 (داخلي 5) -

شکل و ساختار موج 5

 • تاریخ عضویت: Nov 2011
 • نوشته ها: 640

اصول انحصاري موج A :

- موج A اصلاحي به صورت سه يا پنج موجه ايجاد مي شود (موج اصلاحي) . - نسبتهاي موج A : - 1- 127 يا 161 اكستنشن موج4 (داخلي A)
2- نسبت 100يا 161 پروجكشن موج يك (داخلي A )
3- نسبت 38.2يا 61.8 پروجكشن 3-0 (داخلي A )
4- نسبتهاي داخلي انتهاي موج 5 (داخلي A)
5- نسبت 424 موج 2 (داخلي A) نکته موج A : - 1- احتمال تشكيل پترن باترفلاي
-
نسبتهاي فيبوناچي تايم : -
1- 161 فيبو تايم اكستنشن موج 4 (داخلي a )
2- 100 يا161 فيبو پروجكت موج 1 از انتهاي موج 4 (داخلي a )
3- 38.2 يا 50يا 61.8فيبو پروجكت انتهاي موج 3-0 از موج 4 (داخلي a )
4- نسبت 424 اکستنشن موج 2 (داخلي a )
-

شکل و ساختار موج A

 • تاریخ عضویت: Nov 2011
 • نوشته ها: 640

اصول انحصاري موج B :

-
موج B به صورت سه موجه مي باشد.
پترن اريگولار فقط در کارکشن موج b ايجاد مي گردد (موج اصلاحي) . - نسبتهاي موج B : - 1- نسبت 61.8 يا 78.6 يا 88.6 ريتريس موج A
2- 127 يا 161 اكستنشن موج b (چون موج Bبه صورت كاركشن مي باشد)
3- نسبتهاي انتهاي موج 5 ( داخلي c )
4- احتمال تشكيل پترن گارتلي يا بت يا (123)
5- 127 يا 161 اکستنشن موج A پترن اريگولار
-
نکته موج B :
-
1- احتمال تشكيل پترن گارتلي يا بت يا (123)
-
نسبتهاي فيبوناچي تايم : -
1- نسبت 100 يا 161پروجكت A از انتهاي موج B
2- نسبت 161 اکستنشن موج b
3- نسبت 100 پروجکشن موج a
-

شکل و ساختار موج B

 • تاریخ عضویت: Nov 2011
 • نوشته ها: 640

اصول انحصاري موج C :

-
موج C به صورت 5 موجه ايجاد مي گردد (موج اصلاحي) .
-
نسبتهاي موج C :
-
1- نسبت ريتريسمنت 8.61 يا 6.78 موج 1
2- نسبت اكستنشن 161 يا 261ريتريسمنت موج B
3- نسبت پروجكشن 161 يا 100 موج A
4- نسبت انتهاي موج 5 -
نکته موج C : - 1- موج Cمعمولا تا نسبت 161 پروجكشن موجA ايجاد ميشود. -
نسبتهاي فيبوناچي تايم : - 1- نسبت 50 يا 61.8 ريتريس موج 1
2- نسبتهاي انتهاي موج 5 (داخلي C)
3- اکستنشن 161 موج B
4- پروجکشن 100موج A

شکل و ساختار موج C

 • تاریخ عضویت: Nov 2011
 • نوشته ها: 640

جلسه هفدهم : آشنایی با اندیکاتور ها

تعريف انديکاتور

انديکاتورها توابع رياضي هستند که بر اساس فرمول هاي خاص در جهت تحليل بازار بوسيله ابزارهاي گرافيکي ترسيم و مورد استفاده قرار مي گيرند. داده هاي ورودي در انديکاتورها بر اساس تعدادي از بازه هاي قبلي تغييرات قيمت وارد مي شود. در هر بازه زماني اطلاعات قيمت آغاز(Open)، پايان(Close)، سقف(High)، کف(Low) و يا تعدادي از مجموع اين اطلاعات مورد استفاده قرار مي گيرد.

 • تاریخ عضویت: Nov 2011
 • نوشته ها: 640

استفاده از انديکاتورها

براي استفاده از انديکاتورها در بازارهاي مالي بر اساس تغييرات گذشته قيمت، سه استفاده کلي ميشود. 1- هشدار: انديکاتورها در زمان هاي خاص بر اساس شرايط شکل گرفته روي آنها، قبل از تغيير روند يا همزان با چرخش روند، در بازار علائم بازگشت روند را نشان مي دهند. از اين رو يکي از مهم ترين استفاده ها از انديکاتورها براي تعيين هشدارهاي مناسب تغيير روند و جهت حرکت قيمت است. 2- پيش بيني: يکي از استفاده هاي انديکاتورها براي پيش بيني قيمت ورودي مناسب است. معمولا انديکاتورهاي کمي هستند که براي پيش بيني قيمت ورودي و در عين حال جهت درست، مناسب معامله گري باشند. 3- تاييد: از مهمترين استفاده هايي که از انديکاتورها مي شود براي تاييد گرفتن تشخيص درست روند يا جهت است. اين روش استفاده از انديکاتورها معمولا زماني مورد استفاده قرار مي گيرد که تحليل گر بر اساس داده هاي تکنيکي يا بنيادي جهت و قيمت ورودي مناسب در بازار را پيش بيني کرده است و از انديکاتور براي تاييد گرفتن استفاده مي کند. انديکاتورها به لحاظ نوع حرکت و رفتارشان به دو دسته کلي تقسيم بندي مي شوند: - Leading Indicators - Lagging Indicators انديکاتورهاي پيشرو(Leading) معمولا همراه با نوسانات قيمت هشدار و پيش بيني را اعلام مي کنند و انديکاتورهاي تاخيري(Lagging) معمولا با تاخير پس از حرکت قيمت و جابجايي بازار هشدار و پيش بيني لازم را ارائه مي دهند. انديکاتورهاي پيشرو، اغلب موارد سيگنال هاي بيشتري نسبت به انديکاتورهاي تاخيري ايجاد مي کنند و به همين جهت احتمال خطا در آنها بيشتر است. انديکاتورهاي تاخيري با اينکه سيگنال هاي کمتري ايجاد مي کنند اما به خاطر اينکه قيمت حرکت اصلي خود را در بازار انجام داده و سپس اين انديکاتورها سيگنال مي دهند معمولا تاخير آنها باعث از دست رفتن موقعيت مناسب ورود مي شود. ايراد ديگر انديکاتورهاي تاخيري سيگنال هاي اشتباه آنها در روندهاي رو به جلو است. اين دسته از انديکاتورها معمولا براي بازارها و بازه هاي زماني مناسب هستند که بازار جهت و روند صعودي يا نزولي مشخص دارد.

بازیابی لایت کوین برای پایان دادن به تاریکی زمستانی رمزارز ادامه دارد؟

در قسمت امروز ویدیوهای تحلیل تکنیکال روزانه NewsBTC، لایت کوین را پس از یک حرکت روزانه 10 درصدی بررسی می کنیم تا ببینیم آیا به یک رالی گسترده تر در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل می شود یا خیر.

به ویدیوی زیر دقت کنید:

ویدئو: تجزیه و تحلیل قیمت لایت کوین (LTCUSD): 2 نوامبر 2022

نمودار هفتگی LTCUSD تنگ ترین باندهای بولینگر را در پنج سال اخیر نشان می دهد

در بازه‌های زمانی روزانه (فقط در ویدیو نشان داده شده است)، لایت‌کوین خارج از باندهای بولینگر بالا، بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، SAR Parabolic را برچسب‌گذاری کرده و سیگنال خرید را در SuperTrend داده است. LTCUSD روزانه همچنین میانگین ساختار شاخص Bollinger Bands متحرک 50 روزه و 100 روزه را حذف کرده و با میانگین متحرک 200 روزه معاشقه می کند.

شاخص های فنی هفتگی نیز از یک حرکت صعودی بزرگتر حمایت می کنند. لایت کوین گروه بولینگر میانی و سپس Tenkan-sen را در ایچیموکو پس گرفته است.

اینکه باندهای بولینگر چقدر فشرده هستند به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها تنگ‌ترین باندها در بیش از پنج سال گذشته هستند و از آخرین باری که لایت‌کوین به‌شدت از بیت‌کوین بهتر عمل کرد، تنگ‌ترین آنهاست.

LTCUSD_2022-11-02_08-44-28

مطالب مرتبط: ترفند یا درمان بیت کوین در شب هالووین؟ | تجزیه و تحلیل BTCUSD 31 اکتبر 2022

پایین آمدن لایت کوین در مرحله با فرورفتگی چرخه گذشته

در بازه‌های زمانی ماهانه، LTCUSD در Fisher Transform به سمت صعودی حرکت می‌کند و سبز می‌شود. تصویر، نسخه iFish Smoothed است که توسط MoeMentum در TradingView ایجاد شده است. فیشر تبدیل به مشخص کردن نقاط عطف چرخه ای در بازارها کمک می کند. افزودن ابزارهای زمان‌بندی چرخه‌ای نشان می‌دهد که فرورفتگی‌های چرخه تقریباً کاملاً در فاز هستند.

LTCUSD_2022-11-02_12-03-14

Elliott Wave به فینال بزرگ در بازار کریپتو بول اشاره می کند

به نظر می رسد که زمانی ده رمزارز برتر یک کانال بلندمدت تشکیل داده است و از انتهای خط روند شیب دار به سمت بالا در حال جهش است.

شمارش موج الیوت نشان می‌دهد که لایت کوین می‌تواند پس از تکمیل اصلاح موج 4 به خط روند پایین‌تر، موج ضربه‌ای 5 را با قطری در حال گسترش آغاز کند. قطرهای در حال گسترش متناوب بین امواج ضربه ای و امواج اصلاحی از خانواده زیگزاگ هستند. زیگ زاگ ها اصلاحات ABC معمولی هستند. موج 2 از نظر ساختار ساده تر بود، در حالی که موج 4 پیچیده بود.

آخرین موج صعودی در لایت کوین بیش از 9000 درصد ROI تولید کرد. این درست زمانی اتفاق افتاد که گروه های بولینگر در بازه های زمانی هفتگی به همان اندازه که الان هستند فشرده بودند. در حالی که 9000 درصد دوباره امکان پذیر نخواهد بود، اوج موج 5 می تواند چیزی در حدود 1500 دلار یا تقریباً 3000 درصد در بازگشت سرمایه باشد.

واگرایی در اندیکاتور RSI – بررسی RSI Divergence

واگرایی RSI، همان شاخص قدرت نسبی یک سهام خاص است و هنگامی که روند صعودی قیمت به higher highs می‌رسد، lower highs را نشان می‌دهد. برعکس، هنگامی که قیمت روند ساختار شاخص Bollinger Bands نزولی دارد، در حالی که RSI به higher lows سقوط می‌کند، واگرایی به lower lows خواهد رسید. در حالی که هر دو اندیکاتور به طور همزمان صعود یا نزول می‌کنند، RSI شروع به واگرایی از قیمت سهام می‌کند.

واگرایی RSI یا همان RSI Divergence نشان می‌دهد که روند فعلی قیمت در حال تزلزل است و به ما می‌گوید که آیا زمان اقدام به خرید یا فروش آن سهام خاص رسیده است یا خیر. هنگامی که یک اندیکاتور مخالف قیمت باشد، این عدم هماهنگی نشان دهنده یک تغییر احتمالی درچارت است.

واگرایی مخفی صعودی نشانگر ادامه یک روند صعودی است. در مورد خطوط روند متوجه خواهید شد که اندیکاتور RSI قیمت را به lower low آورده و به higher low می‌رساند. برعکس، هنگامی که یک سهام روند نزولی داشته باشد، یک واگرایی مخفی نزولی رخ می‌دهد. این روند احتمالاً هنگامی ادامه خواهد یافت که متوجه شوید RSI به جای lower high به higher high رسیده است. هر یک از این‌ها اطلاعات لازم برای حرکت هوشمندانه در بازار سهام را فراهم می‌کنند.

اندیکاتور RSI (Relative strength index): جی ولز وایلدر در سال 1978 در کتاب معروفش با نام “مفاهیم جدید در تحلیل تکنیکال” با معرفی اندیکاتور RSI نحوه بررسی و تفکر جدیدی را در سیستم‌های خرید و فروش تکنیکال معرفی کرد.

ترسیم خط روند برای واگرایی اندیکاتور RSI

خطوط روند RSI کمی متفاوت از خطوط روند سنتی هستند. هنگام جستجوی واگرایی، خطی را از بالاترین سطح (highest high) یا پایین‌ترین سطح (lowest low) تا بالاترین سطح یا پایین‌ترین سطح قبلی ترسیم کنید. فرورفتگی‌ها و تغییرات بین آن قله‌ها و دره‌ها را نادیده بگیرید. این خطوط را با خطوط روند حرکات قیمت (price action) برای آن سهام مقایسه کنید. اطمینان حاصل کنید که قله‌ها را با قله‌‌ها و دره‌ها را با دره‌ها مقایسه کنید، نه قله‌ها با دره‌ها یا برعکس. اگر شیب خط اندیکاتور با شیب خط قیمت متفاوت باشد، یک واگرایی پیدا کرده‌اید!

استفاده از واگرایی قیمت آر اس آی – RSI Divergence

واگرایی RSI در درجه اول برای تعیین زمان فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد، زیرا احتمالاً قیمت‌ها کاهش می‌یابند یا این‌که وارونگی یک روند در شرف وقوع است. واگرایی به عنوان اندیکاتور اصلی وارونگی یک روند، باید هنگام تصمیم‌گیری جهت اقدام برای یک سرمایه‌گذاری خاص، با سایر روش‌های تحلیل تکنیکی ادغام شود. برای کسب بهترین نتیجه، هنگام خرید و فروش در بازاری که بسیار متغییر بوده یا range-bound است، به RSI اعتماد کنید. در این حالت، واگرایی می‌تواند به شما در یافتن سقف و کف بازار کمک کند. مانند سایر انواع اندیکاتورها، شما می‌توانید واگرایی RSI را بر اساس اولویت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی خودتان تنظیم کنید.

به خاطر داشته باشید که اگرچه واگرایی به‌طور معمول نشان‌دهنده یک تغییر جهت در حرکات قیمت است، لزوماً به معنای یک وارونگی شدید نخواهد بود. غالباً، این نوع ناهنجاری نشان‌دهنده از دست رفتن مومنتوم است. فیلترینگ بر اساس موقعیت مکانی را امتحان کنید و تنها وقتی که حرکات قیمت به منطقه مقاومت یا حمایت مشخص حرکت کرد، به دنبال واگرایی ساختار شاخص Bollinger Bands احتمالی و تغییرات روند باشید.

درک اندیکاتور مومنتوم سهام (Stock Momentum)

شما از قبل می‌دانید که RSI اندیکاتور کلیدی یک مومنتوم سرمایه‌گذاری است. اما مومنتوم چگونه می‌تواند روی حرکات معاملاتی شما تأثیر بگذارد؟ نوسانات قیمت کوتاه مدت که با جستجوی واگرایی RSI به راحتی تشخیص داده می‌شوند، هنگامی که مومنتوم قوی باشد با شیب‌های تند در نوسان طولانی قیمت در نمودار ظاهر می‌شوند و هنگامی که مومنتوم یک سهام خاص ضعیف باشد، نوسان کوتاه قیمت و شیب کم عمق در نمودار ظاهر خواهد شد. با افزایش طولانی مدت رشد، مومنتوم قوی‌تر می‌شود. هنگامی که قیمت در یک نمودار خاص بسیار متغیر است، از واگرایی RSI برای صاف کردن خط روند و به‌دست آوردن تصویر واضحی از نوسانات قیمت، استفاده کنید. اندیکاتور مومنتوم با فرمول M = CP – CPx محاسبه می‌شود، که CP قیمت نهایی فعلی است و CPx قیمت نهایی از ابتدای دوره‌ای است که در حال تجزیه‌و‌تحلیل آن هستید.

بکارگیری واگرایی RSI با سیگنال‌های دیگر

واگرایی RSI (RSI Divergence) با شمار زیادی از استراتژی‌های تحلیل تکنیکی دیگر به خوبی عمل می‌کند. برخی از این ایده‌ها را امتحان کنید تا این اندیکاتور قدرتمند را در معاملات فعلی خود وارد کنید:

جفت شدن واگرایی RSI با بولینگر باند

استراتژی باند بولینگر هنگام استفاده به همراه تجزیه‌و‌تحلیل واگرایی RSI، در مورد قیمت‌های بالاتر و پایین‌تر از ارزش بازار، اطلاعاتی را در اختیارتان قرار می‌دهد. باند بولینگرها یکی از پرکاربردترین ابزارهای سهام هستند و داده‌هایی را در اختیار شما قرار می‌دهند که به شما امکان می‌دهند زمان مناسب برای خرید، فروش یا معامله سهام را تشخیص دهید. با استفاده از این ابزار، خط میانگین متحرک و باندهای موقعیت را در هر دو طرف پیدا کنید که بر اساس میزان انحراف استاندارد تعیین می‌شوند. این کار به شما امکان می‌دهد تا نوسانات سهام را سنجیده و برای قدم‌های بعدی خود برنامه‌ریزی کنید.

آموش اندیکاتور بولینگر باند

تکنیک کاربردی باند های بولینگر (Bollinger Bands)

این تکنیک توسط جان بولینگر مطرح شد. در این روش دو نوار یا همان باند معامله یعنی چیزی شبیه تکنیک پوشش در دو طرف میانگین متحرک قرار داده می شود با این تفاوت که باند های بولینگر با انحراف معیاری در بالا و پایین میانگین متحرکی که اکثرا 20 روزه می باشد قرار می گیرند.

ترکیب RSI با نمودار شمعی

RSIدر ترکیب با یک استراتژی نمودار شمعی می‌تواند یک دید کلی در مورد مناطق مقاومت و حمایت و همچنین ساختار قیمت ارائه دهد. نمودارهای شمعی که در درجه اول در معاملات روزانه مورد استفاده قرار می‌گیرند، نشان می‌دهند که آیا یک سهام خاص در چارچوب زمانی تعیین شده شما، نزولی است یا صعودی. با استفاده از این استراتژی، تریدرها می‌توانند ورود و خروج دقیق از این بازار را برای دست‌یابی به سود بهینه برنامه‌ریزی کنند.

ترکیب RSI با میانگین متحرک متقاطع

استراتژی میانگین متحرک متقاطع را امتحان کنید که سیگنال‌های متقاطع، حمایت و مقاومت را همراه با واگرایی RSI برای تأیید روندها فراهم می‌کنند. این استراتژی، هنگامی که خط روند میانگین متحرک از یک نقطه مشخص شده عبور می‌کند، تغییر روند را نشان می‌دهد.

استفاده از RSI به همراه اندیکاتور MACD

میانگین متحرک همگرایی/واگرایی (MACD) همراه با RSI، برای جستجوی تقاطع‌های هیستوگرام و سطوح حمایت و مقاومت روزانه می‌تواند میزان سود را بهینه کند. همچنین، این استراتژی مانند RSI، در تلاش برای پیش‌بینی مومنتوم بعدی سهام، به بررسی روندها و مومنتوم می‌پردازد.

آموش هیستوگرام MACD

آموزش و بررسی هیستوگرام مکدی

به یاد داشته باشید که اگر واگرایی و قیمتی را پیدا کردید که قبلاً معکوس شده، برای عمل خیلی دیر است. هر چه مدت زمانی که در نظر می‌گیرید طولانی‌تر باشد، سیگنال‌های شما دقیق‌تر و احتمال شکست شما با فعالیت روی یک سیگنال اشتباه کمتر می‌شود. برای RSI، زمان ایده‌آل چارت یک ساعت است، اگرچه برخی از تریدرهای فصلی حتی از چارت‌های 15 دقیقه‌ای نیز استفاده می‌کنند تا از این استراتژی بهره ببرند.

کارشناسان توصیه می‌کنند هنگام تجارت شناور (swing trading)، به دنبال سود 15 تا 20% باشید. با سیگنال‌های یک روند معکوس، می‌توانید با دقت بیشتری اقدام به خرید و فروش کنید و به لطف اطلاعاتی که از واگرایی جمع‌آوری می‌کنید، سود خالص خود را به‌طور قابل توجهی افزایش دهید.

بازیابی لایت کوین برای پایان دادن به تاریکی زمستانی رمزارز ادامه دارد؟

در قسمت امروز ویدیوهای تحلیل تکنیکال روزانه NewsBTC، لایت کوین را پس از یک حرکت روزانه 10 درصدی بررسی می کنیم تا ببینیم آیا به یک رالی گسترده تر در بازار ارزهای دیجیتال تبدیل می شود یا خیر.

به ویدیوی زیر دقت کنید:

ویدئو: تجزیه و تحلیل قیمت لایت کوین (LTCUSD): 2 نوامبر 2022

نمودار هفتگی LTCUSD تنگ ترین باندهای بولینگر را در پنج سال اخیر نشان می دهد

در بازه‌های زمانی روزانه (فقط در ویدیو نشان داده شده است)، لایت‌کوین خارج از باندهای بولینگر بالا، بالای ابر ایچیموکو قرار دارد، SAR Parabolic را برچسب‌گذاری کرده و سیگنال خرید را در SuperTrend داده است. LTCUSD روزانه همچنین میانگین متحرک 50 روزه و 100 روزه را حذف کرده و با میانگین متحرک 200 روزه معاشقه می کند.

شاخص های فنی هفتگی نیز از یک حرکت صعودی بزرگتر حمایت می کنند. لایت کوین گروه بولینگر میانی و سپس Tenkan-sen را در ایچیموکو پس گرفته است.

اینکه باندهای بولینگر چقدر فشرده هستند به ویژه قابل توجه است، زیرا آنها تنگ‌ترین باندها در بیش از پنج سال گذشته هستند و از آخرین باری که لایت‌کوین به‌شدت از بیت‌کوین بهتر عمل کرد، تنگ‌ترین آنهاست.

LTCUSD_2022-11-02_08-44-28

مطالب مرتبط: ترفند یا درمان بیت کوین در شب هالووین؟ | تجزیه و تحلیل BTCUSD 31 اکتبر 2022

پایین آمدن لایت کوین در مرحله با فرورفتگی چرخه گذشته

در بازه‌های زمانی ماهانه، LTCUSD در Fisher Transform به سمت صعودی حرکت می‌کند و سبز می‌شود. تصویر، نسخه iFish Smoothed است که توسط MoeMentum در TradingView ایجاد شده است. فیشر تبدیل به مشخص کردن نقاط عطف چرخه ای در بازارها کمک می کند. افزودن ابزارهای زمان‌بندی چرخه‌ای نشان می‌دهد که فرورفتگی‌های چرخه تقریباً کاملاً در فاز هستند.

LTCUSD_2022-11-02_12-03-14

Elliott Wave به فینال بزرگ در بازار کریپتو بول اشاره می کند

به نظر می رسد که زمانی ده رمزارز برتر یک کانال بلندمدت تشکیل داده است و از انتهای خط روند شیب دار به سمت بالا در حال جهش است.

شمارش موج الیوت نشان می‌دهد که لایت کوین می‌تواند پس از تکمیل اصلاح موج 4 به خط روند پایین‌تر، موج ضربه‌ای 5 را با قطری در حال گسترش آغاز کند. قطرهای در حال گسترش متناوب بین امواج ضربه ای و امواج اصلاحی از خانواده زیگزاگ هستند. زیگ زاگ ها اصلاحات ABC معمولی هستند. موج 2 از نظر ساختار ساده تر بود، در حالی که موج 4 پیچیده بود.

آخرین موج صعودی در لایت کوین بیش از 9000 درصد ROI تولید کرد. این درست زمانی اتفاق افتاد که گروه های بولینگر در بازه های زمانی هفتگی به همان اندازه که الان هستند فشرده بودند. در حالی که 9000 درصد دوباره امکان پذیر نخواهد بود، اوج موج 5 می تواند چیزی در حدود 1500 دلار یا تقریباً 3000 درصد در بازگشت سرمایه باشد.اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.